De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011

2 Inleiding “Buitengebied in Ontwikkeling ” De gemeenteraad heeft op 17 december 2009 de structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling (BIO) vastgesteld. Woningbouw in het buitengebied van de gemeente is als regel niet mogelijk. Een uitzondering is mogelijk op basis van de regeling BIO: op bepaalde plekken in het buitengebied (bebouwingsconcentraties) kan woningbouw worden toegestaan wanneer dit gepaard gaat met ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

3 Locaties woningbouw

4 Locaties BIO regeling Achter Oventje naast 15a: De Louwstraat naast de nummers 7 en 12; Molenstraat ong.; Noordhoek ong.; Pastoor van Winkelstraat naast de nummers 77, 83, 86, 92, 100; Munstraat ong.; Tooverkamp naast de nummers 4, 7, 10, 20, 22; Udenseweg 1; Voor Oventje nabij 46; Zandstraat/Spijkerstraat; Zevenhuis naast de nummers 5, 8, 17.

5 Overige locaties Achter Oventje 27b: realisatie woning op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling. Bossestraat 96: inbreiding kom Schaiijk, sloop 1 woning en bouw 1 vrijstaande en twee 2/1 kapwoningen. Udensedreef 8: realisatie schuur en 2,5 hectare natuurontwikkeling. Udenseweg 35: herbouw woning met bonussloopregeling. Vensteeg 6/Zwerfsteen: inbreiding kom Zeeland

6 Haalbaarheid woningbouwlocaties Anterieure overeenkomst: –proceskosten €10.000,- (uitvoeren van de benodigde onderzoeken, opstellen ruimtelijke inpassing, maken van het bestemmingsplan en de ambtelijke kosten van begeleiding van het bestemmingsplantraject (eindafrekening aan het einde van de procedure); –bijdrage aan het BIO fonds van €140.000,- per woning (1000 m2 perceelsoppervlak en 750 m3 inhoud van de woning, indien groter: bijbetalen); –planschade (mogelijke planschade komt voor rekening van initiatiefnemer).

7 Haalbaarheid woningbouwlocaties Onderzoeken: –Bij de totstandkoming van de hoogte aan proceskosten (€10.000,-) is uitgegaan van een viertal basis onderzoeken die voor elke woning nodig zijn; –Het viertal basis onderzoeken (verkennend) hebben betrekking op bodem, flora & fauna, geluid en archeologie; –Indien er meer onderzoeken noodzakelijk zijn (bijv. geur, bedrijfs- en milieuzonering, externe veiligheid en mogelijke nadere onderzoeken) dan zullen deze later in rekening worden gebracht bij de eindafrekening.


Download ppt "Bestemmingsplan Buitengebied Landerd, eerste ontwikkelplan 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google