De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AOS docentonderzoek bijeenkomst 8 Dataverzameling: Eigen instrumenten, ontwerp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AOS docentonderzoek bijeenkomst 8 Dataverzameling: Eigen instrumenten, ontwerp."— Transcript van de presentatie:

1

2 AOS docentonderzoek bijeenkomst 8 Dataverzameling: Eigen instrumenten, ontwerp

3 Overzicht instrumenten TekstbronnenKijkkader met kijkpunten ObservatieLogboek: globaal observatieschema met doel en observatiepunten; Observatieschema met categorieën: komt dit voor, hoe vaak, hoe lang, in welke mate? BevragenInterviewleidraad Vragenlijst ToetsenToets Bezoeken

4 Kijkkader voor tekstbronnen De kijkpunten: wat? (evt met code) Toelichting op de kijkpunten (om verschillende interpretaties te voorkomen) Opbrengst: per kijkpunt worden relevante tekstfragmenten verzameld (en gecodeerd).

5 Observatieschema Gaat het om objectief waarneembaar gedrag? Of ook interpretaties en/of waarderingen van gedrag (foutenbronnen: projectie, sympathie/antipathie, stereotypering)? Is er ruimte voor informatie over context, achtergrond? (plaats, datum, tijd, situatie) Is er ruimte om aan te geven wat vooraf/achteraf gebeurt?

6 Interviewleidraad Wordt de nodige informatie gegeven? (doel, situatie, opbouw, afspraken met respondent, geluidsopname) Is er een logische opbouw van onderwerpen/thema’s ? (die samen antwoord op onderzoeksvraag geven) Aandachtspunten: Vragen (open, direct, hoe/wanneer doorvragen) Vage begrippen (veel, goed); Suggestieve vraagstellingen Invloed van aanwezige personen, plaats, tijdstip, context

7 Vragenlijst Wordt de nodige informatie gegeven aan respondenten? - inhoudelijk: doel, opbouw, thema’s - proces: instructies over invullen, tijd, terugkoppeling, anonimiteit Aandachtspunten: - Opbouw: blokken van vragen die bij elkaar horen - Vraagtypen: open-gesloten; een of meerdere keuzes; schaalvragen; rangordevragen - Vragen zijn eenduidig en helder geformuleerd: enkelvoudige vragen, heldere zinsbouw, geen moeilijke woorden; geen dubbele ontkenningen. - Antwoordmogelijkheden zijn eenduidig en helder geformuleerd

8 Toets Wat wordt getoetst: kennis of vaardigheden? Hoe wordt getoetst: - open (mondeling; essay; opdrachten) - gesloten (ja/nee; meerkeuze; matching). Aandachtspunten: instructie, normering, individueel/klassikaal …..

9 Samenwerken aan instrumenten Richtlijnen voor keuze instrument: checklist onderzoekstechniek Stappenplan: - komt elk aspect terug? - is er een directe relatie tussen aspect en kijkpunt/vraag/stelling? Instrument checken: - observatie: objectief waarneembaar gedrag; foutenbronnen? - vragenlijst: checklist hoe verbeter ik mijn vragen?

10 Stappenplan voor instrument DoelKernbegripDeelaspectenKijkpunten Observatiepunten Vragen/stellingen DoelKernbegrip 1Deelaspect 1.1 Deelaspect 1.2 Kernbegrip 2Deelaspect 2.1 Deelaspect 2.2 Deelaspect 2.3

11 Onderzoekscyclus met ontwerp

12 Ontwerpen Innoveren Doelbewuste invoering van een ontwerp om verandering in de praktijk te realiseren. Ontwerp Een uitgewerkt idee, gebruik of object. Bijv een lesmodule, een nieuwe werkvorm, een protocol.. Een kleine ingreep, een bestaand ontwerp aanpassen, iets nieuws ontwerpen.

13 Ontwerponderzoek Eerste fase: beschrijven -praktijkprobleem beschrijven; doel en vragen -plannen, data verzamelen -richtlijnen voor oplossing formuleren ontwerpeisen Tweede fase: innovatiecyclus - ontwerp maken op basis van eisen - uittesten in de praktijk, data verzamelen - evt herontwerp maken, weer testen - eindpunt: definitief ontwerp (oplossing probleem)

14 Ontwerpeisen Doelgroep: voor welke leerlingen? De leraar: welke leraren? Organisatorisch: budget, locatie, tijd… Pedagogisch, didactisch, vakdidactisch, inhoudelijk: methodiek, visie, doelen en inhouden. Zo concreet en eenduidig mogelijk beschrijven en verantwoorden.

15 Het ontwerp Hulpbronnen zoeken: wat is er al? Ontwerp maken: voldoende specifiek, gebruikersvriendelijk, aanvaardbaar voor de gebruikers, realiseerbaar Feedback vragen en zonodig aanpassen Testen van het ontwerp: volledig, op kleine schaal, in kleine delen Testcriteria: - Voldoet het aan ontwerpeisen? - Voldoet het in praktijk of komen er nieuwe eisen op? Zonodig: herontwerp maken en testen.

16 AOS docentonderzoek bijeenkomst 8 Dataverzameling: Eigen instrumenten, ontwerp


Download ppt "AOS docentonderzoek bijeenkomst 8 Dataverzameling: Eigen instrumenten, ontwerp."

Verwante presentaties


Ads door Google