De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOTO Siersteenlaan FOTO Maresiusstraat Siersteenlaan 480-1 Maresiusstraat 24 9743 EZ Groningen 9746 BJ Groningen tel: 050-579 15 50 tel: 050-553 08 78.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOTO Siersteenlaan FOTO Maresiusstraat Siersteenlaan 480-1 Maresiusstraat 24 9743 EZ Groningen 9746 BJ Groningen tel: 050-579 15 50 tel: 050-553 08 78."— Transcript van de presentatie:

1 FOTO Siersteenlaan FOTO Maresiusstraat Siersteenlaan 480-1 Maresiusstraat 24 9743 EZ Groningen 9746 BJ Groningen tel: 050-579 15 50 tel: 050-553 08 78 e-mail: info@dehoeksteen.nlinfo@dehoeksteen.nl Website: www.dehoeksteen.nl

2 FOTO Siersteenlaan FOTO Maresiusstraat 650 leerlingen 1 directeur 2 locatieleiders 1 vakleerkracht gymnastiek 45 leerkrachten 3 intern begeleiders 1 administratief medewerker 2 conciërges CBS De Hoeksteen

3 Onze missie: De Hoeksteen is een christelijke school waar in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind wordt uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien.

4 Onze visie: Leerlingen op De Hoeksteen worden begeleid op weg naar zelfstandigheid. Ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor wie ze zijn, voor wat ze doen en voor wat ze leren. We gebruiken daarbij de volgende instrumenten: Kiesbord Instructietafel Inloop Kanjertaal

5 Groep 1 en groep 2: Basis- vaardigheden Zelfstandigheid Voorbereidend o lezen o schrijven o rekenen Beginnend bij wat kinderen willen leren, waar hun interesses liggen en wat ze leuk vinden, richten de leerkrachten zich op het aanleren van:

6 Groep 3 t/m 7 Lezen, schrijven en rekenen Meer programma gericht onderwijs met gebruik van methodes De wereld verkennen Historisch besef ontwikkelen Groeien en je eigen weg vinden Kennismaken met andere mensen en hun gewoontes … en nog veel meer

7 Groep 8: het laatste jaar basisschool -> voortgezet onderwijs Oefentoetsen Open dagen Eindtoets Keuze En ook: Sport en het schoolkamp naar Schiermonnikoog

8 De ontwikkeling van de vaardigheden volgen we door: Observaties Checklijsten Toetsen: - methode-gebonden - landelijk Leerlingen krijgen extra hulp als uit observaties of toetsen blijkt, dat zij daar behoefte aan hebben. De eisen m.b.t. de minimumdoelen worden door de inspectie vastgesteld. We volgen alle leerlingen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. We maken daarbij gebruik van een digitale database. Leerkrachten worden ondersteund door intern begeleiders Extra begeleiding op 4 niveaus: 1.“Gewone” zorg 2. In de klas m.b.v. een handelingsplan 3. Speciale hulp met begeleiding van intern begeleiders 4. Hulp met inzet van externe specialisten Het geluk en welbevinden van de kinderen staat voorop.

9 Met elkaar: locatieoverleg werkgroepen kwaliteitskringen collegiaal klassenbezoek workshops directieoverleg zorgoverleg intervisie studiemiddagen parallelgroepoverleg informele teambijeenkomsten brinbox Communicatie: Met ouders: informatieavonden nieuwsbrieven podiumoptredens website medezeggenschapsraad ouderraad klassenouders gesprekken

10 Dank u wel voor uw belangstelling Oktober 2009


Download ppt "FOTO Siersteenlaan FOTO Maresiusstraat Siersteenlaan 480-1 Maresiusstraat 24 9743 EZ Groningen 9746 BJ Groningen tel: 050-579 15 50 tel: 050-553 08 78."

Verwante presentaties


Ads door Google