De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

2 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4. Cocreatie 5. April 2016 6. Blik vooruit: Aandachtspunten Agenda

3 1. September 2015

4 September 2015

5 Een op de drie is bovendien minderjarig. Het werpt een heel ander licht op de asielzoekers… Vijf procent van de vluchtelingen is een niet- begeleide minderjarige. Dat komt neer op zo'n 1.000 kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Slechts 38 procent van de vluchtelingen blijkt een alleenstaande man, terwijl de helft gezinnen zijn. 8 sept 2015

6 September 2015 2 september: uitnodiging voor werkgroep AN op 11/09 3 september: Sijsele 21 september: Leopoldsburg

7 September 2015 Recht op onderwijs realiseren? Dé uitdaging

8 2. AgODi reageert

9 Wat wist AgODi nog niet?

10 Welke hefbomen had AgODi al wel? Algemeen kader: IVRK: art. 28 Decreet BaO/ codex SO: recht op onderwijs Leerplicht: 60 dagen na registratie Kader onthaalonderwijs Uren anderstalige nieuwkomers BaO OKAN SO 70 LOP’s met decretale opdracht Maken van afspraken inzake de toeleiding van anderstalige nieuwkomers

11 Hefbomen voldoende? Advies Kinderrechtencommissariaat (8/9) Spoedadvies VLOR (24/9) over dringende maatregelen voor een goed onthaal vluchtelingenkinderen in onderwijs Signalen LOP’s  Onvoldoende

12 Tweesporenbeleid ontwikkelen toepassen uitbreiden

13 Wat heeft AgODi niet gedaan? Geen model voor toeleiding opgelegd Respect voor pedagogische vrijheid scholen Ene regio >< andere regio Bestaande expertise maximaal inzetten / opzoeken Geen gedetailleerd plan van aanpak

14 Wat heeft AgODi wel gedaan? Geïnformeerd over model van organisatie onthaalonderwijs Cf. omzendbrief onthaalonderwijs Belang van integratie kinderen van vluchtelingen benadrukt Proactieve opstelling – brief lokale besturen Vraaggestuurd Maatwerk Subsidiair

15 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod

16 Uitbreiding ondersteuningsaanbod Focus op leerplichtonderwijs Programmatie OKAN Anderstalige kleuters Modulaire units Vervoer Vervolgschoolcoaches

17 Uitbreiding: Programmatie OKAN 29 programmatieaanvragen ontvangen 25 aanvragen goedgekeurd 1 aanvraag niet goedgekeurd 1 aanvraag goedgekeurd op voorwaarde van effectieve oprichting opvangcentrum 2 aanvragen in behandeling

18 Uitbreiding: Anderstalige kleuters Anderstalige kleuters: Wie? Anderstalige nieuwkomers < 5 jaar & kleuters TNN Wat? Toelage 950 euro Telling 1/06 voor lestijden 2016-2017 Meer informatie? Omzendbrief BaO 2006/03 Attendering wijzigingen

19 Uitbreiding: Modulaire units Subsidiëring & financiering van de huur van tijdelijke modulaire units Ontvangen aanvragen 8

20 Uitbreiding: Vervoer Akkoord Minister Crevits en Staatssecretaris Francken Subsidiëring vervoer lln BaO Lokale vergaderingen Opmaken vervoersplannen i.s.m. De Lijn In kaart brengen van problematiek Ontvangen aanvragen subsidies 5

21 Uitbreiding: Vervolgschoolcoaches Gesignaleerd knelpunt: Forfaitaire toekenning aan scholengemeenschappen Vraag tot wijziging regelgeving

22 4. Cocreatie netwerk stakeholders lokale actoren monitoring

23 A. Uitbouw netwerk met stakeholders AgODi Binnenl. bestuur VVSG Rode Kruis FedasilDe Lijn AII Dep. O&V AHOV OKS Welzijn AGIOn CLB Koepels GO!

24 Overleg beleidsdomein Onderwijs en Vorming Op initiatief van de minister 29 september 2015 7 december 2015 14 maart 2016 Intern overleg Binnen beleidsdomein Onderwijs & Vorming AgODi Asiel VVSGRode KruisDe LijnFedasilInt. & Inb.WelzijnAgionCLBKoepelsGO!

25 B. Ondersteuning lokale actoren Vraaggestuurd maatwerk vragen ontvangen per mail, brief aan kabinet … Provincies Vragen naar toelichting Gemeenten Binnen LOP Buiten LOP Middenveldorganisaties

26 Ondersteuning lokale actoren Checklist aandachtspunten Contactpersonen Wie doet wat?

27 C. Monitoring Randvoorwaarde Collectieve opvanginitiatieven Evoluties van aantal anderstalige nieuwkomers Maandrapporten www.agodi.be

28 5. April 2016

29 Aantal kinderen in het opvangnetwerk Cijfers van Fedasil, verwerkt door Agentschap Integratie & Inburgering, Vlaanderen en Brussel, 29 februari 2016

30 Wat weet AgODi nog steeds niet?

31 Evolutie van het aantal anderstalige nieuwkomers gewoon basisonderwijs

32 Evolutie van het aantal anderstalige nieuwkomers gewoon voltijds SO

33 Aantal lestijden en FTE’s Situatie 1 april 2016 Basisonderwijs: 1FTE = 24 uur Secundair onderwijs: 1FTE = 22 uur ANlestijdenFTE’s Basisonderwijs37436050252 Secundair onderwijs442711067,5503

34 6. Blik vooruit: Aandachtspunten

35 Aandachtspunten: Algemeen Recht op onderwijs voor elke leerling kunnen garanderen Consensus: beleid – administratie – werkveld Geslaagd Onderbroken schoolloopbaan Toeleiding naar COI toeleiding LOI Sluiting tijdelijk opvangcentrum Verhuis Overdracht informatie Monitoring Aantal kinderen in COI/ LOI aantal ingeschreven kinderen

36 Aandachtspunten: Algemeen Onderwijs op of naast de site: Tijdelijke vestiging Taalbadformule Spreidingsplan & hoe verder opvolgen? Niet-begeleide minderjarigen Anders/niet-gealfabetiseerden

37 Aandachtspunten: Algemeen Wat brengt de toekomst? Verwachte instroom onzeker Erkende vluchtelingen toeleiden / trek naar de steden Signalen blijven opvolgen via de LOP’s en andere partners

38 Aandachtspunten: LOP Toeleiding Bevoegdheid Spanning lokaal bestuur LOP Sterke signalen – bijvoorbeeld Houthalen-Helchteren: kleuters Sint-Niklaas: vervoer Aalst: vervolgschoolcoaches Antwerpen: capaciteitsproblemen Ondersteuning over heel Vlaanderen LOP werking buiten LOP

39 Bedankt


Download ppt "Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer."

Verwante presentaties


Ads door Google