De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntenraadpleging: focus op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan Jeroen Zomerplaag NIZW Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntenraadpleging: focus op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan Jeroen Zomerplaag NIZW Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntenraadpleging: focus op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan Jeroen Zomerplaag NIZW Zorg

2 Wonen Dagbesteding Behandeling Zorgaanbod Extramurale zorg Additionele onderwerpen Cliëntkenmerken Deelscore cliënten Persoonsgerichte zorg Conceptueel analysemodel cliëntenraadpleging Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006 Kwaliteit van bestaan Deelscore belangenbehartigers Weging Totaalscore 2006 Basis voor identificeren good practices

3 Hoge respons cliëntenraadpleging thuiszorg: 51,5% Klasse A: 26 instellingen Klasse B: 32 instellingen Klasse C: 24 instellingen A B C Voorbeeld totaalscore cliëntenraadpleging

4 CliëntenBelangenbehartigers Score Ref- groep Keuze groep BelangScore Ref- groep Keuze groep Belang Huisvesting 5,77,27,7++5,47,07,5++ Huishouden 7,47,67,5-7,2 7,4++ Eten & Drinken 8,28,5 ++ Begeleiding 7,97,27,8++7,77,67,8+ Verzorging -6,8-+-6,5-+ Deelscore 7,17,88,0++6,97,37,4++ Deelscore wonen opgebouwd uit aantal componenten

5 CliëntenBelangenbehartigers Score Ref- groep Keuze groep BelangScore Ref- groep Keuze groep Belang Ruimte 5,07,07,5++5,47,07,5++ Veiligheid 7,47,67,5-7,2 7,4++ Inrichting 8,28,5 ++8,38,48,7+ Privacy 5,57,27,8++4,27,67,8+ …. -6,8-+-6,5-+ Details component huisvesting geven nader inzicht

6 CliëntenBelangenbehartigers Score Ref- groep Keuze groep BelangScore Ref- groep Keuze groep Belang Zeggenschap 5,77,27,7++5,47,07,5++ Bejegening 7,47,67,5++7,2 7,4++ Zorgafspraken 6.26,46,7+6,56,76,6+ Continuïteit 8,28,5 ++7,87,77,9+ Deskundigheid 7,97,27,8++7,77,67,8+ Communicatie -6,8-+-6,5-+ Deelscore 7,17,88,0++6,97,37,4++ Opbouw deelscore persoonsgerichte zorg

7 Totaalscore benchmark opgebouwd uit deelscores cliënten en belangenbehartigers CliëntenBelangenbehartigers Score Refgr KeuzegrTotaalScoreRefgrKeuzegrTotaal Benchmark- score 7,17,57,8 B 6,97,17,5 B

8 SoortenCliëntkenmerken  Geslacht  Leeftijd  Zorgintensiteit  Start behandeling

9 Mogelijke onderwerpen Kwaliteit van bestaan Score Referentie- groep Keuzegroep Emotioneel welbevinden 6,77,07,5 Sociale relaties 5,46,26,3 Materieel welbevinden 7,27,3 Persoonlijke ontplooiing 7,77,57,4 Lichamelijk welbevinden 8,27,27,0 Zelfbepaling 6,27,06,5 Inclusie 4,96,05,5 Rechten 6,37,06,9 Bron: Acht domeinen van Shalock

10 Dwarsverbanden bij integrale analyses Cliëntenraadpleging Medewerkers- raadpleging Bekostiging ZorgaanbodResponsiviteit Kwaliteit van bestaan Aantal medewerkers Deskundigheids- niveau Kosten- structuur Doelmatig- heid EnergiebronnenWerkstressoren Kwaliteit van arbeid

11 SoortenNIVEL ontwikkelt instrument volgens CAHPSQ  Erkenning door het Instituut voor Klantervaringsonderzoek in de Zorg (IKZ) i.o.  Koppeling met andere sectoren  Betrokkenheid cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars  Op basis van bestaande en beproefde instrumenten  Richtlijnen voor toepassing

12 SoortenUitvoering door Perspectief en LSR  Instellingen kunnen voorkeur aangeven  Instellingen betrokken bij werving van interviewers  meedoen is voor medewerkers waardevolle ervaring  kan kosten besparen  Interviewers krijgen training

13 Perspectief wil bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking, een leven zoals ieder ander en een katalysator zijn bij de omslag van geïnstitutionaliseerde zorg naar ondersteuning in de samenleving. Perspectief werkt vanuit:  Partnerschap model met als uitgangspunt de eigen-kracht van mensen en samenwerking tussen ouders, zorggebruikers, en dienstverleners.  Multiperspectieve benadering met een focus op verbeteringen vanuit een brede kijk op een kwalitatief goed bestaan. De persoon centraal, niet het aanbod.  Sleutelposities voor mensen met beperkingen en andere directbetrokkenen in alle activiteiten van Perspectief. Integraal aanbod Perspectief  Kwantitatief onderzoek:CAHPS/Q  Verdiepend onderzoek: externe toetsingen vanuit het cliëntenperspectief  Verbetertrajecten via training en advies.  Verbinden van kwalitatieve evaluaties aan kwantitatieve metingen.  Maatwerk: aansluiten op fase van ontwikkeling, specifieke vraagstukken, intern kwaliteitsbeleid en lokale situatie.

14 Het LSR streeft naar optimale medezeggenschap en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Uitgangspunten:  Cliënt centraal: methodiek is gericht op maximale inbreng van cliënten zelf.  Zeggenschap: onderzoek leidt tot versterking (zelf)bewustzijn van cliënten en hun vertegenwoordigers.  Medezeggenschap: onderzoek geeft een enorme impuls aan functioneren van cliëntenraden  Onderzoek leidt tot concrete verbeteringen in de zorg en kwaliteit van bestaan van mensen LSR heeft ervaring met grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit cliëntenperspectief Cliënten over Kwaliteit Samenwerkingpartners: Zeg ‘t Ons/LFB en Raad op Maat

15 SoortenPlanning  april 2006 – september 2006: Voorbereiding  intake  vaststellen steekproeven  werving en training interviewers  instemming cliëntenraad  oktober 2006 – april 2007: Uitvoering  interviews  verzenden vragenlijsten naar belangenbehartigers  mei 2007 – augustus 2007: Analyse en rapportage  minimale gegevens voor Jaardocument in mei  integraal instellingsrapportage in september

16 SoortenBetrokkenheid instelling  Kwaliteitsfunctionaris (2 à 3 dagen)  coördinatie  koppeling met kwaliteitsbeleid  Administratie (2 dagen)  gegevens voor steekproeftrekking  toestemming belangenbehartigers  verspreiden vragenlijst belangenbehartigers  Middenmanagement (2 à 7 dagen)  vaststellen in welke mate cliënten in staat zijn om aan onderzoek deel te nemen  ondersteuning interviews


Download ppt "Cliëntenraadpleging: focus op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan Jeroen Zomerplaag NIZW Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google