De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tafel 4: AFRONDING FASE 1. Agenda 11.00 – 11.15 Verslag 10.45 – 11.00 Toelichting tarieven 11.00- 11.30 Open eindjes uitgelicht 11.30 – 12.15 Doorlopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tafel 4: AFRONDING FASE 1. Agenda 11.00 – 11.15 Verslag 10.45 – 11.00 Toelichting tarieven 11.00- 11.30 Open eindjes uitgelicht 11.30 – 12.15 Doorlopen."— Transcript van de presentatie:

1 Tafel 4: AFRONDING FASE 1

2 Agenda 11.00 – 11.15 Verslag 10.45 – 11.00 Toelichting tarieven 11.00- 11.30 Open eindjes uitgelicht 11.30 – 12.15 Doorlopen deelovereenkomst incluis wijzigingen 12.15 – 12:30 Vervolgtraject/ planning

3 Onderbouwing: Financieel Afgestemd met de werkgroep uit WOG Toelichting: Het tarief per dagdeel betreft het door de Oosterschelderegio voor 2016 gehanteerde tarief. Het gemiddeld aantal dagdelen per week is gebaseerd op de productiegegevens in 2015 van de zorgaanbieders op Walcheren (geëxtrapoleerd naar een vol jaar) per productcode. Het tarief per week is het product van het dagdeeltarief en het gemiddeld aantal dagdelen per week.

4 Stand van zaken: Financieel (tarieven Oosterschelde * volume 2015) Product nr nieuw Product nr oudEenheidTarief Dagbesteding Basis07A01F1254 weken€ 518,16 H531 H811 H831 Dagbesteding Speciaal07A02H5334 weken€ 915,33 H800 H813 H832 H812 H833 Vervoer regulier08A01H8034 weken € 63,51 H894 H990 Vervoer met begeleiding08A02H8954 weken € 146,55

5 Open eindjes: Productomschrijving Regulier/ Specialistisch Verpleegkundige handelingen Schalen toegespitst op domeinen Tekst nagelopen; Vervoer = regulier & met begeleiding (i.p.v. rolstoel)

6 Open eindjes: Tekst voorstel: Onderscheid arbeidsmatig en dagbesteding: dagbesteding: Dagbesteding voor mensen, die niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die de reguliere arbeidsmarkt/participatiewet stelt aan werknemers. Arbeidsmatige dagbesteding zijn gestructureerde activiteiten. Begeleiders en deelnemers maken afspraken over de werkzaamheden die verricht zullen worden. De activiteiten zijn gericht op het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring Essentieel voor het verschil tussen niet arbeidsmatige dagbesteding en arbeidsmatige activiteiten is: dat er een overeenkomst (mondeling dan wel schriftelijk) bestaat tussen de individuele cliënt en de organisatie waarin geregeld is wat er van elkaar wordt verwacht; dat er sprake is van activiteiten die gericht zijn op een toeleidingstraject naar (betaalde of onbetaalde) arbeid in een andere setting of dat er sprake is van arbeidsmatige activiteiten als dagbesteding die plaats blijven vinden in het activiteitencentrum.

7 Open eindjes: Controles: aansluiten landelijk controleprotocol, controleverklaring accountant voor 1 april> voorstel is een werkgroep hiervoor op te richten Onderscheid basis en specialistisch i.r.t. efficiënte inrichting administratieve proces en vervoer (n.a.v. vraag SVRZ) Materiele controles: declaratie is in overeenstemming met ondersteuningsplan -> in relatie tot privacy (n.a.v. vraag Emergis) Eigen bijdrage > voorstel: niet-pensioengerechtigden betalen géén eigen bijdrage voor deelname dagbesteding. Dagdeelvergoeding/onkostenvergoeding bij arbeidsmatige dagbesteding Meerzorgregeling als ontwikkelpunt opnemen? (n.a.v. overlegtafel 3) Planning werkgroepen realistisch?

8 Eigen bijdrage: We willen dat zoveel mogelijk inwoners participeren in een arbeidsmatige setting. Door vroegtijdig en preventief inzetten van dagbesteding, worden toekomstige maatschappelijke kosten voorkomen Voor dagbesteding wordt het betalen om te mogen ‘werken’ als onrechtvaardig ervaren Voorstel; niet-pensioengerechtigden betalen géén eigen bijdrage voor deelname dagbesteding De zorgaanbieders dragen bij door verlaging van het 4-weken tarief met € 23,- per cliënt voor de niet-pensioengerechtigden.

9 Vervolg na dit contract: Besluitvormingsproces gemeente Stuurgroep half februari; Deadline advies WMO raden 1 maart; 3 collegebesluiten 8 maart; Voorlopige gunning 9 maart; Definitieve gunning 30 maart. Implementatiebijeenkomst? Vervolgplanning (SANDER)


Download ppt "Tafel 4: AFRONDING FASE 1. Agenda 11.00 – 11.15 Verslag 10.45 – 11.00 Toelichting tarieven 11.00- 11.30 Open eindjes uitgelicht 11.30 – 12.15 Doorlopen."

Verwante presentaties


Ads door Google