De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tekst hier Positieve beeldvorming rond diversiteit stimuleren in de media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tekst hier Positieve beeldvorming rond diversiteit stimuleren in de media."— Transcript van de presentatie:

1 tekst hier Positieve beeldvorming rond diversiteit stimuleren in de media

2 Energie?! Tweesporenbeleid door: -erkenning specifieke identiteiten -integratie in algemene werking

3 Een online platform voor jeugdorganisaties, sectoroverschrijdend zodat ze vlot bereikbaar zijn en elkaar kunnen vinden

4 tekst hier Een erkenning voor lokale bruggenbouwer. Hij of zij kent de jongeren en de organisaties en brengt ze actief met elkaar in contact.

5 Energie?! Om het wereldbeeld van jongeren te verruimen door eurocentrisme te vermijden in jongerencontext: onderwijs en jeugdwerk

6 Investeren in verschillende soorten brugfiguren om communicatie te bevorderen en initiatieven van jongeren een draagvlak te geven door ondersteunend kader te creëren

7 tekst hier De meerwaarde van het jeugdwerk in de kijker zetten om verbindingen te leggen tussen jeugdorganisaties onderling en de samenleving in het algemeen

8 Energie?! Om te investeren in sleutelfiguren / vertrouwenspersonen zodat zij als contactpersoon kunnen dienen binnen het lokale aanbod voor de jeugd

9 Dat er diversiteitstrainingen georganiseerd worden voor jeugdwerkers om meer inzichten te krijgen in de leefwereld van jongeren in al hun diversiteit.

10 tekst hier Administratieve vereenvoudiging voor doelgroep-specifieke noden

11 Energie?! Jongerenparticipatie: echt meebeslissen - beslissingsrecht; mening inspraak; eigen werkingsbudget; verankeren in beleid

12 Streven naar het weerspiegelen van de stad/het dorp in de jeugdbewegingen

13 tekst hier Minder geld voor eindeloze discussies en ingewikkelde administratieve procedures. Hierdoor creër je meer geld voor jeugdwerking.

14 Energie?! Dat jongeren uit het jeugdwerk zelf laagdrempelig multiculturele festiviteiten kunnen organiseren

15 Eenvoudige, positieve communicatie -forum: ervaringen delen -sociale media -centraal e-platform

16 tekst hier Ondersteun, inhoudelijk en financieel, naast organisaties ook netwerken over de domeinen heen om de diversiteit te verhogen.


Download ppt "Tekst hier Positieve beeldvorming rond diversiteit stimuleren in de media."

Verwante presentaties


Ads door Google