De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidies De belangrijkste regelingen voor innovatie en duurzaamheid Een introductie door Frank Verleg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidies De belangrijkste regelingen voor innovatie en duurzaamheid Een introductie door Frank Verleg."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidies De belangrijkste regelingen voor innovatie en duurzaamheid Een introductie door Frank Verleg

2 Specialisaties Blömer Estate Planning Subsidies Internationalisering Bedrijfsoverdracht Not-for-profit Mediation

3 Business Team Practicegroep

4 Blömer Academy  Vaktechnische publicaties  Kennisbijeenkomst voor relaties ( Laatste dinsdag van de maand)

5 Blömer Academy Programma: 29/1 Financiering MKB 26/2 Subsidies 26/3 Alternatieve financiering 23/4 Vermogens risico planning 28/5 Bedrijfsoverdracht / waarderingen 25/6 Pensioenen / HRM

6 Blömer & Subsidies

7 Verbindingen leggen daar waar onze kennis tekort schiet Afgeven controleverklaringen bij alle soorten subsidies Schrijven rapporten van feitelijke bevindingen bij financiële verantwoordingen subsidies Advies inzake budgettering aanvraag / inrichting administratieve organisatie / calculatie tarieven / IKS Projectmanagement Verzorgen van trainingen In-house trainingen en seminars Fiscaliteiten WBSO/Innovatiebox/RDA/ MIA/EIA/WVA

8 Blömer & Subsidies Blömer is geen subsidieadviseur die innovatiestrategie koppelt aan nationale en internationale mogelijkheden om innovatie te kunnen financieren Oplossing: samenwerkingsverbanden

9 Samenwerkingen 12 april 2013 Accountantscontroles van FP7 projecten: de praktijk

10 Actualiteiten FD 7 februari 2013: ‘Brandbrief over innovatie, bedrijfsleven maakt zich grote zorgen over het Nederlandse innovatiebeleid’. FD 8 februari 2013: ‘Zorg over innovatiebeleid breed gedeeld. Mooie verhalen, doch forse bezuinigingen’. FD 11 februari 2013: ‘Eric Claassen (TNO, DLO) hekelt de wijze waarop het kabinet het innovatiebeleid insteekt’. FD 15 februari 2013: ‘Bedrijven moeten op zoek naar alternatieve financieringsbronnen om R&D-investeringen op peil te houden’. FD 22 februari 2013: ‘Bedrijven missen vaak een centrale regie over innovatiesubsidies, waardoor zij veel kansen onbenut laten’.

11 Innovatiesubsidies De fiscale mogelijkheden van subsidies Een introductie door Hans Kouters

12 Onderwerpen WBSO-subsidie Innovatiebox RDA (Research- en Developmentaftrek) MIA en EIA (Milieu- en Investeringsaftrek) VAMIL (Vervroegde Afschrijving Milieu-Investeringen) Afdrachtvermindering onderwijs

13 WBSO (1) Subsidie op loonkosten voor innovatieve activiteiten: Waarvoor: Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur Technisch onderzoek gericht op verbetering eigen processen of programmatuur Technisch wetenschappelijk onderzoek Analyse van technische haalbaarheid Budget 2013: € 723 mln.

14 WBSO (2) Hoe: Subsidie op een deel van de loonkosten, besteed aan innovatie Subsidie 38% over de eerste € 200.000 aan subsidiabele kosten, en 14% over het meerdere Technostarters: 50%over de eerste € 200.000 aan subsidiabele kosten Werkgevers: afdrachtvermindering loonheffing Ondernemers: verhoging van de zelfstandigenaftrek Doelgroep: belastingplichtige ondernemers die Speur- en Ontwikkelingswerk doen of organisaties die contractresearch uitoefenen

15 WBSO (3) Aanvraag: Bij Agentschap NL Maximaal 3 keer per jaar een WBSO-aanvraag in te dienen Een aanvraagperiode van minimaal 3 en maximaal 6 kalendermaanden Het is mogelijk voor een heel kalenderjaar een aanvraag in te dienen als u vorig jaar de WBSO hebt gebruikt De aanvraag moet minstens 1 kalendermaand voor het begin van de periode ingediend worden Samenhang met innovatiebox en research- en developmentaftrek (RDA)

16 Innovatiebox (1) Belastingheffing in de vennootschapsbelasting voor winsten behaald uit innovatieve activiteiten via een speciale tariefbox van 5% (i.p.v. 25%) Twee voorwaarden: 1.Ondernemer moet in het bezit zijn van een WBSO-beschikking of octrooien dan wel kwekersrechten 2.Voortbrengingskosten moeten worden terugverdiend (drempel) Budget 2013: € 625 mln.

17 Innovatiebox (2) Hoe: Aanvraag bij de Belastingdienst via aangifte vennootschapsbelasting Toerekening deel van de winst aan ontwikkelde innovaties, mits deze winst in belangrijke mate voortvloeit uit de innovatie Drempel: tarief van toepassing na overschrijding van de voortbrengingskosten (drempel) Doelgroep: vennootschapsbelastingplichtige lichamen die octrooi of WBSO- beschikking hebben voor eigen innovatie Vanaf 1-1-2013: forfaitaire optie (maximaal € 25.000): Indien een onderneming de beschikking heeft over WBSO-verklaring kan forfaitair 25% van de winst via de innovatiebox lopen zonder verdere onderbouwing met een maximum van € 25.000 aan winst.

18 Van toepassing vanaf 2012 Extra aftrek op fiscale winst voor bedrijven die gebruik maken van WBSO-regeling Van toepassing op exploitatiekosten (zoals materialen en huur van apparatuur) en R&D investeringen (zoals laboratorium-apparatuur) Budget 2013: € 375 mln. Research & Development Aftrek

19 Hoe: Extra aftrekpost van 54% van de S&O kosten en uitgaven Bij 25% tarief geeft dit een voordeel van 24% van 25% = 13,5% Twee methodes: - Meer dan 150 WBSO-uren per maand: aftrek op de niet- loonkosten en uitgaven die toerekenbaar zijn aan WBSO- projecten - Minder dan 150 WBSO-uren per maand: korting van 54% van (aantal WBSO uren x € 15) Doelgroep: ondernemers in vennootschaps- en inkomstenbelasting Aanvraag: via Agentschap NL, tegelijk met aanvraag WBSO Research & Development Aftrek

20 Extra investeringsaftrek voor ondernemers in de vennootschaps- en inkomstenbelasting, die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren Budget 2013: € 101 mln. Milieu Investeringsaftrek (MIA) (1)

21 Hoe: Aanvraag bij Agentschap NL Binnen 3 maanden na aangaan van verplichting of maken van voortbrengingskosten Bedrijfsmiddelen genoemd op milieulijst Aftrek: 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten is extra aftrekbaar van de fiscale winst, percentage afhankelijk van de categorie MIA mogelijk naast de VAMIL Milieu Investeringsaftrek (MIA) (2)

22 Willekeurige afschrijving tot 75% van een milieu-vriendelijke investering Budget 2013: € 24 mln. Hoe: Aanvraag bij Agentschap NL Binnen 3 maanden na aangaan van verplichting of maken van voortbrengingskosten Bedrijfsmiddelen genoemd op milieulijst Willekeurige afschrijving leidt tot rente- en liquiditeitsvoordeel VAMIL mogelijk naast de MIA Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

23 Extra investeringsaftrek voor ondernemers in de vennootschaps- en inkomstenbelasting, die in energie-efficiënte technieken of duurzame energie investeren Budget 2013: € 151 mln. Energie Investeringsaftrek (EIA) (1)

24 Hoe: Aanvraag bij Agentschap NL Binnen 3 maanden na aangaan van verplichting of maken van voortbrengingskosten Bedrijfsmiddelen genoemd op Energielijst Aftrek: 41,5% van de investeringskosten is extra aftrekbaar van de fiscale winst, percentage afhankelijk van de categorie MIA mogelijk naast de VAMIL Energie Investeringsaftrek (EIA) (2)

25 Doel: Stimuleren opleiding beroepsbevolking van beroepsbegeleidende leerweg Meer werk voor jonge hbo-ers en academici Stimuleren uitwisseling kennis tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven Voor: Werknemers die beroepspraktijkvorming volgen Assistenten in opleiding (aio’s), onderzoekers in opleiding binnen NWO of KNAW Afdrachtvermindering Onderwijs (1)

26 Werknemers bezig met promotieonderzoek Werknemers die leer/werktraject volgen voor opleiding aan hogeschool of in 3 e en 4 e leerjaar van het mbo (ook voor stagiairs) (Voormalig werkloze) werknemers doe een CREBO-register erkende opleiding volgen tot startkwalificatieniveau Personen die EVC-procedure volgen Hoe: Afdrachtvermindering, afhankelijk van categorie, € 2.700 / € 2.728 voor de eerste vier categorieën (stagiairs € 1.297), € 3.274 voor de vijfde categorie, en € 327 per EVC procedure Afhankelijk van toetsloon Afdrachtvermindering Onderwijs (2)

27


Download ppt "Subsidies De belangrijkste regelingen voor innovatie en duurzaamheid Een introductie door Frank Verleg."

Verwante presentaties


Ads door Google