De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Building Block 21 VTH Data gedreven innovatie Tijdens een proces om te komen tot een roadmap innovatie hebben 15 medewerkers 27 ideeën ontwikkeld. Daaruit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Building Block 21 VTH Data gedreven innovatie Tijdens een proces om te komen tot een roadmap innovatie hebben 15 medewerkers 27 ideeën ontwikkeld. Daaruit."— Transcript van de presentatie:

1 Building Block 21 VTH Data gedreven innovatie Tijdens een proces om te komen tot een roadmap innovatie hebben 15 medewerkers 27 ideeën ontwikkeld. Daaruit is de volgende combinatie gekozen. U-app Real time geluidsmap Grenzen meter Slimme meldkamer De gedachten achter deze combinatie is dat bij evenementen, ruim 700 per jaar veel meer openheid wordt gerealiseerd. Bewoners, organisatoren en overheidsinstellingen kunnen informatie met elkaar delen; de bekendheid van evenementen neemt daardoor toe, de locatie en de condities waaronder die georganiseerd worden zijn bekend en een ieder kan nagaan of bijvoorbeeld het geluidniveau overeenkomt met de afspraken. Bewoners kunnen daardoor beter traceren of er reden is voor een klacht; organisatoren kunnen nagaan of ze nog steeds binnen de normen werken en de handhaving treedt alleen nog maar op als mocht blijken als een reeks van terechte meldingen niet leiden tot spontane naleving. Via een app op de telefoon wordt de informatie ontsloten, kan men op een kaart zien waar wat te doen is, kan men het geluid meten en kan men melding maken van het niet nakomen van afspraken. Wellicht kan men ook evenementen liken of disliken. De handhavers kunnen via hun centrale punt – de meldkamer dit real time volgen; zo nodig in actie komen en daarover communiceren. Eventueel kan het geheel ook uitgebreid worden met meldingen over verkeers- en parkeeroverlast, vervuiling en andere aan evenementen verbonden aspecten. Naderhand kan ook gedacht worden aan een vergelijkbare app voor de horeca. De conceptuele weergave van de verschillende ideeën is bijgevoegd

2 U APP CONCEPT - IDEA USPs, differentiators & key features Partners & time2market haalbaarheid & risico TECHNOLOGY BUSINESS U-APP- CITY APP VOOR INTERN & EXTERN DELEN VAN EVENEMENTEN Anticiperen, Communiceren Stimuleren zelfredzaamheid Automatiseren meldingen Overzicht informatie MEERWAARDE VTH?MEERWAARDE BURGER? Eenvoudige toegang tot informatie zal geruststellen, informeren, en anticiperen 24/7 Inzicht in gemelde overtredingen op kaart gepersonaliseerde content NOOD? Informatie over de stad is vandaag niet real time, niet locatie gebonden, niet via meerdere kanalen te raadplegen. ROADMAP? 1.0: UTRECHT VOOR INTERN GEBRUIK: op stadswerken kaart vergunde evenementen in kaart brengen. Link maken met door VTH gekende meldingen en overtredingen. 2.0: VTH VOOR EXTERN GEBRUIK (content delen met de burger): Content uitbreiden: events, parkeren, veiligheid, nieuwsflashes… Combinatie met andere kanalen: billboards in de stad, website…. Slimmigheden inbouwen: content personaliseren, locatie gebonden content, filteren content, crowd management, alerts BRONNEN? Sensoren: geluid, luchtkwaliteit Databases: meldingen burger, politie, …. RISICO Wie beheert de data? Distributie van de app (marketing) Dure sensoren? UITBREIDING BESTAAND PROJECT VTH PORTFOLIO? NIEUW PROJECT VOOR VTH (1.0) NIEUW PROJECT BUITEN CORE VAN VTH (2.0) PARTNERS? Andere gemeentelijke diensten, bouwvergunningen, I.O.G., … WAT? Via een app kunnen bewoners raadplegen wat er aan de hand is, en welke maatregelen ervoor voorzien zijn. Ze krijgen real-time informatie waardoor ze beter op de hoogte zijn en dit stelt hen gerust. Voorbeeld: bewoner van het centrum van de stad kan zien tot wanneer hij geluidsoverlast zal hebben van een evenement, waar de feestgangers zich bevinden, welke taken VTH op zich neemt… De inhoud van de App kan uitgebreid worden naar events, parkeren, veiligheid, nieuwsflashes…

3 De bewoner wil graag meer en sneller op de hoogte zijn van gebeurtenissen in zijn buurt. Via een eenmalige registratie wijst hij zijn voorkeuren aan (buurt, thema van interesse). De app kan zo gepersonaliseerd worden naar zijn noden. Via de iconen en pop-ups kan de bewoner kennis van zaken nemen zoals de start van een evenement, de programmatie, de afgesloten route, de geluidsnormen en andere vergunningen… De gebruiker kan zich informeren. Hij kan ook zelf contact opnemen met de stadsdienst in kwestie en mogelijk een melding maken. Het systeem is gekoppeld aan andere databases zoals Twitter, FB, klachtenlijn, Utrecht website…. U- APP www.utrecht APP VTH MEDEWERKER PDA SMARTLAPPENFESTIVA L Zone: binnenstad 20-21 november + programmatie + vergunningen + maak een melding o Binnenstad o Oost o Leidsche Rijn o West o Zuid o Openbare werken o Evenementen o Afvalbeleid o Criminaliteit o Wonen & leven o Publiek transport o Fiets stallingen WAAROVER WENST U OP DE HOOGTE TE ZIJN? WIJK THEMA Alle meldingen worden samengebracht en op een heat map weergegeven. Deze is voor internen en externen (beperkte versie) beschikbaar. U APP

4 REAL TIME GELUIDS MAP CONCEPT - IDEA USPs, differentiators & key features Partners & time2market haalbaarheid & risico TECHNOLOGY BUSINESS Risico locaties, evenementen en cafés worden uitgerust met geluid sensoren. Op een platform kunnen de vergunde waarden met de gemeten waarden vergeleken worden. Het platform vervat meerdere functies zoals: melden van geluidshinder / feedback krijgen van type van evenementen, contact opnemen met cafébaas, automatisch afschakelen van muziek, camera beelden opvragen…. Door het tracen van de inbreuken krijgt VTH een beeld van de evolutie van geluid in tijd, en type en aantal klagers... REAL TIME GELUIDS MAP - INFORMEERT DE BURGER EN PAKT HINDER SNELLER AAN WAT? Meer efficiëntie Focus leggen op juiste locaties MEERWAARDE VTH?MEERWAARDE BURGER? Informatie = geruststellen Zelfredzaam: burger kan zelf bron van overlast contacteren NOOD? De Bewoner heeft overlast van geluid door café, evenementen, geroep op straat. Hij krijgt vandaag heel weinig info over de evenementen (moment, locatie, uren….) en feedback over wat VTH eraan doet. VTH heeft geen zicht op welke evenementen er gaande zijn, of welke andere partijen (politie THOR, TBO…) aanwezig zijn door gebruik van verschillende systemen. ROADMAP? 1.0: Inhoud gebaseerd op real time dashboard waar evenementen in kaart worden gebracht. Bewoner kan nu ook zelf geluidsoverlast melden op de kaart. 2.0: Uitbreiding met real time help desk, aanvragen voor assistentie VTH, zelf contact opnemen met veroorzaker van overlast, andere metingen zoals luchtsensoren… Om overlast te beperken in probleemzones die in kaart worden gebracht, kunnen deze aangepakt worden door onder andere licht te laten schijnen, klassieke muziek te spelen… BRONNEN? Sensoren: geluidssensoren Databases: VTH, politie Software: heathmap, RISICO Privacy: problemen indien camera's ingezet worden? UITBREIDING BESTAAND PROJECT VTH PORTFOLIO? NIEUW PROJECT VOOR VTH NIEUW PROJECT BUITEN CORE VAN VTH PARTNERS? Politie verguningen, THOR, THBO, bewoners

5 SLIMME CONTAINER CONCEPT - IDEE USPs, differentiators & key features Partners & time2market haalbaarheid & risico TECHNOLOGIE BUSINESS Deze app helpt om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Via een foto, gps locatie en selectie van het probleem kunnen snel meldingen gemaakt worden. Mogelijk kan de buurt stemmen of ze deze melding (on)gepast gedrag vinden. GRENZEN METER – MELDPUNT KLACHTEN EN (ON)GEPAST GEDRAG WAT? Besparing op onderhoud en mensen Beter contact met de burger MEERWAARDE VTH?MEERWAARDE BURGER? Goed onderhouden wijk Aanpak op maat van de wijk NOOD? Het plaatsen van klachtenmeldingen is momenteel niet efficiënt. Er bestaan richtlijnen voor wat gepast en ongepast gedrag is. Deze richtlijnen zijn gelijklopend voor de hele stad, niet aangepast per wijk. Toch kan een gedag voor een verloederde wijk gepast zijn, en niet voor een andere wijk ROADMAP? 1.0: Uitrol app voor meldingen in de stad (mogelijk gebruik bestaande app http://www.buitenbeter.nl/) 2.0: Stemmen over (on)gepast gedrag om handhaving op wijk af te stemmen BRONNEN? Gebaseerd of gebruik maken van bestaande app buitenbeter RISICO Koppelen aan bestaande systemen VTH Inzet personeel om meldingen op te lossen Doorsturen meldingen naar juiste diensten UITBREIDING BESTAAND PROJECT VTH PORTFOLIO? NIEUW PROJECT VOOR VTH NIEUW PROJECT BUITEN CORE VAN VTH PARTNERS? Wijken, stadswerken, bewoners, universiteit (om leertraject op te starten)


Download ppt "Building Block 21 VTH Data gedreven innovatie Tijdens een proces om te komen tot een roadmap innovatie hebben 15 medewerkers 27 ideeën ontwikkeld. Daaruit."

Verwante presentaties


Ads door Google