De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport in collegeprogramma’s: belangrijke bijzaak Ronald Huijser, Vereniging Sport en Gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport in collegeprogramma’s: belangrijke bijzaak Ronald Huijser, Vereniging Sport en Gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Sport in collegeprogramma’s: belangrijke bijzaak Ronald Huijser, Vereniging Sport en Gemeenten

2 Opbouw Aanleiding Ontwikkelingen Opdrachtomschrijving Opzet onderzoek Uitkomsten Slotbeschouwing

3 Aanleiding Politieke verschuiving: ↓ PvdA (socialisten): 30% → 19% ↑ VVD (liberalen): 13% → 18% Economische onrust: ↓ Sportbudgetten -10% / - 15% OP2028 Aflopen rijksbeleidsnota ‘Tijd voor Sport’ Nulmeting

4 Bezuinigingen op sport Recessie -> bezuinigen op sport 85% gemeenten (VSG-gemeentepanel)  ‘variabel’ beleidsterrein integraal beleid  integraal beleid Impact recessie beperkt

5 Meer of minder bezuinigd?

6 Waarop bezuinigen?

7 Beschrijf de mate waarin en wijze waarop binnen de collegeprogramma’s wordt gerefereerd aan sport Opdrachtomschrijving

8 Opzet onderzoek 107 van 431 programma’s gescreend (25%) Turven vooraf gedefinieerde sporttermen Aparte sportparagraaf? Aandacht voor sport in andere paragrafen Context sport en sporttermen Voornaamste aandachtspunten

9 Sportparagraaf

10 Sporttermen

11

12

13 Context van sport Verwevenheid andere sectoren: -69 % gemeenten aandacht voor sport in andere paragraaf dan sportparagraaf -maatschappelijke functie, maar ook gezondheid, leefbaarheid, onderwijs en citymarketing

14 Integraal Sportbeleid

15 Sportthema’s 1.Sportaccommodaties meest centrale thema 2.Subsidies en tarieven 3.Samenwerking 4.Sportstimulering 5.Breedtesport boven topsport

16 1. Sportaccommodaties 80/90 % sportbudget Actueel: –Speelruimte in wijken en beweegmogelijkheden voor jong en oud; –Vergroten multifunctionaliteit –Intensivering (mede)gebruik –Bevriezen nieuwbouwplannen –Verzelfstandigen / privatiseren

17 2. Subsidies en tarieven Hervormen systematiek ‘voor wat, hoort wat’ principe Gemeentepanel: –Verhogen tarieven –Afschaffen / versoberen subsidies

18 3. Samenwerking Betere afstemming sport en onderwijs Inventariseren regionale samenwerking Meer publiek/private samenwerking

19 4. Sportstimulering Toegankelijk maken en houden van sport Aanbieden laagdrempelige sportvormen Jeugd -> Jeugd en ouderen  18 – 50 jarigen

20 5. Breedtesport boven topsport Topsport = vooral instrument city- marketing (sportevenementen) Inzet topsporters als rolmodel Positieve uitstraling op breedtesport Prioriteit: breedtesport boven topsport

21 Slotbeschouwing Sport is meer dan een vrijetijdsactiviteit Grote instrumentele waarde Groei integraal beleid – verbinding onderwijs en sport – sport en citymarketing Beperkte Olympische ambities (OP2028)  toekomst traditionele sportverenigingen toekomst maatschappelijke verenigingen

22 Meer met minder!


Download ppt "Sport in collegeprogramma’s: belangrijke bijzaak Ronald Huijser, Vereniging Sport en Gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google