De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktisch werk effectiever maken Tekst: Henny Kramers-Pals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktisch werk effectiever maken Tekst: Henny Kramers-Pals."— Transcript van de presentatie:

1 Praktisch werk effectiever maken Tekst: Henny Kramers-Pals

2 IJsbreker

3 Nadenken over praktisch werk Inhoud 1.IJsbreker 2.Introductie op praktisch werk. 3.Waarom doen we praktisch werk? 4.Een audit van twee praktische activiteiten. 5.De cursus Effectief Praktisch Werk.

4 Waarom doen we praktisch werk? Het doel van praktisch werk is om leerlingen te ondersteunen bij het leggen van verbanden tussen twee kennisdomeinen: domein van objecten en waarneembare verschijnselen domein van begrippen en ideeën praktisch werk 'hands-on, minds-on' “We moeten de 'minds on' aspecten van praktisch werk meer aandacht geven, als we praktisch werk effectiever willen maken” Millar and Abrahams, 2009

5 A. Doelen van de docent wat de leerlingen ervan moeten leren B. Gegeven opdracht wat de bedoeling is dat leerlingen doen D. Leer- resultaten wat de leerlingen er werkelijk van leren effectiviteit 1 Reflecteren op praktisch werk C. Uitvoering van de opdracht wat de leerlingen werkelijk doen 2 Effectiviteit op niveau 1 Deden leerlingen wat de bedoeling was te doen en zagen ze wat de bedoeling was te zien? Effectiviteit op niveau 2 Leerden de leerlingen wat ze moesten leren en kunnen ze zich dat later herinneren?

6 Waarom laten we praktisch werk doen? Activiteit 1 1.Kies twee of drie opdrachten uit en denk erover na wat de leerlingen ervan zouden moeten leren. 2.Schrijf op een ‘post-it’ één leerdoel per bonnetje. Bij meer leerdoelen dus meer post-its gebruiken. 3.Kleef de ‘post-its’ aan de opdracht. 4.Ga nu samenwerken in groepjes van twee of drie. Verzamel jullie bonnetjes. Orden ze in groepen.

7 Waarom laten we praktisch werk doen? Feedback Hoe hebben jullie de post-its ingedeeld, in welke groepen? Lijken de indelingen van de verschillende groepjes op elkaar? De vakliteratuur verdeelt de redenen om praktisch werk te doen doorgaans in drie groepen: A.Kennis en begrip B.Praktische vaardigheden C.Leren onderzoeken en ontwerpen (procesvaardigheden) In welk opzicht komt jullie indeling hiermee overeen? knowledge and understanding of science practical skills scientific enquiry and process

8 Waarom laten we praktisch werk doen? Hadden jullie post-its die niet in deze drie categoriën pasten? Mist er een categorie? kennis en begrip van natuurwetenschap practische vaardigheden wetenschappelijke methode van onderzoek verwondering, motivatie

9 Waarom laten we praktisch werk doen? Uitwerking van de leerdoelen kennis en begrip van natuurwetenschap practische vaardigheden wetenschappelijke methode van onderzoek Kennis maken met apparatuur en/of gangbare werkwijzen. Verder oefenen met apparatuur en/of gangbare werkwijzen. Weergeven wat is waargenomen. Waarnemingen met elkaar in verband brengen. Een concept, verklaring, model of theorie beter begrijpen. Een onderzoeksvraag formuleren. Een plan van aanpak opstellen. Risico’s evalueren (veiligheid) Relevante gegevens verzamelen. Gegevens effectief presenteren. Gegevens verwerken en interpreteren. Conclusies trekken over de onderzoeksvraag op grond van de gegevens. De getrokken conclusies evalueren.

10 Een audit van praktische activiteiten - en de leerdoelen ervan in kaart brengen Activiteit 2 Vul het werkblad in voor twee praktische activiteiten. Schema voor audit en toelichtingSchema voor audit en toelichting

11 Een audit van praktische activiteiten - en de leerdoelen ervan in kaart brengen 4.Zou de verdeling van de leerdoelen er anders moeten zien voor leerlingen in de onderbouw of de bovenbouw? 5.Mik je altijd op dezelfde leerdoelen als je bijvoorbeeld een bepaalde proef doet? 1.Hoeveel leerdoelen heb je per activiteit aangevinkt? 2.Is er in je audit een spreiding van leerdoelen? 3.Zou die er moeten zijn? Feedback

12 Praktisch werk effectiever maken Overzicht van de cursus Getting Practical Deel 1Kennismaken en Reflecteren Nadenken over praktisch werk Deel 2Introductie van de VUE Een eigen proef laten analyseren Deel 3Ontwerpen met doelstellingen Een proef afstemmen op doelstellingen Deel 4Evaluatie en testen Delen en leren van ervaringen

13 Wat heb je vanmorgen opgestoken? En hoe nu verder? Schrijf twee punten op over praktisch werk die je over deze workshop aan de docenten op je school wilt vertellen. Noteer één actiepunt dat je op korte termijn gaat uitvoeren. Deel je ideeën met de groep.


Download ppt "Praktisch werk effectiever maken Tekst: Henny Kramers-Pals."

Verwante presentaties


Ads door Google