De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans van Oers RIVM en Tranzo, Universiteit van Tilburg GGD-epidemiologie in de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans van Oers RIVM en Tranzo, Universiteit van Tilburg GGD-epidemiologie in de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Hans van Oers RIVM en Tranzo, Universiteit van Tilburg GGD-epidemiologie in de toekomst

2 Nieuwe ontwikkelingen vragen om vernieuwing in gezondheid- en zorginformatie op lokaal niveau Gezondheid- en zorgsector neemt toe in complexiteit -burger als zorgconsument -zorgaanbieder als zorgverkoper -zorgverzekeraar als zorginkoper Gezondheidsbeleid minder vrijblijvend -overheid geeft meer vrijheid vooraf, maar eist meer toezicht achteraf Preventievisie -versterken van preventie op lokaal niveau -verbinden van preventie en curatie -minder versnippering, meer effectiviteit Terugdringen administratieve last

3 Daardoor toenemende behoefte aan grip op gezondheid- en zorginformatie op lokaal niveau -Er ontstaat behoefte aan nieuwe soorten en vormen van informatie -Er is behoefte aan gegevensreductie en snelle vindbaarheid van gegevens -Bij beleid, praktijk, onderzoek, burger -Op diverse schaalniveaus van buurt/gemeente tot landelijk/EU » Leidt tot -Indicator-ontwikkeling en benchmarking (RGI, benchmark GSB/JGZ/OGGZ, Zichtbare Zorg, (regionale) VTV, CQ-index, Zorgbalans, ECHI, …........) » Versnippering -Behoefte aan inzicht in de onderliggende gegevensinfrastructuur en gegevensstromen

4 De informatiepiramide Beleid (Beslissen: geïntegreerde kennis) Kennis (Integreren: geïnterpreteerde informatie, verklaringen, modellen) Informatie (Analyseren: bewerkte metingen, inclusief beschrijvingen) Microdata en data+ (Meten: registraties, geordende gegevens, databases) Zonder goede (micro)data geen gefundeerd wetenschappelijk beleidsadvies…. Werkelijke wereld

5 De informatiepiramide op lokaal niveau

6 1 2 meten analyseren integreren beslissen meten analyseren integreren beslissen De informatiepiramide op lokaal niveau Vanuit verschillende invalshoeken: 1: op basis van ‘ieder voor zich’ 2: op basis van gemeenschappelijke gegevensbronnen

7 De informatiepiramide op lokaal niveau Situatie 1 (de huidige situatie): Versnippering landelijk/lokaal, maar ook preventie/curatie, PG/WMO, enz. Discussie over wijze van verzamelen, bewerken, definities (over de juistheid van de informatie) Geen benchmark mogelijk Geen landelijk beeld mogelijk Geen samenhang/samenwerking op deelterreinen Lage efficiency, hoge administratieve last Situatie 2: Discussie over de betekenis van de informatie, en niet over de juistheid Efficiency-voordeel (eenmaal verzamelen, meermaals gebruiken) Beter landelijk beeld, betere benchmarking, betere aansluiting tussen verschillende deelterreinen Meer efficiency, lagere administratieve lasten

8 Wat betekent dat? Voor goede informatie-producten voor alle betrokken partijen is de definiëring van een samenhangend stelsel van informatie- producten nodig Goede informatie-producten zijn alleen mogelijk op basis van goed onderliggend systeem van gegevensvoorziening Een goed onderliggend systeem van gegevensvoorziening is gestoeld op: -eenheid van taal -goed toegankelijke (minimale) gegevens, zonder ‘gedoe’ over eigenaarschap -duidelijke benoeming van verantwoordelijkheden

9 Wat betekent dat voor de GGD-epidemiologie? Verbreding werkveld: Veel meer (lokale) partijen dan alleen de GGD en de gemeente hebben in de toekomst behoefte aan epidemiologische informatie -eerstelijn, tweedelijn, langdurige zorg, thuiszorg -verzekeraars, burgers -landelijke partijen als VWS, IGZ -andere beleidsvelden, zowel lokaal als landelijk Gezamenlijk informatiebeleid: Er ontstaat toenemende behoefte aan een samenhangend stelsel van epidemiologische informatieproducten op lokaal niveau -eenheid van taal, eenduidige set van indicatoren, betrouwbare en valide meetinstrumenten

10 GGD-epidemioloog blijft actief in data-laag en informatie-laag: -Methodologie, instrumentontwikkeling -Genereren lokale epidemiologische cijfers -Vertalen van gegevens naaar informatie En wordt steeds meer actief in kennis-laag : -Kennis-integrator -Kennismakelaar -Netwerker -Beleidsstrateeg Maar: -Schaalgrootte zal toenemen -Verantwoordelijkheden zullen verschuiven -Academisering/professionalisering zal doorzetten Dat betekent bijvoorbeeld : -Functie-specialisatie -Concentratie van innovatie op terrein van epidemiologie (methodologie- en instrumentontwikkeling) in AW’s Publieke Gezondheid -Sterkere landelijke regie op gegevensverzameling, eenheid van taal, eenduidige set van indicatoren, betrouwbare en valide meetinstrumenten


Download ppt "Hans van Oers RIVM en Tranzo, Universiteit van Tilburg GGD-epidemiologie in de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google