De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal benchmarkanalysemodel genereert strategische stuurinformatie en faciliteert veranderingen Robbert-Jan Poerstamper PricewaterhouseCoopers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal benchmarkanalysemodel genereert strategische stuurinformatie en faciliteert veranderingen Robbert-Jan Poerstamper PricewaterhouseCoopers."— Transcript van de presentatie:

1 Integraal benchmarkanalysemodel genereert strategische stuurinformatie en faciliteert veranderingen Robbert-Jan Poerstamper PricewaterhouseCoopers

2 Inhoud  Uitgangspunten branchebrede benchmark 2006  Conceptuele opzet benchmarkanalysemodel  Hoofdlijnen planning en fasering benchmark 2006  Projectstructuur  Betrokkenheid instellingen bij voorbereiding en uitvoering

3  Uitgangspunt: benchmark levert stuurinformatie voor bestuurders zorgaanbieders om te leren en te verbeteren  Benchmarking in perspectief van veranderde markt- omstandigheden  Strategieanalysemodel gebruikt bij uitontwikkeling geïntegreerd benchmarkinstrumentarium Rapportage is startpunt voor verkennen verbeterpotentie in workshops Uitgangspunten branchebrede benchmark

4 Integraal benchmarkanalysemodel kent drie bouwstenen Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

5 Hoofdlijnen planning benchmark gehandicaptenzorg 2006

6 Fase 1 Uitontwikkelen benchmarkmodel Fase 2 Verzamelen gegevens Fase 3 Analyseren gegevens Fase 4 Rapporteren bevindingen (Door) ontwik- kelen bench- markanalyse- model Ontwikkelen en testen vragenlijsten Ontwikkelen opzet data- base Ontwikkelen communicatie- plan Opstellen instellings- rapport Opstellen sector rapport Evaluatie Verzamelen gegevens Bouwen dataware- house Structureren gegevens Valideren gegevens Uitvoeren partiele analyse per bouwsteen Uitvoeren integrale analyses Identificeren good practices Identificeren karakteristiek en benchmarks op basis van best practices Onderzoeksfasen benchmarkonderzoek (1)

7 Fase 1 Uitontwikkelen benchmarkmodel Organiseren workshops met peer groups voor bespreking bevindingen Uitwisseling werkmethoden Good practices Opstellen actieplan Doorvoeren verbeteringen Fase 2 Verzamelen gegevens Fase 3 Analyseren gegevens Fase 4 Rapporteren bevindingen Fase 5 Bespreken verbeterpotentie in workshop Fase 6 Implementeren verbeteringen Onderzoeksfasen benchmarkonderzoek (2)

8 Projectstructuur benchmark VGN 2006 Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006

9 Betrokkenheid instellingen bij voorbereiding en uitvoering  Voorbereidingsfase  Aanreiken toegepaste stuurinformatie en instrumenten  Aangeven accenten in stuurinformatiebehoefte  Centrale intake:  Deelnemen aan voorbereiding centrale intake  Via VGN-webpagina aangeven deelname bouwstenen  Benoemen bestuurder en contactpersonen benchmark  Invullen gedetailleerde intake en aangeven behoefte aan maatwerk  Responsfase en Analysefase  Bijdragen aan duiden benchmarkresultaten  Rapportagefase  Deelname aan workshops: leer door kennis te halen en te delen

10 Waar komen in de thuiszorg de best practices in 2004 vandaan? Relatief sterk verbeterd Relatief verbeterd Stabiel Relatief verslechterd Relatief sterk verslechterd Instellingen 1112108 Bron: Z-org benchmark thuiszorg 2004 Making the leap Benchmarking at work Historie van de vijf best practices in 2004: Een instelling was ook in 2000 best practice Twee instellingen zijn fusie-instellingen Twee instellingen zijn relatief sterk verbeterd: - van C C B naar A A A (Cliënt, Mdw, Fin.) - van B A B naar A A A

11


Download ppt "Integraal benchmarkanalysemodel genereert strategische stuurinformatie en faciliteert veranderingen Robbert-Jan Poerstamper PricewaterhouseCoopers."

Verwante presentaties


Ads door Google