De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat met integriteit in een veranderende Vlaamse overheid? Josefien De Wachter - AgO Kristien Verbraeken - AgO Dieter Vanhee - DKB 26 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat met integriteit in een veranderende Vlaamse overheid? Josefien De Wachter - AgO Kristien Verbraeken - AgO Dieter Vanhee - DKB 26 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wat met integriteit in een veranderende Vlaamse overheid? Josefien De Wachter - AgO Kristien Verbraeken - AgO Dieter Vanhee - DKB 26 mei 2015

2 Inhoudstafel Verandering in en rond de Vlaamse overheid Uitdagingen voor integriteitsthema

3 Verandering in en rond de Vlaamse overheid

4 Beleid: Nieuw beleidskader: Regeerakkoord Beleidsnota’s Ondernemingsplannen

5 Verandering in en rond de Vlaamse overheid Financieel: Naweeën financiële & economische crisis: besparingen op beleid en werking. Door 6 de SH stijging Vlaamse overheidsbudget van 27 mia EURO naar 38 mia EURO met grote nieuwe uitgavenposten zoals kinderbijslag, ouderenzorg, de woonbonus en dienstencheques. BDUitgaven 2015 OV10,9 mia EURO WVG10,4 mia EURO WSE3,71 mia EURO BZ + DAR3,08 mia EURO MOW2,98 mia EURO FB2,47 mia EURO EWI1,46 mia EURO CJSM1,27 mia EURO LNE0,84 mia EURO RWO0,66 mia EURO LV0,19 mia EURO IV0,17 mia EURO VR/VP0,13 mia EURO

6 Verandering in en rond de Vlaamse overheid Organisatie: Efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening Belanghebbendenmanagement Kerntakenplannen Radicaal digitaal Doelstellingenmanagement TRAJECT

7 Verandering in en rond de Vlaamse overheid Organisatie: Nieuwe bevoegdheden VO-model Fusies Centralisering van ondersteunende taken Interbestuurlijke relaties

8 Verandering in en rond de Vlaamse overheid Personeel: 1950 koppen minder tegen eind 2019 en besparing op personeelskredieten met 101,5 mio euro: toenemende werkdruk Modern HR-beleid met bijzondere aandacht voor interne mobiliteit en plaats- en tijdsonafhankelijk werken Veranderende kenmerken van personeelsbestand bvb. stijging aandeel hooggeschoolde ambtenaren

9 Uitdagingen voor integriteitsthema

10 Duidelijk dat al die veranderingen een uitdaging vormen voor de efficiëntie, de effectiviteit, de kwaliteit maar ook voor de integriteit binnen de Vlaamse overheid en de VO- entiteiten. Bij elk van deze veranderingen moeten we nadenken over de risico’s die hiermee gepaard gaan.  Kan via methodiek van integriteitsrisicoanalyse.

11 Uitdagingen voor integriteitsthema Methodiek van integriteitsrisicoanalyse: eenvoudig stappenplan Potentiële risico’s bepalen Maatregelen oplijsten en kritisch bekijken Prioriteiten bepalen door bepalen risicoscore (kans*impact) en bepalen van de risicoafdekking Actieplan uitwerken www.bestuurszaken.be/integriteitsrisicoanalyse

12 Uitdagingen voor integriteitsthema Tips voor geslaagde integriteitsrisicoanalyse: Voldoende draagvlak en steun in de organisatie Positief voorbeeldgedrag van management Duidelijke communicatie over doel: het versterken van de weerbaarheid van organisatie en medewerkers Het systematisch doorlopen van het stappenplan Regelmatig de cyclus van integriteitsrisicoanalyse herhalen www.bestuurszaken.be/integriteitsrisicoanalyse

13 Uitdagingen voor integriteitsthema Inspiratie voor integriteitsrisicoanalyse uiteraard te vinden in: de herwerkte leidraad interne controle / organisatiebeheersing: http://www.bestuurszaken.be/leidraad-ic-ob http://www.bestuurszaken.be/leidraad-ic-ob Handreiking integriteitsbeleid: http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/handreiki ng%20integriteitsbeleid.pdf http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/handreiki ng%20integriteitsbeleid.pdf


Download ppt "Wat met integriteit in een veranderende Vlaamse overheid? Josefien De Wachter - AgO Kristien Verbraeken - AgO Dieter Vanhee - DKB 26 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google