De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag 1 WAT IS RISICOSIGNALERING? a)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt b)het in een vroeg stadium signaleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag 1 WAT IS RISICOSIGNALERING? a)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt b)het in een vroeg stadium signaleren."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vraag 1 WAT IS RISICOSIGNALERING? a)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt b)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt die ik vastleg in het zorgleefplan c)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt die ik vastleg in het zorgleefplan en waar indien nodig actie op wordt ondernomen

3 Vraag 1 WAT IS RISICOSIGNALERING? a)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt b)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt die ik vastleg in het zorgleefplan c)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt die ik vastleg in het zorgleefplan en waar indien nodig actie op wordt ondernomen

4 Wat is risicosignalering? Risicosignalering is het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij je cliënt door de cliëntsituatie voortdurend te monitoren, door met kennis van zaken de situatie te bekijken en door de juiste vragen te stellen aan de cliënt. De cliënt en zijn familie of mantelzorger worden er nauw bij betrokken. Nadat je risico’s gesignaleerd hebt, onderneem je, in overleg met de cliënt, actie (opvolging).

5 Vraag 2 OP WELKE GEBIEDEN SIGNALEER JE RISICO’S? a)medicatiegebruik, huidletsel, vallen, incontinentie, depressie & ondervoeding/ overgewicht b)ik ben mij op allerlei gebieden bewust van risico’s voor cliënten c)pijn, medicatiegebruik, huidletsel, delier, incontinentie, depressie & ondervoeding/ overgewicht

6 Vraag 2 OP WELKE GEBIEDEN SIGNALEER JE RISICO’S? a)medicatiegebruik, huidletsel, vallen, incontinentie, depressie & ondervoeding/ overgewicht b)ik ben mij op allerlei gebieden bewust van risico’s voor cliënten c)pijn, medicatiegebruik, huidletsel, delier, incontinentie, depressie & ondervoeding/ overgewicht

7 Op welke gebieden signaleer je risico’s? De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst op de thema’s huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie (Kwaliteitsdocument 2013). Een goede risicosignalering beperkt zich echter niet alleen tot de onderwerpen uit het Kwaliteitsdocument. Je cliënt kan immers op allerlei fronten risico’s lopen.

8 Vraag 3 WANNEER DOE JE AAN RISICOSIGNALERING? a)Wanneer een cliënt in zorg komt en daarna eens per half jaar b)Bij een ‘niet pluis’ gevoel of wanneer de gezondheidstoestand van de cliënt verandert c)A en B zijn beiden juist

9 Vraag 3 WANNEER DOE JE AAN RISICOSIGNALERING? a)Wanneer een cliënt in zorg komt en daarna eens per half jaar b)Bij een ‘niet pluis’ gevoel of wanneer de gezondheidstoestand van de cliënt verandert c)A en B zijn beiden juist

10 Wanneer doe je aan risicosignalering? Zorgorganisaties zijn verplicht twee keer per jaar risico’s te signaleren. Risicosignalering is echter een manier van werken en onderdeel van het zorgproces. Je doet dus altijd aan risicosignalering!

11 Vraag 4 HOE PAK JE RISICOSIGNALERING AAN? a)signaleren – verkennen – plannen en doen – evalueren en bijstellen b)verkennen – plannen en doen – evalueren en bijstellen c)verkennen – signaleren – plannen en doen – evalueren en bijstellen

12 Vraag 4 HOE PAK JE RISICOSIGNALERING AAN? a)signaleren – verkennen – plannen en doen – evalueren en bijstellen b)verkennen – plannen en doen – evalueren en bijstellen c)verkennen – signaleren – plannen en doen – evalueren en bijstellen

13 Hoe pak je risicosignalering aan?

14 Vraag 5 WIE ZIJN ER BETROKKEN BIJ RISICOSIGNALERING? a)De cliënt en ik als zorgverlener b)De cliënt, ik als zorgverlener en eventueel de mantelzorger c)De cliënt, de mantelzorger, ik als zorgverlener en de rest van mijn team

15 Vraag 5 WIE ZIJN ER BETROKKEN BIJ RISICOSIGNALERING? a)De cliënt en ik als zorgverlener b)De cliënt, ik als zorgverlener en eventueel de mantelzorger c)De cliënt, de mantelzorger, ik als zorgverlener en de rest van mijn team

16 Wie zijn er betrokken bij risicosignalering? Risicosignalering: een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

17 Vraag 6 WIE BEPAALT HOE DE RISICOSIGNALERING WORDT UITGEVOERD? a)De Inspectie voor de Gezondheidszorg b)Dit mag mijn organisatie zelf invullen c)Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18 Vraag 6 WIE BEPAALT HOE DE RISICOSIGNALERING WORDT UITGEVOERD? a)De Inspectie voor de Gezondheidszorg b)Dit mag mijn organisatie zelf invullen c)Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19 Wie bepaalt hoe de risicosignalering wordt uitgevoerd? Het staat organisaties vrij hoe zij de risicosignalering en opvolging uitvoeren, als deze maar op een structurele manier en op cliëntniveau plaatsvindt en wordt vastgelegd in het zorgleefplan.


Download ppt "Vraag 1 WAT IS RISICOSIGNALERING? a)het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico’s bij de cliënt b)het in een vroeg stadium signaleren."

Verwante presentaties


Ads door Google