De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSPELEN OP VERANDERINGEN IN BINNENSTEDEN Tegengaan van leegstand Stadswerkcafé.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSPELEN OP VERANDERINGEN IN BINNENSTEDEN Tegengaan van leegstand Stadswerkcafé."— Transcript van de presentatie:

1 INSPELEN OP VERANDERINGEN IN BINNENSTEDEN Tegengaan van leegstand Stadswerkcafé

2 Programma 13.30 uur Opening door de Wethouder 13.35 uur Stadswerk Maarten Loeffen 13.40 uur Inleiding 13.50 uur Praktijkvoorbeeld gemeente Veenendaal Rick Schukking & Peter Baten 14.15 uur Praktijkvoorbeeld (bezoek locatie) 15.15 uur Discussie en brainstorm 16.00 uur Afsluiting en netwerk borrel 17.00 uur Eind

3 Begrijpen en ingrijpen “Een sociaal geograaf doet onderzoek naar de relatie van de mens met zijn omgeving (begrijpen). Een planoloog kijkt naar de toekomst en maakt vooral plannen en beleid (ingrijpen)” Universiteit Utrecht, 2014

4 Thema De winkelfunctie van binnensteden verandert door structurele maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen. Dit wordt daarbij nog versterkt door de slechte economische ontwikkelingen van de laatste jaren. Deze ontwikkelingen kunnen een forse impact hebben op de (fysieke) leefomgeving van binnensteden. Binnensteden zullen zich daarom moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. De beleidsmatige mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt. Een belangrijke vraag is hoe de overheid het aanpassingsproces kan faciliteren dat primair wordt gedragen door ondernemers en/of hoe ondernemers dit aanpassingsproces het beste kunnen inzetten.

5 Landelijke ontwikkelingen Sterke groei winkeloppervlakte, terwijl bestedingen achter bleven Detailhandelsomzet daalde tussen 2008-2013 met 9 % (met name non-food) Winkelleegstand 6,4% in 2013, mogelijk oplopend naar 9/10% in 2020 Demografische transitie (o.a. vergrijzing) Digitaliseren van de samenleving Filialisering (schaalvergroting) Maar ook…geen opvolging

6 Krimpregio’s Bron: Platform31, Winkelgebieden van de Toekomst, 2014 © Kate Snow Design

7 Fysieke leefomgeving Winkelleegstand is erg zichtbaar, al bij lage leegstand grote gevolgen voor de leefomgeving; Leegstand leidt tot versnippering en onduidelijke structuur, negatieve spiraal.

8 Kwetsbare locaties Kleine en kleurloze winkelgebieden Versnippert patroon van winkels (gebieden) B- en C-locaties (meer dan A-locaties) Demografische krimpregio’s

9 Kansrijke locaties Compacte (kern) winkelgebieden Sfeer en beleving in het winkel- gebied Dagelijks aanbod en gemak Inzet van gebiedsregie, Samenwerking tussen stakeholders

10 Stakeholders Bron: Platform31, Winkelgebieden van de Toekomst, 2014 © Kate Snow Design

11 Discussie en brainstorm

12 Instrumenten Bron: Platform31, Winkelgebieden van de Toekomst, 2014 © Kate Snow Design

13 Stellingen 1 Focus van beleid en ondersteuning dient zich zoveel mogelijk op het kernwinkelgebied te richten. Duidelijke keuzes maken!

14 Stelling 2 Gemeenten moeten gemengd bestemmen voor (wonen, werken en winkelen) in winkelgebieden stimuleren.

15 Stelling 3 Detailhandelsbeleid moet ook op regionaal en provinciaal niveau een actieve rol gaan spelen.

16 Vraag Welke instrumenten en/of mogelijkheden moeten overheden volgens jullie inzetten?


Download ppt "INSPELEN OP VERANDERINGEN IN BINNENSTEDEN Tegengaan van leegstand Stadswerkcafé."

Verwante presentaties


Ads door Google