De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opiniërende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opiniërende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”"— Transcript van de presentatie:

1 Opiniërende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”

2 Welkom Dinsdag 18 januari 2011  Ontwikkelingen in de sector  Verordening Ruimte  Duurzame ontwikkelkans  Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)  MDV in de praktijk  Plenaire discussie  Afsluiting

3 Ontwikkelingen in de sector Dinsdag 18 januari 2011  Duidelijke trend tot schaalvergroting  Anders melken: meer, winstgevender en duurzamer (Rapport Rabobank Nederland Food & Agri, 2009)  “Schaalsprongen” worden verwacht (Onderzoek Wageningen UR & Transforum, 2010) Behoefte aan ruimte  Gezinsbedrijven stoppen of gaan nevenactiviteiten ontplooien Cijfers Sint Anthonis: - 164 melkrundveebedrijven - 63% van alle agr. bedrijven - 9 bedrijven > 200 melkkoeien - 4 bedrijven > 400 melkkoeien

4 Verordening Ruimte Dinsdag 18 januari 2011  Onderscheid tussen grondgebonden en niet grondgebonden melkrundveehouderijbedrijven  Onduidelijk wanneer een melkrundveebedrijf grondgebonden of niet-grondgebonden is  Slechts enkele algemene indicatoren: - Voldoende huiskavel noodzakelijk (beweiding) - Voldoende grond ter beschikking voor ruwvoederproductie

5 Duurzame ontwikkelkans Dinsdag 18 januari 2011  Kans om eigen “Sint Tunnis beleid” te formuleren  Kans om duurzame ontwikkelingsruimte te bieden  Kans voor ontwikkelkracht i.p.v. hindermacht  De oplossingsrichting bestaat uit twee onderdelen: 1)Bedrijven tot 200 melkkoeien en 1,5 ha bouwblok als grondgebonden beschouwen 2)Grotere bedrijven maatwerk middels kwalitatief toetsingskader

6 Duurzame ontwikkelkans Dinsdag 18 januari 2011 1)Bedrijven tot 200 melkkoeien en 1,5 ha bouwblok als grondgebonden beschouwen omdat:  Op 1,5 ha een bedrijf met ca. 200 melkkoeien, bijbehorend jongvee en ruwvoeropslag past  Gezinsbedrijf+ ruwvoer uit omgeving  Gangbare bedrijfsvoering: toetsing en controle onnodig  Besluit landbouw van toepassing  Weidegang is economisch aantrekkelijk

7 Duurzame ontwikkelkans Dinsdag 18 januari 2011 2) Bedrijven groter dan 200 melkkoeien en 1,5 ha bouwblok Maatwerk middels kwalitatief toetsingskader.  Twee stappen: - Locatietoets - Koppeling met Maatlat Duurzame Veehouderij

8 Locatietoets  Voor doorgroei geschikte gebieden (geel)  Voor doorgroei on- geschikte gebieden (rood gearceerd) Dinsdag 18 januari 2011

9 MDV Dinsdag 18 januari 2011  SMK = Stichting MilieuKeur  Doel: Duurzame veehouderij stimuleren  Scoren op thema’s: - Ammoniak - Energie - Dierenwelzijn - Bedrijf & omgeving - Diergezondheid - Fijnstof  Jaarlijkse update  Per thema lijst keuzemaatregelen met puntenwaardering  Score van minimum aantal punten per thema  Certificaat  Progressief systeem (des te groter een ondernemer wil groeien, des te hoger de score op de maatlat dient te zijn) - 1329 stalcertificaten afgegeven per 31-12-2009 - 453 stallen gerealiseerd - Investering van 1.1 miljard euro (2007 – 2009)

10 MDV – Toelichting op thema’s Dinsdag 18 januari 2011  Ammoniakemissie Voorbeelden :  Dierenwelzijn Voorbeelden:

11 MDV – Toelichting op thema’s Dinsdag 18 januari 2011  Diergezondheid Voorbeelden :  Energie Voorbeelden:

12 MDV – Toelichting op thema’s Dinsdag 18 januari 2011  Fijn stof Voorbeelden:  Bedrijf en omgeving Voorbeelden:

13 MDV - Kansen Dinsdag 18 januari 2011  Win-Win situatie  Maatwerk mogelijk  MDV stimuleert weidegang en ruw- voederproductie  MDV maakt duurzaamheid meetbaar  Certificering in handen van certificatie- instelling  Maatlat past bij “veranderende overheid”  Maatlat levert fiscale voordelen op (MIA Vamil) “Doorgroeien kan, mits duurzaam”

14 Samenvattend “Groter mag, mits duurzaam” Grondgebonden Melkrund- veehouderij Voor doorgroei geschikte gebieden Voor doorgroei ongeschikte gebieden Doorgroei onder voorwaarden mogelijk: > 1,5 hectare en > 200 melkkoeien - Max. 1,5 hectare - Max. 200 melkkoeien Ruimtelijke voorwaarden Duurzaamheidsvoorwaarden : MDV Ruimtelijk-economische voorwaarde Ruimtelijke voorwaarden

15 Planning Dinsdag 18 januari 2011  Indien oplossingsrichting voldoende aanknopingspunten bevat : Discussieavond met Stakeholders Beleidsnotitie opstellen 14 maart 2011 behandeling Raadsvoorstel in gemeenteraad

16 MDV in Praktijk Dinsdag 18 januari 2011  Melkrundveehouder Ronald Raaijmakers gaat MDV toepassen  Waarom? Duurzamer melken!  Hiervoor gezocht naar financiële regelingen MIA en Vamil  Wat betekent dit nu voor het melkrundveebedrijf?

17 MDV in Praktijk  Toelichting door de heer Raaijmakers op de maatregelen uit de MDV die hij heeft genomen Oud situatie:Nieuw situatie: Dinsdag 18 januari 2011 2.40 meter2.65 meter

18 MDV in Praktijk Oude situatie:Nieuwe situatie: Dinsdag 18 januari 2011 2.75 meter4.00 meter

19 MDV in Praktijk Strohok Dinsdag 18 januari 2011

20 Plenaire discussie Dinsdag 18 januari 2011 “Groter mag, mits duurzaam” Sluit de voorgestelde oplossingsrichting aan bij de visie van uw Raad? & Kan uw Raad instemmen met een nadere uitwerking van deze oplossingsrichting?


Download ppt "Opiniërende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”"

Verwante presentaties


Ads door Google