De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“HELP, de dokter verzuipt!” De toekomst van de eerstelijns gezondheidszorg in Maasbree.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“HELP, de dokter verzuipt!” De toekomst van de eerstelijns gezondheidszorg in Maasbree."— Transcript van de presentatie:

1 “HELP, de dokter verzuipt!” De toekomst van de eerstelijns gezondheidszorg in Maasbree

2 Blik in de toekomst DROOM of NACHTMERRIE?

3 Korte termijn (2010-2020)  aantal inwoners in Maasbree daalt licht (-75)  procentuele aandeel 65+ neemt toe Lange termijn (2010-2040)  daling aantal inwoners (-527)  jeugd en werkenden worden minder  aantal 65+ zal verdubbelen  aantal hoogbejaarden neemt fors toe

4 Verwachte ontwikkeling 75+ 2010-2040 2012: 377 2015: 431 2020: 558 2030: 862 2040: 1047

5 Leefbaarheidsonderzoek Maasbree Welke voorzieningen moeten minimaal in het dorp aanwezig zijn? Huisarts: 99% (helemaal)eens Apotheek: 100% (helemaal) eens Fysiotherapie: 95% (helemaal) eens

6 Ontwikkeling zorgvraag chronische aandoeningen

7 Ontwikkeling zorgvraag hart-en vaataandoeningen

8 Toekomst korte termijn (2010-2015) Maasbree  Duidelijke toename zorgvraag HA en POH  Toename zorgvraag farmacie  Toename zorgvraag fysiotherapie Toekomst lange termijn (2010-2040) Maasbree  Stijging zorgvraag chronische aandoeningen +57% per 1.000 inwoners  Stijging zorgvraag verhoogde bloeddruk + 50% per 1.000 inwoners  Stijging zorgvraag hart-en vaatziektes +100%per 1.000 inwoners

9 KORTOM:  Maasbree zal fors vergrijzen  Het aantal chronisch zieken zal fors toenemen  Alleen al hierdoor zal de druk op de eerstelijn flink toenemen Hierbij is nog geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen!

10 Overige ontwikkelingen:  AWBZ voorzieningen worden steeds minder  Iedereen moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen (druk op mantelzorg)  Ook bij lich.beperkingen en dementie  Toename aantal mensen met kanker Intensieve begeleiding bij ziekte Terminale zorg in thuissituatie  Kosten gezondheidszorg nemen fors toe: kortere opnames ziekenhuis Verplaatsing (chronische) zorg naar huisarts

11 2014 Veranderingen in GGZ 2015 Jeugdzorg wordt verantwoordelijkheid gemeente Verschuiving verantwoordelijkheden van centrale overheid naar lokale overheid. Meteen forse bezuiniging (-25%!!!) bij toename zorgvraag

12 Samengevat: We moeten allemaal meer doen met minder  Patiënt/burger/mantelzorger  Professionals  Lokale overheid

13 ONMOGELIJKE OPGAVE? OPLOSSING? SAMENWERKEN!

14 Wie moeten samenwerken:  Huisarts en assistente  Huisarts en praktijkondersteuner somatiek en GGZ  Huisarts en verpleegkundig specialist  Huisarts en apotheker  Huisarts en fysiotherapeut

15  Huisarts en wijkverpleegkundige  Hometeam/schakelplein  Eerstelijn met gemeente  Eerstelijn met gemeenschap  Mensen uit Maasbree onderling DORPSlOKET? (koppeling formele en informele zorg)

16 Visie Gemeente: Visie netwerk 1 e lijn op zorg en hulpverlening:  Bouwen netwerk 1 e lijn als aanspreekpunt  Stimuleren samenwerking t.b.v. inwoners Zichtbaar maken bestaande samenwerking Uitbouwen samenwerkingsverbanden Harmoniseren visie op zorg Kennis delen Bron: Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking 1e lijn Peel en Maas

17 Beleidsnota “Leven in het dorp, WWZ” “De versterking van en de netwerkontwikkeling van de 1e lijn past in de visie en het beleid van het programma Leven in het Dorp Wonen- Welzijn-Zorg (WWZ) in Peel en Maas”

18 “De gemeente en het zorgkantoor/ zorgverzekeraar vinden een samenhangend netwerk in de 1e lijn en met maatschappelijke partners belangrijk omdat het netwerk de toenemende behoefte aan welzijn en zorg gezamenlijk kan oppakken. Daar zit synergie in en dit levert een integrale werkwijze op gericht op ketensamenwerking.” Bron: Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking 1e lijn Peel en Maas Beleidsnota “leven in het dorp”

19 Maasbree heeft nu de unieke mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen!

20 De professionals hebben zich al verzameld om te gaan samenwerken in het nog op te richten gezondheidscentrum. Echter….. WE KUNNEN DIT NIET ALLEEN!

21  We hebben steun nodig van het dorp  We hebben steun nodig van de gemeente  Samen kunnen we steun krijgen van de provincie

22

23


Download ppt "“HELP, de dokter verzuipt!” De toekomst van de eerstelijns gezondheidszorg in Maasbree."

Verwante presentaties


Ads door Google