De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project DC-NOISE Demographic Changes New Opportunities In Shrinking Europe Aanleiding: Bevolkingskrimp, ontgroening & vergrijzing Nood aan meetbare indicatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project DC-NOISE Demographic Changes New Opportunities In Shrinking Europe Aanleiding: Bevolkingskrimp, ontgroening & vergrijzing Nood aan meetbare indicatoren."— Transcript van de presentatie:

1 Project DC-NOISE Demographic Changes New Opportunities In Shrinking Europe Aanleiding: Bevolkingskrimp, ontgroening & vergrijzing Nood aan meetbare indicatoren Impactrijke gevolgen voor de beroepsbevolking, welvaart en welzijn Doel: Kunnen anticiperen op demografische veranderingen: bewustwording, kennisverhoging, draagvlak, anticiperend beleid

2 Project DC-NOISE Demographic Changes New Opportunities In Shrinking Europe Interreg Project (Europees, transregionaal), 8 partners Provincie West-Vlaanderen = partner andere partners: Twente = lead partner, Bremen, Hamburg, Knutepunkt (N), Groningen, Zeeland, Prov. O-Vl Voorstel deelproject Prov W-Vl = project RESOC-SERR’s W-Vl “Demografie en Leeftijdsbewust Personeelsbeleid” looptijd: 2 jaar na goedkeuring, start midden 2008

3 DC-NOISE Project Provincie West-Vlaanderen Studie naar de gevolgen van demografische veranderingen i.s.m. VUB – Steunpunt Demografie Methodiek voor verbeterde prognoses typisch voor W-Vl (op niveaus van RESOC / kust / gemeenten) Permanent monitoring-instrument Sensibilisering Analyse-instrument voor interpretatie vd cijfers: stap naar beleidsplan voor diverse regio’s en diverse domeinen trekker: Directie EEG, Dienst Economie Pieter Van Vlaenderen

4 DC-NOISE Deelproject RESOC-SERR’s West-Vlaanderen (voorstel) Demografie en Leeftijdsbewust Personeelsbeleid: 50-plussers en de arbeidsmarkt – sensibiliseren en versterken gebiedsdekkend Provincie West-Vlaanderen gemeenschappelijk project RESOC-SERR’s samenwerking met de subregionale partners: sociale partners, Jobkanaal, sectoren, VDAB cofinanciering via loonkostinbreng projectontwikkelaars en trekkingsrechten trekker: Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk)

5 DC-NOISE Deelproject RESOC-SERR’s West-Vlaanderen (voorstel) Verfijning van de matching tussen werkzoekende 50-plussers en de arbeidsmarkt WAAROM? Vergrijzing West-Vlaanderen > Vlaanderen Arbeidsdeelname 50+ ondervertegenwoordigd op arbeidsmarkt 15-64 jr: 64,5% (2005) Alle W-Vl regio’s meer dan gemiddeld (Vl) 50+ werkzoekenden, ook langer werkloos, ook meer laaggeschoolden zijn 50+ Ondanks bereidheid werkgevers, nog veel vooroordelen Gemotiveerde 50+ werkzoekenden raken moeilijk aan een job

6 DC-NOISE Deelproject RESOC-SERR’s West-Vlaanderen (voorstel) Verfijning van de matching tussen werkzoekende 50-plussers en de arbeidsmarkt LUIK 1: Sensibilisering werkgevers argumentarium: vooroordelen weerleggen, informeren over voordelen instrument(en): ondersteuning leeftijdsbewust personeelsbeleid & retentiebeleid acties: randanimatie, roll-ups, publicatie, 20 pilotbedrijven LUIK 2: Ondersteuning 50+ werkzoekenden bij (her)oriëntatie naar arbeidsmarkt verfijning screening van competenties inventarisering, evaluatie, aanpassingen, testing, aanbieden aan partners bedrijfsbezoeken: beeldvorming jobs & sectoren LUIK 3: “Above & Beyond 50”: toeleiding en instroom in zorgsector vervolg luik 1 en 2: engagementen bedrijven werkzoekende: geïntegreerd traject met jobcoaching objectief: 30 ingevulde vacatures

7 DC-NOISE Deelproject RESOC-SERR’s West-Vlaanderen (voorstel) Gemeenschappelijke acties met de transnationale partners: Monitoring: early warning system evt. gekoppeld aan andere monitoring Arbeidsmarktbeleid: opmaak van een strategische nota en ontwikkeling van een “hub” Innovatieve huisvesting: samen schrijven van een ‘atlas’

8 DC-NOISE Deelproject RESOC-SERR’s West-Vlaanderen (voorstel) Financiële plaatje Totale begroting deelproject: 300K euro 150K euro Europese subsidie 100K euro co-financiering loonkost PO’s 50K euro co-financiering RESOC-SERR’s dwz: 5000 euro per RESOC x 2jr (2008/2009)


Download ppt "Project DC-NOISE Demographic Changes New Opportunities In Shrinking Europe Aanleiding: Bevolkingskrimp, ontgroening & vergrijzing Nood aan meetbare indicatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google