De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meld- en Steunpunt Woonoverlast 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meld- en Steunpunt Woonoverlast 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Meld- en Steunpunt Woonoverlast 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011

2 Gemeente Den Haag

3

4

5 Ontstaan Meld- en Steunpunt Woonoverlast Behoefte vanuit politiek: Hoeveel woonoverlast is er in Den Haag Waar Welk soort Service naar klant: Voorheen moest klant zelf ‘shoppen’ met melding ( moet ik zijn bij gemeente, politie, gezondheidszorg?) Nu één punt voor woonoverlast-meldingen Voorziet in behoefte particuliere huurders en eigenaren (corporatie-huurders konden al bij corporatie terecht)

6 Gemeente Den Haag Meld- en Steunpunt Woonoverlast Melding via: Digitaal loket www.denhaag.nl (woonoverlast) Bellen naar gemeentelijk ContactCentrum 14070 Uitgangspunt: Meld- en Steunpunt zet melding uit bij ketenpartners; Monitort voortgang; Regisseert oplossing (lost niet zelf de melding op).

7 Gemeente Den Haag Haagse Aanpak: tweesporenbeleid woonoverlast 'Zorg'-kant: geen sprake van overtredingen -> bemiddeling, begeleiding, zorg (bijvoorbeeld burenruzies, onaangepast (woon)gedrag, psychiatrische achtergronden) 'Handhavings'-kant: overtreden van regelgeving -> handhaven (bijvoorbeeld overbewoning, illegale kamerverhuur, hennep, sterk vervuilde woningen, overlast dieren) wisselwerking

8 Gemeente Den Haag Netwerkpartners Haagse Aanpak Woningbouw- corporaties Signaleringsoverleg (psychische achtergrond) Den Haag Op Maat (sociaal-maatschappelijke achtergrond) Politie Haaglanden Bureau Bemiddeling & Mediation Afdeling Handhaving (onrechtmatig wonen, hennep, vervuiling etc) Overlastgevende Panden Overleg (openbare orde en veiligheid) Stadsdeel- kantoren Veiligheidshuis Meld- en Steunpunt Woonoverlast Gemeentelijk ContactCentrum HandhavingZorg & Begeleiding samenwerking – informatieuitwisseling

9 Gemeente Den Haag Handhavingsinstrumenten waarschuwingsbrief bestuursdwang dwangsom strafrechtelijke boete bestuurlijke boete Keuze / al dan niet opvolging instrumenten afhankelijk van casus

10 Gemeente Den Haag Aandachtspunten Praktijk: 'alleen uitzetten en monitoren' blijkt iets te makkelijk gedacht aantal gevallen vragen intensieve begeleiding Gevolg: onderzoeken en beoordelen van meldingen (huisbezoek) adviseren netwerkpartners, coachen melders regiefunctie complexere cases

11 Gemeente Den Haag Aandachtspunten Registratiesysteem: zorg vanaf aanvang voor een goed, werkbaar en klantgericht registratiesysteem 'praktijkval': van start gaan met wat er is (bijvoorbeeld Excel -> snel is het aantal cases te groot om te beheersen) Anders risico: veel aandacht nodig voor onderlinge afstemming, gaat ten koste van klant

12 Gemeente Den Haag Meld- en Steunpunt Woonoverlast Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011 Nadere informatie: Jaarverslag 2009: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS175851A.pdf Overige informatie, zoek op 'woonoverlast': http://zbs.denhaag.nl/internet


Download ppt "Meld- en Steunpunt Woonoverlast 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Kick-off Landelijk Platform Woonoverlast 28 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google