De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2015 Jennifer Day Hoofdkantoor DJI Project Re-integratie en Nazorg (ex-)gedetineerden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2015 Jennifer Day Hoofdkantoor DJI Project Re-integratie en Nazorg (ex-)gedetineerden."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2015 Jennifer Day Hoofdkantoor DJI Project Re-integratie en Nazorg (ex-)gedetineerden 26 januari 2015

2 2 Aanleiding Sinds 2014 is, via de Motie Van der Staaij, structureel 2,4 mln beschikbaar voor trajecten voor begeleiding rond wonen en werken voor ex-gedetineerden. Doelstelling Doelstelling van het subsidiebeleidskader is om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren.

3 26 januari 2015 Beoordelingscriteria Doelgroep Ex-gedetineerden van wie de detentie of de justitiële titel in 2015 is beëindigd en die zich in 2015 na detentie vestigen in een Nederlandse gemeente. Trajecten Een traject bestaat uit activiteiten gericht op ex-gedetineerden voor begeleiding rond wonen en werken. De trajecten dienen te starten in 2015 en dienen uiterlijk 1 juli 2016 te zijn afgerond. Aanvraag De aanvrager is één gemeente of één gemeente die ook namens andere gemeenten een subsidieaanvraag indient. Aanvraag indienen voor 1 maart 2015. 3

4 26 januari 2015 Co-financiering Minimaal 25% van de totale kosten van de trajecten dient door de gemeente dan wel de maatschappelijke organisatie te worden gefinancierd. Subsidieverstrekking In twee ronden op basis van een verdeelsleutel. Tussen 1 maart tot 1 april 2015 bekendmaking welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Vragen? Mail naar: motie.nazorg@dji.minjus.nlmotie.nazorg@dji.minjus.nl 4


Download ppt "Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2015 Jennifer Day Hoofdkantoor DJI Project Re-integratie en Nazorg (ex-)gedetineerden."

Verwante presentaties


Ads door Google