De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paracommerciële Verordening informatieavond 21 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paracommerciële Verordening informatieavond 21 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Paracommerciële Verordening informatieavond 21 oktober 2013

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Wettelijk kader 3. Verordening 4. Mogelijke ontwikkelingen 5. Afsluiting

3 Deel 1 Inleiding

4 Inleiding Vervolg presentatie nav wetswijziging van 1 januari 2013. Vervolg presentatie nav wetswijziging van 1 januari 2013. 1. Decentralisatie van het toezicht 2. Burgemeester is bevoegd gezag (nieuwe rol) 3. Vereenvoudiging vergunningstelsel 4. Verplichte verordening paracommerciële instellingen 5. Nieuwe verordenende bevoegdheden: alcoholgebruik jongeren 6. Sanctie detailhandel: verkoopverbod alcoholhoudende drank (3 strikes out) 7. Strafbaarstelling jongeren: verbod op bezit alcoholhoudende drank in de openbare ruimte

5 Voortraject Vooronderzoek Raadsinformatieavond 19-12-2013 Uitgangspunten raad:  paracommerciële rechtspersonen zijn belangrijk voor de leefbaarheid;  paracommerciële rechtspersonen en de reguliere horeca zijn even belangrijk;  pacommerciële rechtspersonen moeten binnen de grenzen van de wet, niet worden beperkt.

6 Eerste helft 2013: informatie verzamelen en uitwerken uitgangspunten van de raad. 4-9-2013 raadsinformatieavond 21-10-2013 gedachtenlijn bespreken met u  hierna volgt besluitvormingstraject

7 Deel 2 Wettelijk Kader

8 Wettelijk kader Uitgangspunten Uitgangspunten Begrippen Begrippen Artikel 4 Artikel 4

9 Uitgangspunten DHW Volkgezondheid; Volkgezondheid; Openbare orde en veiligheid; Openbare orde en veiligheid; Tegengaan oneerlijke concurrentie. Tegengaan oneerlijke concurrentie.

10 Begrippen Paracommerciële rechtspersoon een rechtspersoon niet zijnde een NV of BV, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf; Bijvoorbeeld verenigingsgebouwen, gemeenschapshuizen en sportkantines

11 Oneerlijke mededinging: Paracommerciele rechtspersonen kunnen gebruik maken van voordeligere regelingen: Paracommerciele rechtspersonen kunnen gebruik maken van voordeligere regelingen: Subsidies Subsidies Fiscaal gunstigere voorwaarden (Bijvoorbeeld: vrijstelling btw plicht tot €68.067,- per jaar) Fiscaal gunstigere voorwaarden (Bijvoorbeeld: vrijstelling btw plicht tot €68.067,- per jaar) Versoepelde eis sociale hygiëne Versoepelde eis sociale hygiëne Vrijwilligers Vrijwilligers Voldoende reguliere horeca in de buurt (ook buiten eigen gemeentegrenzen) Voldoende reguliere horeca in de buurt (ook buiten eigen gemeentegrenzen)

12 Drank en Horecawet Artikel 4 1. Bij gemeentelijke verordening worden ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. 2. Bij zodanige verordening is het de gemeente toegestaan rekening te houden met de aard van de paracommerciële rechtspersoon.

13 3. De in het eerste lid bedoelde regels hebben in elk geval betrekking op de volgende onderwerpen: a. de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt; b. in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen; c. in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

14 3. De burgemeester kan met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de bij of krachtens dit artikel gestelde regels. 4. De ontheffing, of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.

15 Deel 3 Verordening

16 Altijd toegestaan Sportieve en recreatieve instellingen: jubileumfeest van het bestuur; jubileumfeest van het bestuur; kampioenschap; kampioenschap; afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid; afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid; feestavond voor vrijwilligers jaarfeest of afsluiting seizoen toernooi; feestavond voor vrijwilligers jaarfeest of afsluiting seizoen toernooi; overige strikt clubgerelateerde feesten voor leden; overige strikt clubgerelateerde feesten voor leden; nieuwjaarsborrel (alleen voor leden). nieuwjaarsborrel (alleen voor leden). Sociaal-culturele instellingen: bijeenkomsten/vergaderinge n/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruikmaken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden); bijeenkomsten/vergaderinge n/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruikmaken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden); sociaal-culturele evenementen (ook voor publiek toegankelijk); sociaal-culturele evenementen (ook voor publiek toegankelijk); jaarvergaderingen; jaarvergaderingen; kerstviering; kerstviering; nieuwsjaarsborrel. nieuwsjaarsborrel.

17 Belangenafweging  Paracommerciële rechtspersonen  zoveel mogelijk ruimte om horeca activiteiten te exploiteren  Commerciële rechtspersonen  zo beperkt mogelijk ruimte geven aan paracommerciële rechtspersonen  Leefbaarheid in de kernen  Voorzieningen in stand houden

18 Bijeenkomsten Bijeenkomsten Bijeenkomsten Bijeenkomsten van persoonlijke aard. Bijeenkomsten van persoonlijke aard. (bruiloften, jubilea, recepties etc. ) Bijeenkomsten die niet gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de verenigingen zijn betrokken Bijeenkomsten die niet gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de verenigingen zijn betrokken (bedrijfsfeestjes, dorpsfeesten e.d.)

19 Gedachten over vrijstellingen Alcoholhoudende drank kan per jaar tijdens ten hoogste acht bijeenkomsten van persoonlijke aard worden verstrekt dan wel bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. - Oneerlijke concurrentie beperken. - Leefbaarheid in de kernen.

20 Risico’s Strijdigheid met bestemmingsplan Strijdigheid met bestemmingsplan Kantines mogen bij gebruik van deze regeling geen gebruik maken van de kantineregeling van de belastingdienst. Kantines mogen bij gebruik van deze regeling geen gebruik maken van de kantineregeling van de belastingdienst.

21 Schenktijden Schenktijden (gekoppelde of vaste) Schenktijden (gekoppelde of vaste) Beperktere schenktijden op zaterdag en zondagavond voor sportverengingen, omdat geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden. Beperktere schenktijden op zaterdag en zondagavond voor sportverengingen, omdat geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden. Aparte schenktijden voor commerciële activiteiten. Aparte schenktijden voor commerciële activiteiten.Bijvoorbeeld:  sportkantines: maandag t/m vrijdag 17:00 tot 23:00u, zaterdag en zondag: 10:00 tot 20:00u;  overige: maandag t/m vrijdag 10:00 tot 00:00u; zaterdag en zondag: 10:00 tot 01:00u;  feesten en partijen: maandag t/m vrijdag 10:00 tot 24:00u, zaterdag en zondag: 10:00 tot 01:00u.

22 Deel 4 Ontwikkelingen

23 Ontwikkelingen Commercialisering van gebouwen die daarvoor geschikt zijn. Commercialisering van gebouwen die daarvoor geschikt zijn. Horecabedrijf met zaalverhuur ipv verenigingsgebouw met horeca  geen gebruik voordelige regelingen = geen oneerlijke concurrentie. Horecabedrijf met zaalverhuur ipv verenigingsgebouw met horeca  geen gebruik voordelige regelingen = geen oneerlijke concurrentie. Samenwerking verenigingen bijvoorbeeld in brede maatschappelijke voorzieningen. Samenwerking verenigingen bijvoorbeeld in brede maatschappelijke voorzieningen. Uitbreiden toegestane activiteiten in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, denk aan bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen. Uitbreiden toegestane activiteiten in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, denk aan bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen.

24 Deel 5 Afsluiting

25 Vervolg traject Reageren op presentatie en gesprek tot uiterlijk volgende week maandag. Reageren op presentatie en gesprek tot uiterlijk volgende week maandag.m.keltjens@onderbanken.nl B&W besluit uiterlijk 08 november 2013 B&W besluit uiterlijk 08 november 2013 Raadscommissie 26 november 2013 Raadscommissie 26 november 2013 Raadsvergadering 12 december 2013 Raadsvergadering 12 december 2013

26 Wetswijziging per 1 januari a.s. Leeftijdsgrens wordt 18 jaar!

27 Bedankt!


Download ppt "Paracommerciële Verordening informatieavond 21 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google