De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteit van de Samenleving Strategische Agenda Renee Linck Uitvoerend projectleider November 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteit van de Samenleving Strategische Agenda Renee Linck Uitvoerend projectleider November 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Continuïteit van de Samenleving Strategische Agenda Renee Linck Uitvoerend projectleider November 2015

2 Continuïteit  Strategische Agenda: Nederland veiliger door voorkomen en tegengaan van maatschappelijke ontwrichting.  Uitval vitale infrastructuur kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting.  Project Herijking en bescherming vitale infrastructuur: gericht op inzicht anno 2015 en versterken robuustheid van de infrastructuur.  Dit project gaat over samenwerking bij risicobeheersing en crisisbeheersing: gezamenlijke inzet en optimale veerkracht van burgers, bedrijfsleven en overheid.  Primaire focus: drinkwater, energie (elektriciteit, gas, olie), telecom en ICT. 2

3 Historie  Wvr: wettelijke verantwoordelijkheid voor veiligheidsregio’s om afspraken te maken met crisispartners.  Project ‘vitale partnerschappen’ (2010) heeft geleid tot bestuurlijke convenanten voor samenwerking veiligheidsregio en partners.  Uitvoering van convenanten (actielijsten) blijft vooral achter ten aanzien van afspraken risicobeheersing, informatievoorziening en (nood)voorzieningen.  Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden in crisisbeheersing (bijv. afspraken NL-alert). 3

4 Wat is nog nodig?  Slim samenwerken zodat landelijke afspraken over die uitvoering kunnen worden gemaakt.  Actieve netwerken op de juiste geografische schaal waarin de uitwerking van afspraken wordt vormgegeven door functionarissen die in uitvoering ‘koude fase’ daadwerkelijk samen moeten werken.  Samen ‘werken’ met vitale partnerschappen vraagt continu inspanningen in de praktijk en geen eenmalige exercitie op papier. 4 Bedrijf VRRijk

5 Wanneer zijn we tevreden in 2018?  Er zijn actieve netwerken per sector ontstaan, die ook na 2018 doorgaan met verbetering van de onderlinge samenwerking.  Elk netwerk heeft concrete verbeteracties in de onderlinge samenwerking benoemd (actieplan/nieuwe actielijst).  Er is meer duidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheden rijksoverheid en veiligheidsregio’s. 5

6 Netwerk Limburg Netwerk Vitaal Noord-Holland Netwerk BZO en Brabant-Noord Netwerk Noordelijke Drie Netwerk Twente, NOG, IJsselland

7 Beoogde resultaten 2015-2017 A. Eenduidige rolopvatting veiligheidsregio’s B. Landelijke agenda met samenwerkingsafspraken per sector C. Actieplan met concrete verbeteracties van de samenwerkingsafspraken in regionale netwerken D. Praktische menukaart voor uitvoering. 7

8 Voordelen  Voor veiligheidsregio’s ̶ Door gezamenlijk project kunnen regio’s zich ontwikkelcapaciteit besparen, van elkaar leren en bijdragen aan gezamenlijke aanpak. ̶ Project faciliteert gezamenlijke afspraken met private partners. ̶ Project stimuleert nieuwe rol overheid (netwerkbenadering)  Voor vitale partners ̶ Met de huidige diversiteit in de aanpak is de samenwerking met partners niet geholpen; project draagt bij aan uniformiteit. 8

9 www.veiligheidsberaad.nl De Strategische Agenda is een voortschrijdende agenda: laten we bewijzen dat we met gezamenlijke inspanningen zaken slimmer en efficiënter voor elkaar kunnen krijgen.


Download ppt "Continuïteit van de Samenleving Strategische Agenda Renee Linck Uitvoerend projectleider November 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google