De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incident Graetheide 26 november 2013. Inhoud Samenstelling Nafta Bodemopbouw en grondwater Uitvoering onderzoek – Voorbereiding – Bodem en grondwater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incident Graetheide 26 november 2013. Inhoud Samenstelling Nafta Bodemopbouw en grondwater Uitvoering onderzoek – Voorbereiding – Bodem en grondwater."— Transcript van de presentatie:

1 Incident Graetheide 26 november 2013

2 Inhoud Samenstelling Nafta Bodemopbouw en grondwater Uitvoering onderzoek – Voorbereiding – Bodem en grondwater – Omgeving – Saneringsparameters Resultaten – Grond – Grondwater Conclusies

3 Samenstelling nafta Nafta; Halfabricaat raffinage olie – Vluchtige fractie oliecomponenten (ontvlambaar) Vluchtige olie (C5-C7), bijv. hexaan Benzeen (<3%) en tolueen

4 Bodemopbouw en grondwater 1/2 Ligging locatie tussen 2 breuklijnen – Geleenbreuk – Feldbissbreuk Grondwaterstromingsrichting noordwestelijk Incident

5 Bodemopbouw en grondwater 2/2 Grillige bodemopbouw – Leem, poreus (0-1,5 m-mv) – Zand (1,5-5 m-mv) – Leem (5-5,5 m-mv) – Grind (5,5-9 à 10 m-mv) – Kleilaag op circa 10 m-mv Niet overal aanwezig, van oost naar west dunner Grondwater op 10-11 m-mv onder de kleilaag

6 Uitvoering onderzoek Voorbereiding Veiligheidsmaatregelen – V&G plannen – Voorzieningen (bescherming en beheersing) – Luchtmetingen continu (pid) en passief (badges) Klic melding (WION) Werkvergunning PPS Afsluiten Oude Baan

7 Uitvoering onderzoek Bodem en grondwater Uitleg boring en peilbuis Machinaal ivm grote diepte en veiligheid – Geoprobe Waarnemingen – PID – Bodemmonsters – Watermonsters – Drijflaagmetingen

8 Locaties boorpunten bodemonderzoek

9 Uitvoering onderzoek omgeving Omgeving Inventarisatie kwetsbare objecten – Natuurgebieden – Waterwinning – Geregistreerde onttrekkingen (agrarisch) Afperking richting boomgaard en akkerland – Hoogtemeting maaiveld – Bemonsteren bovengrond Waterleiding tussen fietspad en Oude baan Monitoring grondwater voor en overzijde kanaal

10 Dia 10

11 Locaties boorpunten overzijde kanaal

12 Verontreinigingssituatie grond Bron bevindt zich onder leiding – Onderzoek nog lopend Maaiveld aflopend in noord(west)elijke richting Kern van verontreiniging tot ca. 10 m-mv Aan de rand van kern tot ca. 5 à 5,5 m-mv Bodemlucht ook verontreinigd

13 Verontreinigingssituatie grond

14 Verontreinigingssituatie grondwater Verontreiniging aanwezig onder kleilaag Verspreiding richting kanaal Geen drijflaag aangetroffen Onder naftaleiding onderzoek nog lopend Grondwater lokaal verontreinigd met vluchtige olie en aromaten Geen verontreiniging aan overzijde kanaal

15 Verontreinigingssituatie grondwater

16 Dwarsprofielen

17 Conclusies bodemonderzoek Maximale omvang grond is bepaald omvang grondwaterverontreiniging in beeld en ontwikkelt zich omvang wordt elke week gecontroleerd /opnieuw bepaald Vervolgwerkzaamheden Uitvoeren wekelijkse monitoring voor dijk. Aanvullend onderzoek onder leiding. Tijdelijke maatregel grondwater voorbereiden.

18 Planning vervolg 1. Nov. / dec 2013 aanvullend onderzoek nabij kern / doorzetten wekelijkse grondwatermonitoring 2. Wanneer verontreiniging talud van kanaal bereikt (week 0) wordt beheersing geoperationaliseerd: o Definitief maken ontwerp / opdracht aan aannemer ; week 1-4 o V&G plan opstellen / Installeren equipment; week 4 o Start beheersing; week 5-6 3. Verdere sanering; voorbereiding Q1 2014


Download ppt "Incident Graetheide 26 november 2013. Inhoud Samenstelling Nafta Bodemopbouw en grondwater Uitvoering onderzoek – Voorbereiding – Bodem en grondwater."

Verwante presentaties


Ads door Google