De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges
Waar gaat het om in onderzoek, welke: Methoden? Eenheden? Eigenschappen? Operationalisering van eigenschappen Welke verbanden? Causaal verband? Relaties? Controlebegrippen?

2 Onderzoekstype en onderzoeksstrategie
Descriptief Exploratief Toetsend Onderzoeksstrategieën Deskresearch Veldonderzoek Uitgelokt gedrag

3 Enkele onderzoeksstrategieën
Uitgelokt gedrag Vragen mondeling schriftelijk het experiment laboratorium veld natuurlijk Deskresearch Ambtelijk statistisch materiaal Secundaire analyse Literatuur studie Inhoudsanalyse Veldonderzoek Observatie Casestudy Samenwerkingstrategieën Delphi-methode Workshop-methode Scenario-methode Spelsimulatie Computersimulatie Action-research

4 Dataverzamelen, nader toegelicht
bij wie gaan we iets verzamelen? populatie steekproef aselecte Selecte Berekenen? Hoe en wat gaan we verzamelen? Te operationaliseren concepten observatie vragen (interview, enquête) Experimenten

5 Populatie steekproef Populatie: afbakening van de onderzoekseenheden
Universum of theoretische populatie Operationele populatie Steekproef: deel van de populatie die in het onderzoek wordt betrokken Aselecte steekproeven Selecte steekproeven Steekproefkader: vorm van administratie waarin onderzoekseenheden en kenmerken van deze eenheden zijn geregistreerd

6 aselecte steekproeven
Enkelvoudige aselecte steekproef Systematische steekproef met aselect begin Gestratificeerde aselecte steekproef Proportioneel Disproportioneel Meertrapssteekproef ‘Birthday rule’ (die het eerst jarig is in huis)

7 Hoe groot moet de steekproef zijn? Steekproefformule uit Swanborn.
- N= Populatie - n= steekproef - P= proportie in de populatie (0,5) - Q= 1-P (dus ook 0,5) - b is betrouwbaarheidsmarge ( meestal 5%)

8 Selecte steekproeven Toevallige steekproef Quota-steekproef
Doelgerichte steekproef Sneeuwbalsteekproef

9 Dataverzamelen Het onderzoeksinstrument
Operationaliseren van de concepten Voor een observatie (een schema) Voor vragen (interview, enquête) Rol van het statischische pakket

10 Van probleem tot conclusie?
Definitie van theoretische variabelen Onderzoeks-eenheden Strategie Vragenlijst oke? Selectie van indicatoren Analyses uitvoeren en Conclusies trekken Formuleren van vragen meetinstrument Kies data Verzamelings- methode


Download ppt "Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges"

Verwante presentaties


Ads door Google