De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges Waar gaat het om in onderzoek, welke: Methoden? Eenheden? Eigenschappen? Operationalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges Waar gaat het om in onderzoek, welke: Methoden? Eenheden? Eigenschappen? Operationalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges Waar gaat het om in onderzoek, welke: Methoden? Eenheden? Eigenschappen? Operationalisering van eigenschappen Welke verbanden? Causaal verband? Relaties? Controlebegrippen?

2 Onderzoekstype en onderzoeksstrategie Onderzoekstype Descriptief Exploratief Toetsend Onderzoeksstrategieën Deskresearch Veldonderzoek Uitgelokt gedrag

3 Enkele onderzoeksstrategieën Deskresearch – Ambtelijk statistisch materiaal – Secundaire analyse – Literatuur studie – Inhoudsanalyse Veldonderzoek – Observatie – Casestudy Samenwerkingstrategieën Delphi-methode Workshop-methode Scenario-methode Spelsimulatie Computersimulatie Action-research Uitgelokt gedrag Vragen mondeling schriftelijk het experiment laboratorium veld natuurlijk

4 Dataverzamelen, nader toegelicht bij wie gaan we iets verzamelen? – populatie steekproef – aselecte – Selecte – Berekenen? Hoe en wat gaan we verzamelen? – Te operationaliseren concepten observatie vragen (interview, enquête) Experimenten

5 Populatie steekproef Populatie: afbakening van de onderzoekseenheden – Universum of theoretische populatie – Operationele populatie Steekproef: deel van de populatie die in het onderzoek wordt betrokken – Aselecte steekproeven – Selecte steekproeven Steekproefkader: vorm van administratie waarin onderzoekseenheden en kenmerken van deze eenheden zijn geregistreerd

6 aselecte steekproeven Enkelvoudige aselecte steekproef Systematische steekproef met aselect begin Gestratificeerde aselecte steekproef – Proportioneel – Disproportioneel Meertrapssteekproef ‘Birthday rule’ (die het eerst jarig is in huis)

7 - N= Populatie - n= steekproef - P= proportie in de populatie (0,5) - Q= 1-P (dus ook 0,5) - b is betrouwbaarheidsmarge ( meestal 5%) Hoe groot moet de steekproef zijn? Steekproefformule uit Swanborn.

8 Selecte steekproeven Toevallige steekproef Quota-steekproef Doelgerichte steekproef Sneeuwbalsteekproef

9 Dataverzamelen Het onderzoeksinstrument – Operationaliseren van de concepten Voor een observatie (een schema) Voor vragen (interview, enquête) – Rol van het statischische pakket

10 Van probleem tot conclusie? Selectie van indicatoren Vragenlijst oke? Onderzoeks- eenheden Definitie van theoretische variabelen Probleem Strategie Kies data Verzameling s- methode Formuleren van vragen meetinstrumen t Analyses uitvoeren en Conclusies trekken


Download ppt "Onderzoeksplan en onderzoeksmodel Een kort resumé vorige colleges Waar gaat het om in onderzoek, welke: Methoden? Eenheden? Eigenschappen? Operationalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google