De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv College 4 Hoofdstuk 6 Steekproef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv College 4 Hoofdstuk 6 Steekproef."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv College 4 Hoofdstuk 6 Steekproef

2 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H6 A2De student weet wat wordt verstaan onder een steekproef, census, populatie, steekproefkader, kaderfouten, dekkingsfout, onderdekking, overdekking. A4 De student weet wat voor verschillende vormen van steekproeven er zijn en kan die ook onderscheiden en vaststellen welke steekproef het beste past bij zijn eigen onderzoek. B2 De student kan onderscheid maken tussen de begrippen onderzoeksdoelgroep (populatie) steekproefkader. B2 De student weet wat wordt verstaan onder random digit dialing en begrijpt hoe het komt dat dit kan leiden tot non-respons B3 De student kan onderzoeksdoelgroep bepalen. B3 De student kan het steekproefkader bepalen. B3 De student kan de steekproefgrootte berekenen. B3De student weet hoe hij een gestratificeerde steekproef uit moet zetten. B3 De student weet wat de oorzaak is van kaderfouten en kan deze beschrijven. B2De student weet wat wordt verstaan onder dekkingsfouten en kan beredeneren wat wordt verstaan onder onderdekking en overdekking. B2 De student kan filtervragen herkennen. B2 De student kan filtervragen zelf opstellen. B2 De student weet wat het verschil is tussen een toevalsfout en een systematische fout. C3 De student kan een steekproefbeoordeling uitvoeren. C3 De student kan middels herweging een representativiteitscorrectie uitvoeren. C3 De student kan een non-respons analyse uitvoeren. C3 De student kan onderscheid maken tussen een aselecte en niet – aselecte steekproef. H6 A2De student weet wat wordt verstaan onder een steekproef, census, populatie, steekproefkader, kaderfouten, dekkingsfout, onderdekking, overdekking. A4 De student weet wat voor verschillende vormen van steekproeven er zijn en kan die ook onderscheiden en vaststellen welke steekproef het beste past bij zijn eigen onderzoek. B2 De student kan onderscheid maken tussen de begrippen onderzoeksdoelgroep (populatie) steekproefkader. B2 De student weet wat wordt verstaan onder random digit dialing en begrijpt hoe het komt dat dit kan leiden tot non-respons B3 De student kan onderzoeksdoelgroep bepalen. B3 De student kan het steekproefkader bepalen. B3 De student kan de steekproefgrootte berekenen. B3De student weet hoe hij een gestratificeerde steekproef uit moet zetten. B3 De student weet wat de oorzaak is van kaderfouten en kan deze beschrijven. B2De student weet wat wordt verstaan onder dekkingsfouten en kan beredeneren wat wordt verstaan onder onderdekking en overdekking. B2 De student kan filtervragen herkennen. B2 De student kan filtervragen zelf opstellen. B2 De student weet wat het verschil is tussen een toevalsfout en een systematische fout. C3 De student kan een steekproefbeoordeling uitvoeren. C3 De student kan middels herweging een representativiteitscorrectie uitvoeren. C3 De student kan een non-respons analyse uitvoeren. C3 De student kan onderscheid maken tussen een aselecte en niet – aselecte steekproef.

3 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv Steekproef: niet iedereen wordt gevraagd Census: iedereen wordt gevraagd (klein) Populatie: doelgroep waarover je onderzoekuitspraken doet Steekproefkader: adressenbestand Accesspools: vijver met respondenten Kaderfouten: Dekkingsfout: Onderdekking (selecteren vooral op kenmerk) jongeren vs telefoonboek Overdekking ( selecteren past niet bij populatie element) ouderen vs telefoonboek Filtervragen 6.1 Populatie en steekproefkader

4 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

5 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 6.2 Validiteit en betrouwbaarheid Validiteit : Meten wat je wil meten:  Steekproef  Non respons  Gedrag van respondent  Enquête zelf  Techniek Betrouwbaarheid: dezelfde uitkomsten bij zelfde onderzoek

6 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 6.3 Representativiteit Goede dwarsdoorsnede

7 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

8 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

9 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 6.4 Methoden van steekproeftrekking A selecte methoden: Volledig: m.b.v. toevalsgetallen bij groot adressenbestand Gedeeltelijk: random digit: bijv. jongste Systematisch: gehele bestand op zelfde manier doorlopen Getrapt: d.m.v lagen en stappen Gestratificeerd: eerst deelpopulatie Disproportioneel: Geclusterd:

10 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

11 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv gestratificeerd

12 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv (Dis) proportioneel

13 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv Niet- aselecte methoden: Quatasteekproeftrekking: voldoen aan aantal kenmerken Convenience: gemak (bijv winkelcentrum) Sneeuwbalsteekproeftrekking: aan andere vragen Judgementsteekproeftrekking: op basis van oordeel

14 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv Opdracht 8 Beschrijf het steekproefkader, de selectie van respondenten, de grootte van de steekproef, en maak een inschatting van het responspercentage van wanneer deze voldoende representatief is. Deadline week 2.6 Opdracht 9 Stel de planning dataverzameling en onderzoeksactiviteiten; vragenlijst bij.


Download ppt "Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv College 4 Hoofdstuk 6 Steekproef."

Verwante presentaties


Ads door Google