De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgkantoren Coöperatie VGZ 20 juni 2012 Noordoost Brabant & Midden Brabant Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgkantoren Coöperatie VGZ 20 juni 2012 Noordoost Brabant & Midden Brabant Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgkantoren Coöperatie VGZ 20 juni 2012 Noordoost Brabant & Midden Brabant Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013

2  Ontwikkelingen/randvoorwaarden AWBZ  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ Beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplannen  Tijdspad  Vragen

3 Randvoorwaarden AWBZ Inkoop 2013  Uitvoering AWBZ door Zorgkantoren  Afschaffing intensiveringsmiddelen GZ/GGZ  Vervoer: bezuiniging en afschaffing nacalculatie  Extramuraliseren ZZP’s 1 t/m 3  Inkoop Begeleiding per 2013 blijft bij Zorgkantoren  Overheveling Geriatrische Revalidatie naar ZVW (9B blijft in AWBZ) Kaderbrief (uitwerking begrotingsakkoord 2013)  Tariefsverlaging ZZP’s voor GZ/GGZ door afschaffing intensiveringsmiddelen (€280 miljoen)  Bezuiniging op vervoer (€150 miljoen)  Extramuralisering (€100 miljoen)  Geriatrische revalidatie (€ 698 miljoen) Groeiruimte 2012:  Zeer beperkte groeiruimte (helft van vorig jaar)  Kasjaar-effecten nieuwe capaciteit uit groeiruimte Financieel Kader 2013  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen Onder voorbehoud van politieke besluitingvorming. Op of kort na prinsjesdag definitieve duidelijkheid!

4 Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  Eén centrale beleidsvisie langdurige zorg  Vertaling van visie naar specifieke beleidsterreinen  Inkoopsystematiek over procedure AWBZ inkoop 2013  Regionale invulling van centraal beleid Samenhang Inkoopdocumenten Uitvoeringsdocumenten Beleidsdocumenten Visie Regionaal Inkoopplan Centraal Inkoopbeleid  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen Inkoopsystematiek Beleidsdocumenten Visie Regionaal Inkoopplan

5 VGZ beleidsvisie langdurige zorg Centrale Visie Visie  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

6 Visie beleid  Beleid wijknetwerken: Samenwerking met gemeenten om zorg en welzijnsnetwerken beter op elkaar aan te sluiten  Beleid langdurige GGZ: Afbouw GGZ bedden AWBZ naar zorg in de wijk dichtbij de klant  Beleid Dementie: Continuering beleid Dementie van afgelopen jaren Ketenzorg dementie met oog voor vroegsignalering  Beleid Autisme: Samenhang in de zorg voor mensen met ASS Kader ASS waarop wij ASS zorg inkopen wordt gegeven  ZZP beleid: Het centrale VGZ beleid rondom zorgzwaartepakketten (inclusief wijziging in palliatief terminale zorg) VGZ beleidsvisie langdurige zorg Beleidsdocumenten  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

7 Visie Beleid Regio plan Vertaling van visie …. naar beleidsdocumenten …. …. naar regionale inkoopplannen VGZ beleidsvisie langdurige zorg Website  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

8 Inkoopsystematiek 2013 Uitvoering Visie  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoop- systematiek2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

9 Inkoopsystematiek 2013 Uitvoering Twee opties tot afhandeling inkoop: 1. Afhandeling inkoopproces via inkoopgesprek: Wanneer uw offerte aanleiding geeft tot een inkoopgesprek zal een afspraak met u worden ingepland. De afspraken die uit dit inkoopgesprek voortvloeien kunnen uw standaard productieafspraak (zie stap 3) beïnvloeden. De definitieve aanbieding (of afwijzing) die u ontvangt is een uitkomst van dit overleg. 2. Afhandeling inkoopproces zonder inkoopgesprek: Wanneer uw offerte geen aanleiding geeft tot een inkoopgesprek, zal geen gesprek met u worden gevoerd in de inkoopperiode 2013. Op basis van de ingediende offerte en bovenstaande systematiek zullen wij u een aanbieding doen of tot een afwijzing komen. Beoordelingsmatrix:  Scores op basale kwaliteit, klant, AZR en leveranciersmanagement- eisen leveren een gestandaardiseerd tarief op.  Tarief is gemaximaliseerd (tarief 2012) Offerteformat:  1 offerteformat, waarvoor de bestuurder tekent  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoop- systematiek2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

10 Regionale Inkoopplannen Regio plan  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

11 Tijdspad Inkoop 2013 8--6-2012: UVIT zorgkantoren publiceren AWBZ Inkoopbeleid 2012 2011 JunJulAugSeptOktNovDec 1-11-2012 Het zorgkantoor dient contractafspraken in bij NZa Sept – Okt 2012 Aanbieding of Inkoopgesprek 3-8-2012 17:00u Deadline indienen offertes Vóór 22-8-2012: Controle op volledigheid offertes + terugkoppeling 1-1-2013 Contract gaat in  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2012  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2012  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

12 Vragen  Randvoorwaarden  Opzet AWBZ Inkoopbeleid 2013  VGZ beleidsvisie langdurige zorg  Inkoopsystematiek 2013  Regionaal Inkoopplan  Tijdspad  Vragen

13 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 13


Download ppt "Zorgkantoren Coöperatie VGZ 20 juni 2012 Noordoost Brabant & Midden Brabant Regio Bijeenkomsten AWBZ Inkoopbeleid 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google