De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM

2 Inhoud 1.Nieuwe samenwerking Gemeente en OBS 2.Aanbevelingen Rebel 3.BC van waardering naar sturing 4.Beheersmaatregelen 5.Vertaling beheersmaatregelen naar BC 6.Vertaling naar begroting 7.Beheersing project: 4 verdedigingslinies

3 1. Nieuwe samenwerking gemeente/OBS

4 AanbevelingOpvolging 1.BC als sturingsinstrumentGereed. Ligt nu voor 2.Ambitieuze financieel resultaat & taakstelling Gereed. Ligt nu voor 3.Risicobewuste vs ondernemende rol1.Interdisciplinaire challenge vanaf Q3 2.Jaarlijkse externe toetsing BC 3.Overhevelen onvoorzien naar gemeente 4.Transparante informatievoorziening & rapportage 1.Opzet nieuwe rapportage  raad in Q4 2.Besluitvormingskalender  1 ste invulling gereed Q4 3.Jaarlijkse herijking BC + externe toetsing BC 4.Paragraaf Spoorzone in gemeente P&C documenten 5.Kennisborging beheerinstrumentariumGestart. Doorlopend bewaken 6.Onderscheid Risico’s en scopewijzigingen1.Gereed. Verwerkt in nieuwe BC 2.Aanscherping scopemanagement. Gestart 2. Aanbevelingen Rebel (1)

5 AanbevelingOpvolging 7.Actief risicomanagementZie punt 3 8.Verbetering scopemanagementZie 6. Proces geoptimaliseerd 9.Onderhandelingen publieke afsprakenTraject is gestart 10.Procesafspraken scopewijzigingenReset IOR. Resultaat in Q4 11.BC gestuurde besluitvorming bij GOZie punt 1 12.Contractering GO afstemmen op marktsituatie. Vraag gestuurde ontwikkeling is uitgangspunt 2. Aanbevelingen Rebel (2)

6 2. Aanbevelingen Rebel (3) Wat merkt de raad van de aanbevelingen: Jaarlijkse herijking van de BC Jaarlijkse externe toets op BC en projectbeheersing Nieuwe opzet Q-rapportage Besluitvormingskalender

7 3. BC van waardering naar sturing (1) Stresst test (BC per 1-7-2014) Gekeken naar kosten & risico’s Onzekerheid markt niet ingerekend (- € 8 tot - € 25 mio), en geen rekening gehouden met extra project onvoorzien Resultaat verslechtert naar - € 62 mio excl. beheersmaatregelen Second opinion (BC waardering op basis van Rebel) Naast kosten en risico’s ook rekening gehouden met onzekerheden op de markt (lagere grondwaarde), lagere rente en extra projectonvoorzien Resultaat verslechtert naar - € 80 mio excl. beheersmaatregelen Rapporteer bandbreedte om BC waardering

8 3. BC van waardering naar sturing (2) BC als sturingsinstrument Een BC op basis van realistische en ambitieuze maatregelen Doel Eindwaarde BC optimaliseren (positief beïnvloeden) en een betere beheersing project

9 4. Beheersmaatregelen Effectuering BC als sturingsinstrument Door college zijn in overleg met projectorganisatie Gemeente en OBS maatregelen geïnventariseerd, besproken en vastgesteld waarmee tekort op de BC wordt beperkt tot - € 50 mio

10 4. Beheersmaatregelen (2) Conclusie: BC waarderingsinstrument  tussen -€ 101 en -€ 38 mio BC als sturingsinstrument  tussen -€ 82 en -€ 15 mio

11 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (1) Spoortunnel Effect maatregelen Onvoorzien wordt deels overgeheveld naar begroting gemeente; € 1,8 mio

12 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (2) Stadskantoor en stationshal Effect maatregelen Geen maatregelen voorzien in het kader van de businesscase spoorzone

13 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (3) BC waarderingBC sturingVerschil - € 95,7 mio-€ 92,7 mio€ 3,0 Effect maatregelen Overleg en onderhandeling over extra bijdrage tram; ca. € 3,0 mio aan opbrengsten Inrichting Openbare Ruimte

14 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (4) Parkeren en stallen BC waarderingBC sturingVerschil - € 23,9 mio-€ 20,1 mio€ 3,8 Effect maatregelen Onvoorzien wordt deels overgeheveld naar begroting gemeente; ca. € 3,8 mio

15 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (5) Onderdeel Gebiedsontwikkeling BC waarderingBC sturingVerschil - € 31,9 mio-€ 18,5 mio€ 13,4 Effect maatregelen Bezuiniging op inrichting openbare ruimte zuidelijk deelgebied; ten zuiden ‘Ireneboulevard’; € 1,7 mio Tijdelijke gebiedsontwikkeling niet financieel ondersteund; €1,1 mio Sturing hogere grondwaarde leidt tot meer opbrengsten; € 7,7 mio De risico’s nemen af door het overhevelen van een deel van het onvoorzien naar gemeente; € 2,9 mio

16 4. Vertaling beheersmaatregelen (6) Onderdeel deelproject overstijgende kosten, opbrengsten en risico’s BC waarderingBC sturingVerschil € 199,0 mio€ 207,3 mio€ 8,3 Effect maatregelen Bezuiniging projectorganisatie; € 0,5 mio Verrekening renteverschillen; € 7,8 mio

17 4. Vertaling beheersmaatregelen BC (7) Totaal na maatregelen Daling kosten: € 13,3 mio Toename opbrengsten:€ 8,5 mio Overheveling onvoorzien: € 8,0 mio NB Door actief risicomanagement aanwending onvoorzien bij gemeente minimaliseren

18 5. Vertaling beheersmaatregelen Begroting Daarnaast levert Delft nog de volgende bijdragen: voorziening voor meerkosten spoortunnel eenmalig € 5 mio; Jaarlijkse storting in Reserve Spoorzone (€ 3 mio) ter dekking kapitaallasten openbare ruimte; Overige kosten (€ 0,9 mio) voor constructeurs, toezichthouders en gemeentelijke taken rond spoorzone Jaarlijks totaalbedrag op de begroting ca. € 13 miljoen

19 5. Vertaling beheersmaatregelen Begroting Totaal na toevoeging spaarmodel Verhoging spaarmodel € 3,0 mio per jaar in periode 2015-2027

20 6. Beheersing project; verdedigingslinies Regionaal &nationaalNiveau: Overleg met derden Gemeentelijk niveau: Aanhouden weerstandscapaciteit (voor risico eindwaarde tussen-€50mlnen-€80mln) Integraal project : Actief risicomanagement, fasering, e.d. Deelprojecten: Sturen op eindwaarde van minimaal-€50mln via: Contract management Budgetbewaking Optimalisaties / Aanpassen scope (verlagen kwaliteit, omvang) Flexibiliteit in beleid Beheersing project Spoorzone: 4 verdedigingslinies -€80 -€50 Gemeente/OBS Gemeente


Download ppt "Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google