De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belang van Richtlijnen in de Hulpmiddelenzorg Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut MMC Veldhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belang van Richtlijnen in de Hulpmiddelenzorg Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut MMC Veldhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Belang van Richtlijnen in de Hulpmiddelenzorg Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut MMC Veldhoven

2 ‘Er wordt in de toekomst meer gewerkt vanuit de patiënt, wat deze wil, kan en mag (in termen van beoogd functioneren) en wat het hulpmiddel hem of haar kan bieden. Dit betekent dat bij het verstrekken van hulpmiddelen niet het hulpmiddel, maar het functioneren van de patiënt centraal staat.’

3 Belang van richtlijnen in de zorg  Er zijn er te veel  Ze spreken elkaar soms tegen  We weten zelf niet altijd of ze nodig zijn of niet  Simpele standaarden voor simpele zorg  Ingewikkelde standaarden voor ingewikkelde zorg (maar dan wel veel uitzonderingen!!)

4 Implementatieprobleem  Er zijn veel onderbouwde aanbevelingen beschikbaar voor professioneel handelen in de patiëntenzorg  Naar schatting 30 tot 45% van de patiënten krijgt niet de beste zorg  Naar schatting krijgt 10 tot 20% overbodige zorg  Op veel terreinen bestaat grote onverklaarbare variatie in kwaliteit van zorg tussen patiënten, zorgverleners en instellingen

5 Toenemende complexiteit van de zorg  Multi-morbide patiënten hebben nu nog vaak te maken met tegenstrijdige adviezen, denk bijv. aan:  niet gewenste interacties tussen medicatie (wondinfectie en nierfalen)  PAV (looptraining) en voetulcus  Goede zorg is hier complexe zorg waarvoor de ‘evidence’ vaak nog ontbreekt.

6 Voorbeeld in Wondzorg Richtlijn Lipoedeem Richtlijn Lymfoedeem EWMA Debridement EWMA Antimicrobials and Non-healing Wounds EWMA Home Care-Wound Care EWMA Managing wounds as a team Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera Richtlijn Wondzorg Richtlijn Amputatie en Prothesiologie onderste extremiteit Richtlijn Cellulitis en Erysipelas van de onderste extremiteit Richtlijn Diabetische Voet Richtlijn Ulcus Cruris LTA 2012 Diabetes Mellitus type 2 Multidisciplinaire samenwerking rond preventie diabetische voetulcera Practical guidelines ulcus cruris IWGDF Consensus Diabetic Foot ……..

7 Diverse hulpverleners  Voorbeeld Wondzorg  Medisch specialist  Huisarts  Wondconsulent  Physician assistant  Nurse practioner  Verpleegkundig specialist  Wondverpleegkundige  Huidtherapeut  Podotherapeut  Etc. Wie is verantwoordelijk??? Rapport verkenning wondbehandeling in NL

8 Opmerkelijk  17% van de verpleegkundigen heeft een opleiding gevolgd op het terrein van wondzorg  Geen bewijs voor bepaalde soort verbandmiddelen  Onduidelijkheid over hoofdbehandelaarschap  Gebrek aan regie waardoor er onveilige situaties ontstaan of ondoelmatige zorg  Verschillende geldstromen Zvw (zorgverzekeringswet) of AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten  MSVT (medisch specialistische zorg thuis) kan onder ziekenhuisbudget vallen of andere afspraken

9 Kwaliteitsverbetering vraagt  Toepassen van ‘evidence’ en praktijkkennis  Creativiteit en passie  Bevlogen ‘leiders’  Systematische veranderaanpak  Lange adem…..  ….

10 Kwaliteitsverbetering: Visie, strategie en verbeteren Orienteren: Visie, markt en klant zijn bekend Kiezen: Bepalen strategie Ontwerpen: Omschrijving zorgaanbod in processen Kiezen: Bepalen strategie Leveren: Afspraak nakomen en controleren Evalueren: Resultaat bereikt? Verbeteren: Tekortkomingen corrigeren Plannen: Plan van aanpak? “We doen de juiste dingen” “We doen de juiste dingen goed”

11 Transparantie  Opbouw van patiëntenpopulatie  Zorgzwaarte in beeld brengen  Gemiddelde kosten per hulpvraag

12 Zorgverzekeraars  Inzicht in patiëntenpopulatie en geleverde dienst/product  Diverse zorgverleners/instellingen met elkaar vergelijken  Betere afspraken met zorgaanbieders  Simpele vraag simpele oplossing (vaste prijs)  Hoogcomplexe vraag ingewikkelde oplossing (prijs op maat)

13 De innovatie  De zorg:  Multidisciplinaire wondzorg  Gespecialiseerd personeel  ICT ondersteuning (patiënt en wondregistratie)  Regiefunctie  Integrale prestatie  De Resultaten:  Snellere wondsluiting  Minder consulten  Minder wondverbandmateriaal  Kostenbesparing

14 Take home message Richtlijnen voldoen goed bij een enkele aandoening, ze falen indien er sprake is van verschillende chronische aandoeningen


Download ppt "Belang van Richtlijnen in de Hulpmiddelenzorg Ingrid Ruys, diabetespodotherapeut MMC Veldhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google