De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signs of Safety.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signs of Safety."— Transcript van de presentatie:

1 Signs of Safety

2 Signs of Safety Doel: Het doel van Signs of Safety is een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling. Het einddoel van Signs of Safety is veiligheid voor het kind te creëren. Doelgroep: Signs of Safety is bedoeld voor gezinnen waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn (Turnell & Edwards, 1999). Materiaal: Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien: De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Onderzoek: Buitenlands onderzoek lijkt erop te wijzen dat op langere termijn het aantal gezinnen dat te maken krijgt met een kinderbeschermingsmaatregel, afneemt. Gezinnen blijken meer tevreden over de geboden hulp wanneer Signs of Safety ingezet wordt dan wanneer care as usual geboden wordt. Kinderen blijken ook minder vaak opnieuw mishandeld te worden

3 Aanpak: Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode
Aanpak: Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van een aantal technieken: - Hij gaat na welke positie elk gezinslid inneemt ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing; - Hij zoekt naar uitzonderingen op de mishandeling; - Hij moet sterke kanten en hulpbronnen van het gezin te zien ontdekken; - Hij moet het gezin zien te ontlokken welke doelen het voor het kind heeft in plaats van zich te richten op het probleem; - Hij vraagt het gezin om indicatoren voor de veiligheid van het kind te benoemen en te beoordelen hoe veilig zij menen dat het kind is; - Hij moet beoordelen in hoeverre het gezin bereid en in staat meent te zijn om de plannen voor verandering uit te voeren.

4 Een reis op weg naar veiligheid. Je maakt hierin de volgende stappen:
Mappen, ‘Drie Huizen’, Conferentie, Framework, Veiligheidsplan, Words and Pictures, Simular-but-different roleplay

5 Wanneer een gezin contact krijgt met de hulpverlening is het belangrijk dat de hulpverlener zo spoedig mogelijk met het gezin alle zorgen en krachten in beeld brengt. Niet alleen focussen op de zorgen maar ook kijken naar de krachten omdat daar de basis voor verandering ligt. Hierin ga je ook op zoek naar uitzonderingen op de mishandeling. Deze informatie verzamel je in het framework. Dit is het zogenaamde “mappen” . In de kolom zorgen maak je onderscheidt tussen gebeurtenissen uit het verleden, zorgen voor de toekomst en complicerende factoren. Tijdens het proces maak je met het gezin een genogram en het liefste ook een sociogram om een beeld te krijgen van mogelijke steun en veiligheidspersonen uit het netwerk Mappen

6 Ook met de kinderen wordt een inventarisatie gemaakt van de thuissituatie. Kindermishandeling is vaak een syndroom van geheimhouding. Daarnaast zijn kinderen geneigd zichzelf de schuld te geven van de problemen thuis. Om met het kind in gesprek te komen wordt binnen Signs of Safety gebruik gemaakt van de Drie Huizen. Het huis van de zorgen, het huis van de leuke dingen en het droomhuis. Hier komen de drie kolommen van het framework, dat met de volwassenen gebruikt wordt, terug ‘Drie Huizen’

7 Om te komen tot veiligheid voor de kinderen worden vanuit het netwerk van het gezin mensen ingeschakeld om mee te helpen om te bouwen aan deze veiligheid. Samen met de ouders wordt vervolgens besloten welke mensen uitgenodigd gaan worden voor een conferentie. Tijdens een conferentie wordt het framework ingevuld. Er wordt begonnen met het openlijk bespreken van alle zorgen en krachten. Vandaar uit gaat men samen opzoek naar oplossingen om zo uiteindelijk het veiligheidsplan te maken. Conferentie

8 Door het in het framework te zetten en dit te bespreken met betrokkenen, weet iedereen Wat er goed gaat Wat de zorgen zijn Wat de doelen zijn Zie ook bb Framework pdf Framework

9 In het veiligheidsplan worden de volgende punten opgenomen; statements of harm and danger, de bodemeisen van de professionals, afspraken worden zo concreet mogelijk geformuleerd, evaluatiemomenten en consequenties. Wanneer het veiligheidsplan klaar is, het plan gepresenteerd is aan het netwerk, de familie en de kinderen kan een start gemaakt worden met de uitvoering. Dit kan inhouden dat gestart wordt met (on)begeleide bezoekcontacten of hereniging van het gezin. Het veiligheidsplan zal op geplande momenten geëvalueerd worden. Wanneer blijkt dat alle afspraken nagekomen worden, de veiligheid van het kind gewaarborgd is door te werken aan alle zorgen is het tijd om de zaak te sluiten. Wanneer het veiligheidsplan gemaakt is moet er een vertaling komen voor de kinderen Veiligheidsplan

10 Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat er openheid is. De kinderen moeten weten welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die afspraken er zijn. Hiervoor wordt het Words and Pictures document gebruikt. In dit document komt te staan wie zich zorgen maakt, waar zij zich zorgen over maken, wat er toen gebeurde en wat er nu gaat gebeuren Words en Pictures

11 Simular-but-different roleplay
In de jeugdhulpverlening wordt vaak van ouders verwacht dat zij laten zien dat ze begrijpen waar de beschuldigingen door zijn ontstaan en begrip hebben voor de dynamiek rond situaties waarin misbruik plaats vindt, voordat over gegaan kan worden tot hereniging. Deze kwesties worden een belemmerende factor in het proces van de zaak wanneer ouders de mishandeling ontkennen. Dan kan gebruik gemaakt worden van het simular-but-different roleplay. Ouders worden betrokken in een hypothetisch, of hetzelfde maar toch anders, rollenspel. In dit hypothetische scenario, spelen de ouders een ander stel, in een soortgelijke familie, geconfronteerd met gelijksoortige beschuldigingen van kindermishandeling.


Download ppt "Signs of Safety."

Verwante presentaties


Ads door Google