De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en Startbijeenkomst 2 11 december 2008 Joek Boomsma en Therese Claassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en Startbijeenkomst 2 11 december 2008 Joek Boomsma en Therese Claassen."— Transcript van de presentatie:

1 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en Startbijeenkomst 2 11 december 2008 Joek Boomsma en Therese Claassen

2 Programma Terugblik Stand van zaken en ontwikkelingen Voorstel opschalingsstructuur Pauze Orientatie op draagvlak en plan van aanpak Aanzet OTO Afronding en vervolgafspraken

3 Achtergrond project 1. 2007-2008: Quick scan Nivel – Behoefte aan duidelijk profiel – VWS: GGD’en zijn v.w.b. OGZ en PSH onvoldoende voorbereid 2. Wettelijk kader –Wet op de veiligheidsregio’s –Wet publieke gezondheidszorg 3. ROAZ-ontwikkeling Stimuleringsgelden via ROAZ, waarvan een deel gereserveerd voor GGD in 2008

4 Doel van het project Ontwikkel een OTO-infrastructuur voor GGD’en Producten: - Model GGD Rampen Opvang Plan (GROP) - Modelplan Opleiden, Trainen en oefenen (OTO) - Plan van aanpak voor implementatie - Toolkit draagvlak

5 Compensatieregeling - 25 veiligheidsregio’s; 30 GGD’en - € 24.000 per regio Criteria: - Deelname aan het project - Plan van aanpak implementatie eigen GGD - Intentieverklaring GGD-directie (www.ggdkennisnet.nl/49970 )www.ggdkennisnet.nl/49970 - Aanvraagformulier compensatieregeling Doel: Iedere GGD een GROP en een OTO-infrastructuur

6 Werkwijze en planning

7 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en

8 Deel 2: Format GROP 1. Totstandkoming 2. Opschalingsstructuur 3. Fasering 4. Preparatiefase en taakkaarten

9 Het GROP: GGD Rampenopvangplan Beschrijft de opschalingsstructuur voor GGD’en Streven: - Aansluiten bij bestaande draaiboeken - Aansluiten bij reguliere processen - Zoveel mogelijk generiek Inzicht in taken en verantwoordelijkheden in de deelprocessen: - Psychosociale Hulpverlening in de nafase (PSH) - Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) - Infectieziektebestrijding (IZB) - Medische Milieukunde (MMK)

10 Overwegingen -Behoefte aan 1 aanspreekpunt voor intern en extern (GHOR, gemeenten, etc.) -Behoefte aan 24/7 bereikbaarheid -Behoefte aan coördinatie interne GGD- organisatie/opschaling -Behoefte aan totaaloverzicht GGD-processen Crisiscoordinator

11 Overwegingen -Aantal activiteiten zijn voor meerdere processen (IZB, MMK, GOR, PSH) relevant, zoals registratie, communicatie en voorlichting -Bundelen van die ‘generieke’ processen -Crisisstaf heeft behoefte aan logistieke en secretariële ondersteuning voor verslaglegging, etc. Ondersteuningsbureau

12 Overwegingen -Behoefte aan inhoudsdeskundige voor de 4 processen 4 Procesleiders MMK, IZB, GOR, PSH

13 Crisisteam GGD Registratie PSH Personeels- desk Secretariële ondersteuning Facilitaire ondersteuning Communicatie Crisiscoordinator GGD Directeur GGD Logistiek IZB MMK GOR

14 Opschaling GGD in GRIP-structuur

15 Inhoud GROP: Fasering 1.Preparatiefase (checklist) 2.Rampfase: Alarmering Opschaling (en inrichten organisatie) Uitvoering/repressie Afschaling 3.Taakkaarten

16 Werkwijze tip en top Tip: Randvoorwaarden om het model te kunnen implementeren Kritische kanttekeningen en aanvullingen bij het model Concrete suggesties en acties voor de schrijfgroep GROP Top: Wat is goed aan het model Presentaties aan elkaar en reactie op elkaar Doel: Input voor het GROP

17 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en

18 Deel 3 OTO. Uitgangspunten Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande structuren. (GHOR kwalificatieprofielen, opleidingsmethodiek ZiROP, Basisleerstof) OTO en GROP zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden  oefenmethodiek GROP is een ontwikkelstuk Onderdeel kwaliteitszorg

19 Eindtermen: Modelplan OTO: Op basis van de verschillende rollen: Selectie maken Kwalificatieprofielen schrijven, Basisstof: hoe te handelen in rampsituatie Cyclische oefenmethodiek

20 Overdragen kennis/ theorie In praktijk brengen (deelaspecten) Realiteit nabootsten Evaluatie

21 Inhoudsopgave modelplan Kwalificatieprofielen De oefenmethodiek: –Beschrijving methodiek –Fases (deelaspecten) Doelstellingen formuleren Veranderingsproces Hoe past de oefenmethodiek in kwaliteitssystemen

22 Vervolg eindtermen: Borging OTO Eerste indicatie kosten OTO Inventarisatie potentiele aanbieders

23 Afsluiting Voortgang: Aanpassen GROP Volgende week versturen concept GROP aan alle contactpersonen met meeleesenquete (gerichte vragen en ruimte voor overige opmerkingen/ aanvulllingen. Werkgroep OTO Inschrijven voor schrijfgroep OTO. Voorsteldata: –dinsdag 13 en donderdag 22 januari 3e plenaire bijeenkomst: –donderdagmiddag 29 januari of –woensdagmiddag 4 februari 2009 Eindsymposium maart

24 GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en


Download ppt "GGD Voorbereid Ontwikkeling van een OTO-infrastructuur voor GGD’en Startbijeenkomst 2 11 december 2008 Joek Boomsma en Therese Claassen."

Verwante presentaties


Ads door Google