De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van segregatie naar inclusie … Tom Vermeulen directeur BuBaO KOCA vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van segregatie naar inclusie … Tom Vermeulen directeur BuBaO KOCA vzw."— Transcript van de presentatie:

1 van segregatie naar inclusie … Tom Vermeulen directeur BuBaO KOCA vzw

2 Diversiteit (wat is dat?)  Mens zijn…  Gewoon MENS zijn…  Niet mens MET…  Niet mens ZONDER…  Niet mens MAAR…  Niet mens DUS…

3 Diversiteit (wat is dat?)  Gewoon Mens zijn…  Jezelf mogen zijn  Jezelf kunnen zijn  Jezelf willen zijn

4 Diversiteit (wat is dat?)  In Dialoog  Met respect  Met Grenzen  In openheid

5 Diversiteit (wat is dat?)  Hopend op een toekomst,  Werkend aan een organisatie,  Waar ieder MENS gewoon MENS is en als MENS gewaardeerd wordt uit: Koca visietekst diversiteit 2013

6 Wie zijn we?  KOCA

7 Inleving: Analfabeet

8

9

10 Doelstellingen  Kijk op diversiteit : Open blik op personen met een beperking Beperking zien als participatieprobleem: Handicap benoemen als ‘situatie van handicap’ Een kritische houding ontwikkelen vanuit argumentatie Vooroordelen bijstellen

11 Inhoud  Quiz  Kader diversiteit: Van integratie naar inclusie ○ Visie op handicap ○ Visie op persoon met een functiebeperking ○ Visie op plaats in de samenleving ○ Visie op onderwijs  Vragen

12 Quiz met een beperking …  Doelstelling: Formuleer je mening over de vragen, probeer overeen te komen (consensus).  Werkvorm: Groepsgewijs per 4 tot 5  Hoe? Antwoord akkoord, niet akkoord of onbeslist Noteer kort een verduidelijking (max 5 woorden)  Tijdsduur: 10 minuten (1 minuut per foto)  Voorbeeld:

13 Deze man heeft een probleem …

14  Antwoord: Akkoord Boven geraken = hulp vragen OF Niet akkoord Hij wacht op zijn lief!

15 Vragen:  Deze persoon zit heeft een handicap!  Dit is een eerlijke situatie! Antwoord ja, neen of onbeslist Noteer kort een verduidelijking (max 5 woorden) 10 minuten

16 Inhoud  Quiz  Kader diversiteit: Van integratie naar inclusie ○ Visie op handicap ○ Visie op persoon met een functiebeperking ○ Visie op plaats in de samenleving ○ Visie op onderwijs  Vragen

17 Kader: Van integratie naar inclusie  Integratie?  Inclusie?  Streven naar inclusief onderwijs  veranderende visie op handicap op de persoon met functiebeperkingen op de plaats in de samenleving op onderwijs

18 Visie op handicap  Van een individuele visie: Handicap als een geheel van individuele tekorten of beperkingen in het functioneren

19 Handicap?

20

21 Visie op handicap  Naar een sociale visie Handicap als het resultaat van een slechte afstemming van de omgeving op de specifieke behoeften Handicap als het gevolg van een samenleving die geen gelijke kansen en rechten waarborgt

22 Sociaal model handicap:  Geen probleem bij persoon met een beperking.  Probleem bij de organisatie van de maatschappij.  Handicap = een participatieprobleem.  “Men is niet gehandicapt, men wordt gehandicapt” (afh van situatie).

23 Situatie van handicap?

24

25 Situatie van handicap!

26

27 GEEN situatie van handicap!

28

29

30 Wie zit in een situatie van handicap ?

31 Samengevat  HANDICAP = participatieprobleem: een handicap HEB je niet een handicap KRIJG je!

32 Situatie van handicap?  Wheelz

33 Inhoud  Quiz  Kader diversiteit: Van integratie naar inclusie ○ Visie op handicap ○ Visie op persoon met een functiebeperking ○ Visie op plaats in de samenleving ○ Visie op onderwijs  Vragen

34 Visie op ‘de persoon’ met functiebeperking  Van hulpeloos en afhankelijk Nadruk op tekorten/beperkingen Negatieve verwachtingspatronen Nood aan bescherming en begeleiding

35 Hulpeloos en afhankelijk?

36

37 Visie op ‘de persoon’ met functiebeperking  Naar zelfbepaling en ‘empowerment’ Nadruk op mogelijkheden en veerkracht Een eigen levensproject kunnen uitstippelen, eigen keuzes kunnen maken en invloed uitoefenen op de omgeving Erkend en gewaardeerd worden in aanwezige competenties, nieuwe competenties kunnen verwerven

38 Hulpeloos en afhankelijk?

39

40

41 Samengevat  HANDICAP = participatieprobleem  PERSOON met een beperking = volwaardig burger!

42 Tijd voor discussie  Akkoord of niet akkoord?

43 EERLIJK!

44 Eerlijk!

45

46

47

48 ETIKETJE?  Recht op redelijke aanpassingen? Wie? Altijd? ○ Wanneer wel/niet?

49 Visie op ‘de persoon’ met functiebeperking  Elk kind een label?label

50 Visie op ‘de persoon’ met functiebeperking

51 Inhoud  Quiz  Kader diversiteit: Van integratie naar inclusie ○ Visie op handicap ○ Visie op persoon met een functiebeperking ○ Visie op plaats in de samenleving ○ Visie op onderwijs  Vragen

52 Visie op plaats in de samenleving  Nieuwe visie op gelijke kansen “Gelijke kansen bieden aan kinderen in al hun verscheidenheid betekent iets verschillend bieden, hun fundamenteel anders benaderen om recht te doen aan deze verscheidenheid!” (VVKBuO – 1998)  Iedereen gelijk voor de wet ????

53 Iedereen gelijk voor de wet?

54

55 Samengevat  HANDICAP = participatieprobleem  PERSOON met een beperking = volwaardig burger!  SAMENLEVING moet gelijke kansen bieden door iets verschillend te (durven) bieden

56 Inhoud  Quiz  Kader diversiteit: Van integratie naar inclusie ○ Visie op handicap ○ Visie op persoon met een functiebeperking ○ Visie op plaats in de samenleving ○ Visie op onderwijs  Vragen

57 Visie op onderwijs  Van integratie naar inclusie! Integratie = de ‘gehandicapte’ aanpassen aan geldende eisen binnen onderwijs Inclusie = aanpassing van onderwijs, om zo tegemoet te komen aan de mogelijkheden en noden van ALLE leerlingen (ook die met een handicap) – (Ainscow-1995)

58 Integratie of inclusie?

59 Samengevat  HANDICAP = participatieprobleem  PERSOON met een beperking = volwaardig burger!  SAMENLEVING moet gelijke kansen bieden door iets verschillend te (durven) bieden  ONDERWIJS moet inclusie nastreven!

60 Visie op handicap (van SEGREGATIE naar INCLUSIE) PERSOONBEGELEIDINGSTRUCTUURBELEID PatiëntBehandelenInstituut/gestichtSegregeren LeerlingTrainenSpeciale voorziening Normalisatie CliëntOntwikkelen/ zorgvraag beantwoorden Gewone voorziening Participatie/ integratie BurgerOndersteunenThuisInclusie AANBOD AANPASSEN VRAAG

61 Integratie of inclusie?

62 Vragen


Download ppt "Van segregatie naar inclusie … Tom Vermeulen directeur BuBaO KOCA vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google