De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar asset management provincie Noord-Holland Grip op beheer en MEER Asset management in de gemeente Houten 4 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar asset management provincie Noord-Holland Grip op beheer en MEER Asset management in de gemeente Houten 4 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar asset management provincie Noord-Holland Grip op beheer en MEER Asset management in de gemeente Houten 4 maart 2015

2 Voorstellen Wie zijn wij? Ewald Mauritz en Richard Zwartenkot Beleidsmedewerkers BOR Gemeente Houten

3

4 Doel presentatie Vanuit onze ervaring proberen we een antwoord te geven op de vragen : -Hoe is Houten begonnen met asset management? -Hoe heeft Houten grip gekregen op de kosten van beheer en onderhoud? -Welke stappen willen we doorlopen om goede afwegingen te maken in het beheer van de openbare ruimte?

5 Inhoud presentatie Deel 1 Basis op orde Aanleiding asset management Inzicht in areaal en vastleggen gewenste kwaliteit Beheerkostenmodel Deel 2 Keuzes maken Oplossingsrichtingen Waardenmatrix en ‘spinnenwebben’ Discussie en vragen

6 Aanleiding De strategische doelstelling: Het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid van de openbare ruimte op de lange termijn veilig te stellen, zodat we de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen borgen en waar mogelijk verhogen. Betaalbaarheid in Houten onder druk door: -Sterke groei benodigde financiële middelen door o.a. VINEX -Bezuinigingen  sterke verlaging beheerbudgetten

7 Aanleiding De afgelopen jaren heeft Houten al een begin gemaakt met asset management: -Onderhoudsniveau is verlaagd. -Gedifferentieerde aanpak van de wijkconstructies. -Toepassing van innovatieve maatregelen.

8 Areaal en kwaliteit Basis op orde op 3 vlakken: 1.Inzicht in te beheren areaal 2.Vastleggen gewenste kwaliteitsniveau - BIOR (Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte) - Beeldkwaliteitsplan

9 Areaal en kwaliteit

10

11 Beheerkostenmodel Beheerkostenmodel voor groot onderhoud, vervanging en regulier onderhoud Gestart met een zorgvuldige definiëring van alle soorten onderhoud

12 Groot onderhoud Onderhoudsmaatregelen waarbij een groot gedeelte van het object na een bepaald aantal jaren wordt vernieuwd of hersteld, met het doel het object in aanvaardbare staat te brengen en te houden. Vervanging Herstel van het oorspronkelijk functioneren waarbij het bestaande object als geheel wordt verwijderd en een nieuw qua functie gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst. Beheerkostenmodel Regulier onderhoud Dagelijks onderhoud

13 Alle objecten in de openbare ruimte zijn onderverdeeld in 52 categorieën (excl. riolering). Per categorie is het volgende bepaald: het aantal objecten (verdeeld naar ouderdom); inhoud werkzaamheden; de termijnen; de eenheidsprijzen. Bepaald op basis van kennis van de technische beheerders. Doel: inzicht krijgen in de kosten voor groot onderhoud en vervanging op de korte en lange termijn. Toetsing uitgangspunten bij derden o.a. CROW, adviesbureau en de gemeente Heerhugowaard. Beheerkostenmodel

14

15

16

17 Totaal gemiddeld GO gemiddeld V gemiddeld

18 Beheerkostenmodel Verdeling gemiddelde kosten over de diverse gebieden van de openbare ruimte. Wegen en toebehoren(72%) Bruggen, steigers, etc.(14%) Groen (9%) Speeltoestellen (5%) Totaal€ 5.104.853

19 Conclusies Kosten en beheeropgave nu bekend. 1.Maar hoe houden we het beheer van de openbare ruimte betaalbaar? 2.Hoe maken we de juiste keuzes?

20 Oplossingsrichting

21 Oplossingen kostenbesparing 1.Innovatie Belangrijkst bij de grootste kostenposten 2.Herinrichting 3.Zelfbeheer Samenwerking maatschappelijke partners Denken vanuit zelfredzaamheid 4.Financiën 5.Risicomanagement Input voor beheermaatregelen Balans tussen kosten, risico en prestaties

22 Oplossingen kostenbesparing € t Kosten Dekking

23 Waardenmatrix en ‘spinnenweb’ Kosten Betrokkenheid burgers Duurzaamheid Beeldkwaliteit Waardenmatrix/ Spinnenweb Welke criteria spelen een belangrijke rol bij het nemen van beheermaatregelen?

24 Waardenmatrix en ‘spinnenweb’ Asfalt wegen (excl. fiets) Voetgangers- en fietsbruggen

25 Tot slot


Download ppt "Seminar asset management provincie Noord-Holland Grip op beheer en MEER Asset management in de gemeente Houten 4 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google