De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 februari 2005 WERKVERZUIM AANPAKKEN IN DE KMO Hoe ziek is uw bedrijf? KMO CONTACT MECHELEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 februari 2005 WERKVERZUIM AANPAKKEN IN DE KMO Hoe ziek is uw bedrijf? KMO CONTACT MECHELEN."— Transcript van de presentatie:

1 15 februari 2005 WERKVERZUIM AANPAKKEN IN DE KMO Hoe ziek is uw bedrijf? KMO CONTACT MECHELEN

2 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 2. UNIZO - KMO CONTACT Inhoud 1. Werkverzuim in perspectief  werkverzuim?  hoe groot is het/mijn probleem? 2. Hoe aanpakken?  wat zijn de voornaamste oorzaken  bouwstenen voor een ‘verzuimbeleid’

3 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 3. UNIZO - KMO CONTACT Wat is ziekteverzuim? langdurig ziekteverzuimoorzaak niet verbonden met werk langdurig ziekteverzuim oorzaak wel verbonden met werk kort maar frequent (ziekte)verzuim griepepidemie daghospitalisatie sportongeval ongewettigde afwezigheid zwangerschap ‘Schorsing van arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid’

4 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 4. UNIZO - KMO CONTACT Ziekte frequentie: hoe vaak meldt men zich ziek? Bron: SERV-STV werkbaarheidsmonitor 2004 (12.000 werknemers) Excl. zwangerschapsverlof RISICOGROEPEN:  kortgeschoolde arbeiders  uitvoerende bedienden  vrouwen  jongeren (-30 j & -40j)  alleenstaande mét kinderen  grote bedrijven en overheid/non-profit Aantal keer ziek voorbije 12 mdn.

5 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 5. UNIZO - KMO CONTACT Aantal ziektedagen Bron: SERV-STV werkbaarheidsmonitor 2004 (12.000 werknemers, 5935 met ziekteverzuim) Percentielen Aantal dagen ziek voorbije 12 mdn.

6 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 6. UNIZO - KMO CONTACT Kengetallen arbeids- en ziekteverzuim  Arbeidsverzuim % per jaar  Totaal dagen verzuim x 100 / totaal aantal werkdagen  België 2003 = ongeveer 6,5% (Inbegrepen arbeidsongevallen, zwangerschap, klein verlet…)  Ziekteverzuim % per jaar  Totaal dagen verzuim wegens ziekte x 100 / totaal aantal werkdagen  België 2003 = ongeveer 5%

7 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 7. UNIZO - KMO CONTACT Hoe ernstig is het probleem? : de kostprijs  Gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval: principe 30 kalenderdagen  Indirecte kosten  patronale bijdragen  vervanging, overwerk  administratie  lagere productiviteit en kwaliteit of klantentevredenheid…  Totale kosten = 2,5 x het brutoloon

8 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 8. UNIZO - KMO CONTACT Voorbeeld Ziekteverzuim in KMO met 10 VT-werknemers120 dagen Totaal aantal werkdagen: 225 x 10 = 2250 5,3% WG betaalt: Directe kosten (brutolonen)17.000 EUR Indirecte kosten25.500 EUR 42.500 EUR WG bespaart bij daling verzuim 1%punt: Directe kosten3.190 EUR Indirecte kosten4.805 EUR 7.995 EUR

9 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 9. UNIZO - KMO CONTACT BEDRIJF arbeidssituatie, bedrijfscultuur gezondheids- en verzuimbeleid PERSOON fysieke en psychische toestand, privé-situatie, levensstijl CULTURELE en ECONOMISCHE TRENDS intenser leven en werken, waardering van werk, wetgeving, sociale zekerheid + Oorzaken ziekteverzuim

10 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 10. UNIZO - KMO CONTACT Gezondheids- en verzuimbeleid: VEELVULDIGE ZIEKMELDING (> 3x)  wit verzuim: ziek en werken onmogelijk  zwart verzuim: fraude  integriteit en loyauteit van persoon  grijs verzuim : gezondheidsprobleem (beperkt) maar werken niet onmogelijk 1.motivatieproblemen, 2.zwak verzuimproces 3.tolerante verzuimcultuur 3 types verzuimgedrag

11 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 11. UNIZO - KMO CONTACT 1. Motivatieproblemen in het oog houden  Oorzaken:  Sociale sfeer en conflicten  Onevenwicht tussen ‘kunnen/wensen’ en ‘moeten’  in de werksituatie en/of door gezinsverplichtingen  Loon- en arbeidsvoorwaarden (compensatiegedrag)  Risico-evaluatie en opvolgen via (functionerings)gesprekken

12 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 12. UNIZO - KMO CONTACT Wat maakt vaak ziek? Bron: SERV-STV werkbaarheidsmonitor 2004 (12.000 werknemers) Effect werksituatie op aandeel werknemers met frequent ziekteverzuim

13 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 13. UNIZO - KMO CONTACT 2. Verzuimproces in uw bedrijf op punt stellen ziekmeldingafwezigheidhervatting1. regels 3. gesprekken 2. externe controle

14 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 14. UNIZO - KMO CONTACT Verzuimgesprekken: enkele aandachtspunten Verzuimmelding: preventief  Toon vriendelijk belangstelling  Peil naar de oorzaak  Vermoedelijke duur  Regelen op het werk  Wat u nog kan doen  Afspraak voor verder contact Bij frequent verzuim: curatief  Confronteer met exacte feiten  Beschrijf gevolgen voor u  Stel samen oorzaak vast  Zoek oplossingen  Stel consequenties  Zorg voor opvolging

15 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 15. UNIZO - KMO CONTACT 3. Een bedrijfscultuur die verzuim afremt: T3 1. Transparantie over werkverzuim  Bijhouden kengetallen (per individu)  Uithangen verzuimdagen (per afdeling)  (Aanmoedigen via premiestelsel) 2. Tolerantie tegenover onterecht werkverzuim niet toelaten  Rol leidinggevende  Omkeren groepsdynamiek  Structurele oorzaken aanpakken 3. Tegenhouden : niet ‘doorschieten’ naar ‘big brother’ en ‘strafcultuur’

16 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 16. UNIZO - KMO CONTACT Gezondheids- en verzuimbeleid: LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID door werk  Oorzaken:  arbeidsongeval (69.000/jaar, 23 dag AO/ongeval)  psychische ziekten en aandoeningen bewegingsapparaat (20% à 30% van de verzuimde werkdagen)  Preventiebeleid: veiligheid, ergonomie en ‘werkstress’  Welzijnswetgeving ‘96: dynamisch risicobeheersingssysteem  Aandacht voor herintegratie:  contact houden, onderzoeken en verbeteren van werkgebonden oorzaken, zoeken alternatief werk,

17 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 17. UNIZO - KMO CONTACT Belastende arbeidsomstandigheden Aandeel Vlaamse werknemers dat in zijn werk vaak of altijd te maken heeft met  Werken onder tijdsdruk: 40%  Repetitieve bewegingen: 35%  Lawaaihinder : 25%  Lastige klanten: 21%  Ongemakkelijke werkhoudingen: 19%  Lichamelijk zwaar werk: 18%  Extreme temperaturen: 13%  Gevaarlijke situaties voor ernstige ongevallen: 12%  Gevaarlijke stoffen: 9% Bron: SERV-STV werkbaarheidsmonitor 2004 (12.000 werknemers)

18 Werkverzuim aanpakken in de KMO 15 februari 2005 18. UNIZO - KMO CONTACT Meer informatie Paul De Hondt Stafmedewerker STV-Innovatie & Arbeid Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen pdhondt@serv.be www.serv.be/stv www.hrmcoach.be


Download ppt "15 februari 2005 WERKVERZUIM AANPAKKEN IN DE KMO Hoe ziek is uw bedrijf? KMO CONTACT MECHELEN."

Verwante presentaties


Ads door Google