De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ex-gedetineerden en de Huisvestingswet Stadsregio Rotterdam/gemeente Rotterdam Leonie Andriesse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ex-gedetineerden en de Huisvestingswet Stadsregio Rotterdam/gemeente Rotterdam Leonie Andriesse."— Transcript van de presentatie:

1 Ex-gedetineerden en de Huisvestingswet Stadsregio Rotterdam/gemeente Rotterdam Leonie Andriesse

2 Huisvestingswet in breder kader Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (“Rotterdamwet”) Verlichting leefbaarheidsproblemen in gebieden probleemcumulatie Huisvestingswet Bestrijden groepen in de knel a.g.v. schaarste Burgerlijk wetboek/ huurrecht Staatssteunregeling Voorkomen weglekken maatschappelijk vermogen: 90% sociale huurwoningen aan inkomens tot € 34.911,- Borgen ongestoord woongenot Privaatrechtelijke sturing Publiekrechtelijke sturing Wettelijke kaders voor sturing in woningtoewijzing

3 Wat is er niet mogelijk o.g.v. de Huisvestingswet: – Sturen met het oog op leefbaarheid (alleen via Rotterdamwet en privaatrecht!) – Afspraken met corporaties maken over woonruimteverdeling, d.w.z. geen voorrangsregels en taakstellingen (niet transparant en niet democratisch gelegitimeerd!); wel afspraken over doelgroepen en monitoren Wat is er wel mogelijk o.g.v. de Huisvestingswet: – Bestrijden onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte (verdringing in tijd en ruimte) – Voorzien in behoefte woningzoekenden met dringende behoefte aan woonruimte Als een gemeente hierop wil sturen dan via een verordening! (On)mogelijkheden Huisvestingswet

4 Nieuwe verordening t/m 21 maart in consultatie in de stadsregio Rotterdam; nu is de tijd om te reageren! (Ontwerp)verordening biedt mogelijkheid tot sturing via: – Voorrang op passendheid en binding (i.v.m. schaarste) – Voorrang i.v.m. urgentie (Ontwerp)verordening bevat urgentiegrond van belang voor ex- gedetineerden = “Doorstroming vanuit opvanginstellingen (Artikel 5.7, Bijlage 1 bij ontwerpverordening) De (ontwerp)verordening

5 Urgentiegrond: “Doorstroming vanuit opvanginstellingen” Voorwaarden: – Re-integratietraject: is doorlopen (men kan zelfstandig wonen) óf men ontvangt nog nazorg (men kan wel zelfstandig wonen met begeleiding) – Woonverleden: Aanvrager heeft aansluitend woonverleden binnen de regio, terugkeer naar laatste (in)woonadres niet mogelijk (o.b.v. verlies woonruimte of contra-indicatie) Aanvrager heeft aansluitend woonverleden buiten de regio én traject bij instelling binnen regio is doorlopen én contra-indicatie – Rapportage: Beslissing urgentie mede op basis van rapportage van instelling over doorlopen traject en (als van toepassing) inhoud (na)zorg Mogelijkheden binnen de verordening (1)

6 Hoe komt de ex-gedetineerde met een urgentie aan een woning: Instelling vraagt urgentie aan Zonder (na) zorg -> regulier zoektraject: – Fase 1: drie maanden zelf zoeken in de hele regio – Fase 2: een corporatie doet één directe aanbieding binnen de voorkeurssubregio en passend bij zoekprofiel Met (na) zorg -> direct 2 e fase: – Fase 2: een corporatie doet één directe aanbieding binnen de voorkeurssubregio en passend bij zoekprofiel (dus niet zelf zoeken) Bij Fase 2: directe sturing (i.s.m. corporatie) op waar ex-gedetineerde komt te wonen Mogelijkheden binnen de verordening (2)

7 Het systeem: 1.Vaststellen verordening met regionaal identiek urgentiesysteem; (gemeenten) 2.In prestatieafspraken met corporaties de groep ex-gedetineerden benoemen als doelgroep die dringend behoefte heeft aan woonruimte (gemeente en corporaties) 3.Regelen één-loket traject waarbij instelling urgentie aanvraagt voor doorstromende ex-gedetineerde (gemeente, zorginstellingen en corporaties) 4.Gezamenlijk monitoren op daadwerkelijke huisvesting ex-gedetineerden en evt. in overleg bijsturen (gemeente, zorginstellingen en corporaties) De praktijk per 1 juli (1)

8 De praktijk per 1 juli (2) Aanvraag urgentie door instelling bij B&W of SUWR Instelling geeft voorkeurssubregio 2 e fase aan (vrije keuze!) Zoeken van woonruimte Ex-gedetineerde zoekt zelf (als geen (na)zorg) Ex-gedetineerde wordt direct bemiddeld in de voorkeurssubregio (SOK!) Urgent heeft in hele regio voorrang mits passend in zoekprofiel Instelling zoekt actief contact met corporatie; wrsch in buurt van (na)zorgleverancier Regulier huurcontract Huurzorgcontr act De Zoektocht:

9 Overall planning verordening Woonruimtebemiddeling: – Overleg van de 14 wethouders op 28 januari 2015 – Zienswijzeperiode t/m 21 maart 2015 – Overleg van de 14 wethouders op 1 april 2015 – Mei/juni: besluitvorming door 14 colleges en raden Proces verordening


Download ppt "Ex-gedetineerden en de Huisvestingswet Stadsregio Rotterdam/gemeente Rotterdam Leonie Andriesse."

Verwante presentaties


Ads door Google