De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prognose Grondbedrijf Financiële positie per 31-12-2014 Adviescommissie 23-06-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prognose Grondbedrijf Financiële positie per 31-12-2014 Adviescommissie 23-06-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Prognose Grondbedrijf Financiële positie per 31-12-2014 Adviescommissie 23-06-2015

2 Financiële positie grondbedrijf Prognose i.r.t. jaarrekening, kadernota en begroting Ontwikkeling financiële positie grondbedrijf Jaarrekening 2014 Prognose 2015 Toekomstperspectief Beslispunten

3 Prognose 2015 i.r.t. andere rapportages Jaarrekening 2014 Laatste projecten Richting Kiezen verwerkt: Leerpark, Belthurepark, Stadswerven en Gezondheidspark Neutraal resultaat Afgesloten: Gezondheidspark, Spirea HOED Nieuwe projecten: Papeterspad, Johanna Nabererf, Woningen Weeskinderendijk, Vest, Vogelplein, Overkampzone Projecten in voorbereiding: Middenzone, Visie Steegoversloot, ROGAM-locatie, Benzineverkooppunt Mijlweg/Laan der VN, Wiardi Beckmanplantsoen (inmiddels vastgesteld) Prognose 2015 Toekomstbeeld grondbedrijf

4 Prognose 2015 i.r.t. andere rapportages Kadernota 2016/Begroting 2016 Besluit bestemming bovenwijkse voorzieningen Verwerking jaarschijven 2016-2020 Voorlopige prognose 2016 Projecten in voorbereiding: Grote Hondring, Iepenlaan en Oudendijk Bovo Effect interne rekenrente Beëindiging huurcontract Eulerlaan In exploitatie nemen Papeterspad Consolidatie vastgestelde grexen (Wiardi Beckmanplantsoen) Effecten VPB - vennootschapsbelasting Projectenrapportage 2016 en Investeringsstrategie

5 Uitgangspunten Prognose 2015 - persberichten Parameters gelijk aan voorlopige prognose 2015 DNB 10 december 2013:”lichte groei vanaf 2015” 6 november 2014 :”Het vertrouwen van de consument in de koopwoningmarkt is gestegen tot het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar” Actuele marktverwachting: 19 januari 2015, ADD: “Markt voor koophuizen trekt aan” 10 juni 2015, CPB juniraming 2015: “Groei zet door, werkloosheid daalt” 10 juni 2015, DNB: “Nederlands economie verbetert langzaam maar zeker” 15 juni 2015, FD: In de hard aantrekkende markt voor logistiek vastgoed, zoals distributiecentra, komen ook de projecten met risico weer terug. 16 juni 2015, ADD: “IMF: Herstel economie zet door, o.a. stijgende huizenprijzen”

6 Jaarrekening vs Prognose Jaarrekeningen Gerealiseerd Korte termijn Weerstandsvermogen < 3 jaar Prognoses Toekomstige ontwikkeling Op basis van jaarrekening en vastgesteld beleid Lange termijn Vermogenspositie Weerstandsvermogen > 3 jaar

7 Reserve grondbedrijf (+) Resultaat Verlies- en winstnemingen ‘ Winstpotentie exploitaties (+) Grondexploitaties Erfpachtexploitatie Overige uitgiftes: Huur, verkoop en pacht Risico’s (-) Projecten en strategische grondvoorraad Algemene risico’s (economie) Vermogenspositie

8 Algemene reserve grondbedrijf – JRK 2014 Reserve grondbedrijf Begin 2014 ‘0’ Kosten gelijk aan opbrengsten Aanvullende verliezen Belthurepark en Leerpark Verbetering Stadswerven ‘Start’ 2015 = ‘0’

9 Resultaat exploitaties Totaal: € 23,30 miljoen Erfpacht: € 20,04 miljoen Projecten: € 3,26 miljoen

10 Verliesvoorzieningen Totaal: € 75,29 miljoen (67,01 + 0,29 + 7,99) Stadswerven: € 41,53 miljoen Leerpark: € 15,24 miljoen Strategische grondvoorraad: € 7,99 miljoen Mutatie ‘14-’15: GZP - € 22,4 Stadswerven – € 1,5 Amstelwijck - € 0,2 Leerpark + € 1,0 Belthurepark + € 0,7 Woningen WKD + € 3,1

11 Risico’s Totaal: € 35,78 miljoen Projecten: € 22,27 miljoen Algemeen: € 7,09 miljoen Strategische grondvoorraad: € 6,42 miljoen Mutatie ‘14-’15: Leerpark € 3,9 Belthurepark € 4,8

12 Vermogenspositie Prognose 2014 – 2015 Prognose Prognose x € 1.000.000 2014 2015 Algemene reserve GBD 0,00 0,00 Contante waarde grond- en + 22,65 + 23,30 erfpachtexploitaties subtotaal+ 22,65 + 23,30 Negatieve risico’s -/- 42,28 -/- 35,78 = Vermogenspositie -/- 19,63 -/- 12,48

13 Vermogenspositie t.o.v. Voorlopige Prognose 2015 Voorlopige Prognose Prognose x € 1.000.000 2015 2015 Algemene reserve GBD 0,00 0,00 Contante waarde grond- en + 25,21 + 23,30 erfpachtexploitaties subtotaal+ 23,30 + 23,30 Negatieve risico’s -/- 35,95 -/- 35,78 = Vermogenspositie -/- 10,74 -/- 12,48

14 Financiële positie grondbedrijf

15 Conclusie en sturing € 12,48 miljoen negatief Vanuit eigen portefeuille niet in staat de toekomstige risico’s af te dekken Verwachte toename algemene reserve grondbedrijf Verwachte verdere groei economie (parameters) Sturing: Portefeuillemanagement Nieuwe (winstgevende) projecten toevoegen Stedelijk programmeren Sturing op projectniveau Sterk risicomanagement

16 Voorstellen Het vaststellen van de jaarschijven 2015 en de jaarschijven 2016-2020 bij de meerjarenbegroting; Vaststellen Prognose 2015 incl. beleid financiële resultaat van € 12,48 miljoen NEGATIEF; Bij herontwikkeling van een locatie met een negatief resultaat, moet dit negatieve resultaat worden afgedekt, voordat het project wordt toegevoegd aan de portefeuille grondbedrijf.

17

18 Parameters Prognose 2015 Jaarschijf JRK 201520162017 e.v. Rente20144% 20154% Kostenstijging20142,0% 20152,0% Grondprijs woningen 20140%1,5% 20150,5%1,5%2,0%


Download ppt "Prognose Grondbedrijf Financiële positie per 31-12-2014 Adviescommissie 23-06-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google