De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Port of zeebrugge ir. Joachim Coens Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder 06 maart 2007 “BINNENVAARTPROBLEMATIEK HAVEN VAN ZEEBRUGGE”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Port of zeebrugge ir. Joachim Coens Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder 06 maart 2007 “BINNENVAARTPROBLEMATIEK HAVEN VAN ZEEBRUGGE”"— Transcript van de presentatie:

1 port of zeebrugge ir. Joachim Coens Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder 06 maart 2007 “BINNENVAARTPROBLEMATIEK HAVEN VAN ZEEBRUGGE”

2 0 t 100.000 t 200.000 t 300.000 t 400.000 t 500.000 t 600.000 t 700.000 t 800.000 t 900.000 t 1.000.000 t 20022003200420052006 BINNENVAART

3 KORTE TERMIJN Klassieke binnenvaart –aansluiting op binnenvaartnetwerk via kanaal Brugge-Gent passage Brugge: hinder voor scheepvaart én wegverkeer stijgende tendens binnenvaart –acties minder hinder optimalisatie verkeersmanagement optimale infrastructuur (inspecties, onderhoud en exploitatie)

4 KORTE TERMIJN Estuaire vaart –belangrijk richting Rijn (containertrafiek) –beslissing Vlaamse Regering 15/07/05 betoelaging –deel van ombouwkosten –tijdelijk voor exploitatie –zowel richting Vlaanderen als richting Rijn –eerste schepen in de vaart in 2008

5 ESTUAIRE VAART

6 LANGE TERMIJN Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen –drie opties internationale waterwegverbinding kusthavens verbetering kanaal Gent-Brugge : problematisch op termijn o.a. wegens hinder en capaciteitsbeperking verbinding Zeebrugge en kanaal Gent-Terneuzen : voorkeursalternatief binnenvaartproject Seine- Schelde West (klasse Vb eenrichtingsverkeer, om economische en ecologische redenen) kustvaart op Scheldemonding vooral richting Rijn

7 BRUGSE OMMEVAART

8

9 WEST-EUROPESE WATERWEGEN

10

11 Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Aanvang studie op 23 februari 2007 – looptijd 12 maanden Nagaan haalbaarheid verbetering binnenvaartontsluiting kusthavens Nadruk op haalbare oplossing via (beperkte verruiming) Afleidingskanaal van de Leie –Op technisch, economisch, financieel, ruimtelijk, milieutechnisch, landschappelijk, menselijk vlak Oog voor potenties, synergieën en creatie van meerwaarden, alsook financierings-mogelijkheden Uitmondend in realistische fasering van werken ter verbetering binnenvaartontsluiting

12 CEMT Vb-schip

13 Dwarsdoorsnede vaarweg

14 Seine – Schelde West doortrekking Seine-Schelde West naar kusthavens? –fysieke doortrekking –doortrekking ontwerpprincipes aandacht voor bescheiden ingrepen dekking behoeften tot ruime tijdshorizon economisch, ecologisch en landschappelijk verantwoord –multifunctioneel verhoogde veiligheid door betere waterafvoer potenties ontwikkeling watergebonden bedrijvigheid, wonen, recreatie, natuur in doortrokken gebied

15 Directe baten –Capaciteitsverhoging van de vaarweg door de bouw van nieuwe sluizen –Schaalvergroting van schepen Externe baten –Verminderde emissies door verschuiving van wegtransport naar watertransport –Verminderde congestie op de wegen –Verhoogde veiligheid op de wegen

16 Definiëring project-scenario’s Hoofddoel = nagaan haalbaarheid Afleidingskanaalscenario’s Voorbeeldvarianten: –Scenario obv verbreding op de linkeroever thv de evenwijdige kanalen –Scenario obv verwijderen middendijk Leopold- Afleidingskanaal –Scenario obv verwijderen middendijk Leopold- Afleidingskanaal –Alternatief scenario obv vari ë ren waterpeil, locatie stuwen en sluizen, indeling panden

17 Invulling project-scenario’s

18 Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Financieringsanalyse Macro-economische impacten Multi-Criteria Analyse Strategische beleidsnota

19 Voorstel tot (stapsgewijze) implementatie project Tijdsschema voor realisatie en fasering werken Rekening houden met andere en beleidsplannen Opstellen timing en stappenplan

20


Download ppt "Port of zeebrugge ir. Joachim Coens Voorzitter – Gedelegeerd bestuurder 06 maart 2007 “BINNENVAARTPROBLEMATIEK HAVEN VAN ZEEBRUGGE”"

Verwante presentaties


Ads door Google