De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW CRISISHULP AAN HUIS WEST-VLAANDEREN Voorstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW CRISISHULP AAN HUIS WEST-VLAANDEREN Voorstelling."— Transcript van de presentatie:

1 VZW CRISISHULP AAN HUIS WEST-VLAANDEREN Voorstelling

2 Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen Coördinator VZW Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen  Nancy Meert  In dienst sinds september 2009  Coördinator van drie antennes : Kortrijk – Brugge – Westhoek  Contactgegevens : - GSM : 0479/85.65.43 - E-mail: nancy.meert@cahwestvlaanderen.be vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

3 Standaards : Structuur van het programma  Urgentie van de problematiek Het gezin en/of de aanmelder schat in dat de gezinssituatie zo niet verder kan. Er is een crisis, er dreigt een breuk, er moet nu iets gebeuren. Bij de aanmelding (crisismeldpunt) bespreekt de aanmelder de situatie die hij geschikt acht voor Crisishulp aan Huis. Een aanmeldingsformulier wordt verder met de dienst telefonisch ingevuld.  Werkbaarheid van een begeleiding In de werkbaarheid van een begeleiding staan drie elementen centraal : Het eerste element dat centraal staat, de dynamiek van een onveilige situatie en/of een dreigende breuk in het gezin, wordt bij de aanmelding door de verwijzer besproken. Het tweede element, het akkoord van ten minste 1 lid van het gezin, wordt door de aanmelder bevraagd aan het gezin nadat hij/zij deze vorm van hulpverlening heeft toegelicht. Naar de toekomst toe zullen alle betrokken partijen akkoord moeten zijn met de hulpverlening. Het derde element de aanmelder is beschikbaar/bereikbaar bij de opstart. In functie van het gezin zullen we met de aanmelder nauw samenwerken. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

4 Standaards : Structuur van het programma  Snelheid bij het opstarten van een begeleiding Gezien de eigenheid van een crisissituatie kan een crisisbegeleiding nooit op een wachtlijst staan. Als er een vrije medewerker is, kan er opgestart worden. Na aanmelding en goedkeuring door de dienst van Crisishulp aan Huis wordt een begeleiding binnen de 24u opgestart en gaat de aanmelder met de gezinsmedewerk(st)er naar het gezin.  Intensiteit Om aan de crisissituatie een antwoord te geven, bieden we een intensieve begeleiding aan. Het aantal contacturen per week is echter volledig afhankelijk van de noden/structuur van het gezin. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

5 Standaards : Structuur van het programma  Duur Een begeleiding door Crisishulp aan Huis duurt 28 dagen. In functie van de doelstellingen of bij een nieuwe crisissituatie kan deze periode met maximaal twee keer een week verlengd worden.  Zorgzaam afronden Na 14 dagen wordt er (soms samen met de aanmelder/verwijzer) een tussentijdse evaluatie gehouden om de vooruitgang in de doelen te bespreken. Op het overleg aan het eind van de begeleiding wordt de vervolghulp en nazorg besproken in aanwezigheid van alle betrokken personen: het gezin, de gezinsmedewerker en de consulent (evt. andere personen).  vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

6 Standaards : Structuur van het programma  Bereikbaarheid voor het gezin De gezinnen kunnen beroep doen op een permanentie 24/24u en zeven dagen op zeven. Deze constante bereikbaarheid biedt de gezinnen de zekerheid en de veiligheid om de crisis aan te kunnen. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

7 Standaards : Aard van interventie  Doelgerichte en planmatige aanpak Crisishulp aan Huis kent een duidelijk gefaseerd begeleidingsverloop. Deze voorspelbaarheid is belangrijk voor alle betrokken partijen. Elke tussenkomst is erop gericht om een plaatsing van de jongere, of een breuk in het gezin te voorkomen. Het samenleven moet terug mogelijk worden. Daartoe dienen we doelgericht te werk te gaan. Samen met het gezin wordt een doelstellingenplan ontwikkeld met de werkpunten voor de komende weken.  Gericht op vaardigheidstraining Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen wil binnen het korte tijdsbestek van 28 dagen de mensen zo vaardig mogelijk maken om hun situatie aan te pakken. Dat wil echter niet zeggen dat we alleen werken rond het ‘ontwikkelen van vaardigheden’; er wordt eveneens veel aandacht besteed aan het zoeken naar steunfiguren die de lasten kunnen helpen dragen. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

8 Standaards : Aard van interventie  Concrete hulp bieden De begeleiding is concreet (zowel psychosociaal als praktisch van aard), gerelateerd aan de doelstellingen en erop gericht dat gezinsleden zich vaardigheden eigen gaan maken. Wij gaan geen taken overnemen, maar wij trachten de mensen te coachen in hun handelen.  In de omgeving van het gezin De begeleidingsgesprekken vinden doorgaans plaats in de leefomgeving van het gezin. Indien de gezinsmedewerker het nodig acht dat een gesprek wordt gevoerd op neutraal terrein, dan kan hij/zij, de mensen uitnodigen op zijn/haar bureau. De gezinsmedewerker gaat op zoek naar positieve, ondersteunende krachten in de context van het gezin die aangewend kunnen worden tijdens de begeleidingsperiode. Deze personen kunnen een hulp zijn voor het gezin of kunnen het gezin in de mate van het mogelijke versterken. De gezinsmedewerker neemt contact op met alle betrokken partijen en hulpverlenende instanties die reeds betrokken zijn/waren bij het gezin. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

9 Aanmelden  De consulenten worden op de hoogte gebracht van de beschikbare plaatsen binnen de dienst Crisishulp aan Huis.  De consulent neemt contact op met Crisishulp aan Huis om een dossier voor te stellen. In samenspraak en na overleg wordt er beslist of het dossier in aanmerking komt voor Crisishulp aan Huis.  Het gezin is door de consulent op de hoogte gesteld van de werking, de intensiteit en de doelstellingen van een begeleiding door Crisishulp aan Huis.  Een aanmeldingsformulier wordt telefonisch ingevuld.  De consulent maakt een afspraak en binnen de 24u gaan consulent en medewerk(st)er samen naar het gezin. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

10 Aanmeldingscriteria  Het betreft een gezin met minderjarige kinderen dat zich in een crisissituatie bevindt.  Het gezin, de consulent wenst een uithuisplaatsing van de jongere te vermijden.  De veiligheid van 1 van de gezinsleden is niet meer gegarandeerd.  De reden tot aanmelding is bespreekbaar in het gezin.  Psychische problemen, drankmisbruik, drugsproblemen,… zijn reeds uitgesproken.  Minstens één ouder geeft het akkoord om te starten met een begeleiding door Crisishulp aan Huis.  Het gezin is op de hoogte van de intensiteit en de specificiteit van de werkvorm van Crisishulp aan Huis.  Het gezin en de consulent zijn in de komende vier weken bereikbaar.  Het gezin is woonachtig in de provincie West-Vlaanderen vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

11 Contra – indicaties  Crisishulp als overbrugging naar een uithuisplaatsing.  Als de aanmeldingsreden in het gezin onbespreekbaar is.  Als een minder intensieve hulpverleningsvorm een oplossing kan brengen.  Het gezin is niet beschikbaar tijdens de duur van de begeleiding.  De veiligheid van de gezinsmedewerker kan niet gegarandeerd worden.  In deze situaties is Crisishulp aan Huis als hulpverlenende instantie niet aangewezen ! vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

12 Verwachtingen ten aanzien van de aanmelder  De aanmelder informeert het gezin over Crisishulp aan Huis. De werking, de intensiteit en de doelstellingen worden duidelijk gecommuniceerd naar de gezinsleden. De consulent neemt telefonisch contact op met Crisishulp aan Huis om een gezin aan te melden.  Binnen de 24u na aanmelding gaat de aanmelder samen met de gezinsmedewerker naar het gezin.  De aanmelder is aanwezig bij de intake, de tussentijdse evaluatie (wanneer nodig) en de eindevaluatie.  Gedurende de begeleiding wordt de aanmelder op de hoogte gehouden van de situatie in het gezin en is er overleg. We streven naar een constructieve samenwerking met de aanmelder omdat uit ervaring gebleken is dat het de slaagkans verhoogt. vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

13 Contactgegevens  Telefoon : -Maatschappelijke zetel: 057/21 58 96 -antenne Brugge: 0476/508930 -antenne Kortrijk: 0499/277645 -antenne West-Vleteren: 0479/085043  Email-adress : info@cahwestvlaanderen.be vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen


Download ppt "VZW CRISISHULP AAN HUIS WEST-VLAANDEREN Voorstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google