De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Wijk en Psychiatrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Wijk en Psychiatrie."— Transcript van de presentatie:

1 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Wijk en Psychiatrie

2 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Kwetsbare wijkbewoners Psychiatrische diagnose of ernstige psycho-sociale problemen. Moeite met zelfstandig functioneren in de maatschappij. Weinig aansluiting of participatie.

3 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Wijk en Psychiatrie Beoogt de maatschappelijke aansluiting van mensen met een psychiatrische beperking te bevorderen, onder meer door integratie in de wijk waarin zij wonen (of in de stad.) Dit vraagt om inzet van verschillende partijen.

4 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl De pijlers van het project Kwetsbare bewoner met psychische beperking De begeleidende (GGZ) instellingen Wijkcentra Overige wijkbewoners

5 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Werkwijzes: Kwartiermaken. De doelgroep verdient het om mee te doen!! Empowerment. Vraaggestuurde wijkaanpak. Participatie faciliteren. Push en pull. Intersectorale samenwerking. Presentiebenadering.

6 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Empowerment Uitgaan van: potentie, kwaliteiten en capaciteiten. Zelfkracht versterken. Kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling.

7 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Vraaggestuurde wijkaanpak en participatie De vraag van de (kwetsbare) bewoner staat centraal. Zelf initiatieven nemen wordt gestimuleerd en ondersteund. Doelgroep wordt actief betrokken, door creatief aan te haken bij bestaande initiatieven. Participatie op maat.

8 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Push en Pull “Duwen en trekken”. Eropaf! Samenwerking GGZ en Welzijn en andere organisaties: Nauw contact uitvoerende werkers onderling.

9 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Intersectorale samenwerking. Dynamische samenwerking tussen GGZ en Welzijn nodig op alle niveau's. Aanhaken op bestaande netwerken en projecten in een wijk.(b.v.integrale gebiedsteams) Gecoordineerd aanmeldingssysteem.

10 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Presentie benadering De kwetsbare bewoner staat centraal. Er wordt niet of vanuit zeer kleine doelen gewerkt. Er wordt uitgegaan van wat de ander kan en leuk vind. Het gevoel geven dat zij gezien worden en belangrijk zijn.

11 Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Hoe breng je de wijk en psychiatrie samen? Dag van de dialoog/gespreksmiddagen. Vrijwilligerswerk voor beide doelgroepen. Wijkfeesten, maaltijden, ontmoeting en markten. Gezamenlijke cursussen of activiteiten.


Download ppt "Drentsestraat 14 – 3812 EH Amersfoort – Tel. (033) 477 91 71 – Fax (033) 475 46 99 – www.welzijnamersfoort.nl Wijk en Psychiatrie."

Verwante presentaties


Ads door Google