De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Dordrecht gaat verder met het bestuursakkoord G33/G4”, Presentatie aan de Adviescommissie, 13 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Dordrecht gaat verder met het bestuursakkoord G33/G4”, Presentatie aan de Adviescommissie, 13 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 “Dordrecht gaat verder met het bestuursakkoord G33/G4”, Presentatie aan de Adviescommissie, 13 maart 2012

2 Achtergrond bestuursakkoord G33/G4 Effectief benutten van VVE en extra leertijd van jonge kinderen Een hoger doelgroepbereik voor VVE Kwaliteitsverhoging van VVE n.a.v. bestandsopname VVE door inspectie OCW Verbetering van de kwaliteit van Schakelklassen Uitbreiding van Schakelklassen In 2012-2015 met partners voortbouwen op wat al gerealiseerd is “Verder met VVE” Partners en gemeente kiezen niet voor een Zomerschool

3 Verder met VVE en Schakelklassen in een doorgaande lijn 0-12 Stand van zaken: VVE aanbod bereikt ca. 1000 0-4 jarigen VVE uitvoering op 28 peuterwerklocaties verspreid over de stad Alle peuterspeelzalen gekoppeld aan een basisschool 13 kinderopvanglocaties werken met VVE Overdracht peuters-kleuters geborgd Zorgstructuur 0-4 in speelzalen én kinderopvang Ouderbetrokkenheid met “VVE thuis” programma’s 8 Schakelklassen op 5 basisscholen

4 Uitwerking bestuursakkoord aansluiten op “Dordtse aanpak” Stedelijk convenant over ambities voor 2012 en verder… Uitbreiding Schakelklassen Een hoger doelgroepbereik door uitbreiding VVE in peuterwerk en kinderopvang Kwaliteitsverhoging van VVE door: 1.Inzet HBO’ers naast de MBO’ers 2.Verhoging spreek- en leesvaardigheid pedagogisch medewerkers (waar nodig) 3.Hanteren kind-volgsysteem 4.Versterken ouderbetrokkenheid (in peuter- en kleutergroepen ) 5.VVE Resultaatafspraken met partners Koppeling met “Harmonisering en integratie voorschools aanbod 0-4”


Download ppt "“Dordrecht gaat verder met het bestuursakkoord G33/G4”, Presentatie aan de Adviescommissie, 13 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google