De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 31/05/2016 Uitbreiden klimaatdoelstelling Welke meerwaarde kan de provincie bieden voor het grondgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 31/05/2016 Uitbreiden klimaatdoelstelling Welke meerwaarde kan de provincie bieden voor het grondgebied."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 31/05/2016 Uitbreiden klimaatdoelstelling Welke meerwaarde kan de provincie bieden voor het grondgebied

2 2 - 31/05/2016 Inhoud Andere provincies Wat doet provincie Antwerpen al Mogelijkheden project

3 3 - 5/31/2016 Hoofdstuk 1 Andere provincies

4 4 - 31/05/2016 Limburg Klimaatneutraal 2020 Taco2 studie = nulmetingen gemeenten, burgemeestersconvenant Individuele begeleiding van de gemeente met procesondersteuning inhoudelijk: opmaak van een nulmeting en een actieplan Januari trefdag klimaat gehouden met verschillende workshops o.a. financieren projecten, betrekken alle doelgroepen, hoe mensen aanzetten tot energiezuinig bouwen, …) Pilootprojecten gemeentelijke ben-gebouwen, collectieve renovaties, klimaatneutrale verkavelingen, sociale duurzame wijken, collectieve HE projecten, energieke houtkanten, elektrisch vervoer Oprichting fonds, heeft vertraging Werkgroepen met diverse sectoren: DO tanks

5 5 - 31/05/2016 Oost-Vlaanderen: streven klimaatneutraliteit 2050 Ontwikkeling klimaatplan 2014 door studiebureau Zero Emission (ook startdag) Inspanningen van alle maatschappelijke actoren Aandacht voor mitigatie en adaptatie Ondersteuning gemeenten Lopende initiatieven versnipperd: Klimaateffectschetsboek met verwachte effecten per regio Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Groepsaankoop groene stroom Hernieuwbare energiescan voor gemeenten Stimuleren windenergie, Energielandschap Nieuw duurzaam bedrijvencentrum Maldegem Uitbouw trage wegen netwerk Aankoop 100% groene stroom door provincie …

6 6 - 31/05/2016 Oost-Vlaanderen Ondersteuning gemeenten: Registratie als convenant coördinator Opleiding nulmetingen uitvoeren Stimuleren tot gezamenlijk klimaatengagement Eind 2014 modelklimaatplan voor gemeenten Als officieel startschot van het Oost-Vlaams klimaatbeleid wordt in het voorjaar van 2014 wordt een klimaatcongres georganiseerd.

7 7 - 31/05/2016 Vlaams Brabant: klimaatneutraal Via energie-audits en helpdesk informatie en ondersteuning gemeenten voorzien Klimaatneutraal zonder timing Geregistreerd als convenant coördinator, focus burgemeestersconvenant gemeenten Klimaatplannen gemeenten opmaken, samenwerking IC Tegen juni een draaiboek en een modelklimaatplan Uitvoering klimaatactieplannen worden door provincie ondersteund met subsidies, campagnes en acties Reeds startmoment georganiseerd in januari 2014

8 8 - 31/05/2016 West-Vlaanderen Kennisplatform openbare verlichting Meer info via http://www.west- vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/psh/lichtvisie/Pages/kennisp latform.aspx http://www.west- vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/psh/lichtvisie/Pages/kennisp latform.aspx Voor ondersteuning Burgemeestersconvenant werkt Provincie West-Vlaanderen samen met de streekintercommunales WVI en Leiedal begin mei vorming rond de LNE tool nulmetingen voor gemeenten voorzien Klimaateffectschetsboek van Oost- en West-Vlaanderen met verwachte effecten per regio.

9 9 - 5/31/2016 Hoofdstuk 2 Wat doen wij al

10 10 - 31/05/2016 Klimaatplan Provincie als organisatie klimaatneutraal tegen 2020 Zo veel mogelijk gemeenten helpen bij de opstart van een klimaatbeleid Vertrekkend vanuit Klimaatneutrale Organisatie 2020 Betrokkenheid gemeente belangrijk Inwoners aanzetten uitstoot te verminderen Kamp C, steunpunt duurzaam bouwen Vriend van

11 11 - 31/05/2016

12 12 - 31/05/2016 Klimaatneutrale Organisatie 2020 Doelstelling provincie en gemeenten Om de tweejaar inventaris voor organisatie Participatief werken om acties te bepalen Handige ondersteuningspakketten Broeikasgasinventaris en project PIH Participatief proces Duurzaam bouwen Communicatie via Vriend van Klimaatgroen Catalogus voorbeeldprojecten Terugverdientijden Overzicht subsidiemogelijkheden gemeenten

13 13 - 31/05/2016 Grondgebied Samenwerking intercommunales Samenwerking netbeheerders Overzicht alle ondersteuningsmogelijkheden klimaatbeleid gemeenten Partners 160 mogelijkheden Groeitabel Eind deze week op de website Ondersteuning gemeenten bij nulmeting (tool in opdracht van LNE opgemaakt door Vito) Lokale statistieken burgemeestersconvenant Beleid van de provincie dat zorgt voor vermindering CO 2 -uitstoot Aanleg fiets-o-strades Passiefstandaard patrimonium Samenaankoop groene stroom Samenaankoop fotovoltaïsche panelen …

14 14 - 5/31/2016 Hoofdstuk 3 Adviesvraag over mogelijk project

15 15 - 31/05/2016 Uitbreiding beleid naar grondgebied: doelstelling? Doelstelling nemen grondgebied gekoppeld aan project met meerwaarde Gemeenten concreet ondersteunen Bundelen van huidige aanbod Partners aanzetten om meer te realiseren Communicatiemogelijjkheden om inwoners te benaderen Focus project collectieve renovatie en wijkrenovatie Samenwerking Vlaamse bouwmeester Partners samen brengen op wijkniveau, methodiek en kwaliteit Mogelijkheden (keuze nodig, of fasering in tijd) Scholen Huisvestingsmaatschappijen Aanpak gebouwen Traject voor huurders Duurzame wijkrenovatie Mogelijke koppeling aan hernieuwbare energie Mogelijke koppeling aan warmtenetten Vanuit eigen ervaring met projecten provinciegebouwen Mogelijke piste is aanbod zoals bij samenaankoop groene stroom, EU-project

16 16 - 31/05/2016 Aanpak: zoektocht naar eerste mogelijkheden Adviesvraag MiNa-raad Verkennende gesprekken over noden/meerwaarde Scholengroepen Huisvestingsmaatschappijen Gemeentelijke gebouwen … Aftoetsing bestaande projecten provincie en mogelijke samenwerkingen Samenaankopen, toekomstige campagne dienst wonen Consulenten energie, energiesnoeiers, …

17 17 - 31/05/2016 Timing Verkenning in 2014 Uitrol project 2015 Eerste ideeën Mina-Raad?

18 Bedankt DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID Departement Leefmilieu PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T 03 240 66 83, www.provincieantwerpen.be


Download ppt "1 - 31/05/2016 Uitbreiden klimaatdoelstelling Welke meerwaarde kan de provincie bieden voor het grondgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google