De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën !"— Transcript van de presentatie:

1 Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën !

2 Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: -Actuele situatie rondom P&C -Programmasturing -Digitalisatie P&C

3 P&C documenten -> nieuwe benamingen Huidige situatie:Nieuwe situatie: RaadsplanRaadsperspectiefProgrammabegroting Voorjaarsbericht Programmajournaal 1 NajaarsberichtProgrammajournaal 2 Welk document mist?

4 Wat is P&C?

5 P&C -> weergave P&C cyclus Coalitieprogramma

6 P&C -> weergave P&C cyclus in tijd

7 Doorontwikkeling P&C Programmasturing is leidend! De geactualiseerde P&C cyclus is afgestemd op programmasturing en heeft als doel de raad de middelen in handen te geven om een nog betere invulling te geven aan plannen en sturen enerzijds en anderzijds beheersen en controleren.

8 Programmasturing

9 Waarom een nieuwe manier van rapporteren? Het rapporteren moet korter, concreter, meer leesbaar een begrijpelijk worden. We willen trots zijn op datgene wat we doen. Dat willen we ook uitdragen. Programmasturing is het uitgangspunt. Ook de successen rapporteren. Concretere informatie geven, zoveel mogelijk SMART. Allemaal zoveel mogelijk op dezelfde manier. In één overzicht de stand van zaken kunnen zien. Minder tijd kwijt zijn met het vullen van de P&C-documenten. Pepperflow werkt ook met het ‘Stoplichtmodel’.

10 Nieuwe manier van rapporteren: het “Stoplichtmodel”

11

12 Bijlage bij het programmajournaal

13 Digitalisatie P&C

14 Begrotingsapp 2015 “Een nieuw perspectief” Op de programmabegroting 2015

15 Uitgangspunten app Vernieuwen P&C model Verbeteren kwaliteit informatievoorziening doelgroepen (actueel-digitaal- transparant):  Verdieping bestuursdialoog Verscherpen focus op realisatie doelstellingen:  In programma’s: inspanningen-projecten en maatschappelijke effecten (prestatie- en effectmeting) Versterken functie programmabegroting:  Van planning, via uitvoering en bijsturing naar verantwoording

16 De app in het P&C model Evalueren- verantwoorden beleidsdoelstellingen – (programmajournaals/ Jaarrekening) Via app interactief beleid formuleren Via app inspanningen- projecten uitvoeren Volgen uitvoering projecten op resultaat, tijd en middelen (stoplicht)

17 Kenmerken app en locatie Beschikbaar als website, ook op smartphone of tablet 7 * 24 uur begroting in beeld Transparant voor raadslid maar ook voor burgers Real time volgen van de uitvoering Eenvoudig maken van programmajournaals Te verbinden met totaal applicatie t.b.v. P&C cyclus Simpele update functie Te koppelen met financiële systeem Analyse van bezoekers met statistieken (google-analytics) URL: http://dinkelland.begroting.pepperflow.nlhttp://dinkelland.begroting.pepperflow.nl

18 Toekomst Instrumenten P&C model volledig digitaal (ontsloten via Pepperflow) Moet leiden tot:  Verbeteren van sturend vermogen (kaderstellend en controlerend)  Hoofdlijnen (focus)  Actuele informatie  Frequenter beschikbaar  Optimaal faciliteren klanten (opstellers/lezers)  Verhogen efficiency Meer sturing door minder inspanning


Download ppt "Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën !"

Verwante presentaties


Ads door Google