De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Kolossenzen 2: 1 - 10 De overdenking gaat over: Kolossenzen 2: 2,3 Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Kolossenzen 2: 1 - 10 De overdenking gaat over: Kolossenzen 2: 2,3 Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Kolossenzen 2: 1 - 10 De overdenking gaat over: Kolossenzen 2: 2,3 Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Eerste lied: Psalm 118:1,10 vers 1 in beurtzang Voorlezer: Cobi Kempe Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 118:1,10 vers 1 in beurtzang....

3 ... Vrouwen Mannen Allen Psalm 118: 1, 10 Allen

4 ... Psalm 118: 1, 10 Allen

5 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

6 Gezang 181d: a, b

7

8 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

9 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

10 ... Dooplied: 1, 2, refr., 3, refr.

11 ...

12 ...

13 ...

14 ...

15 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

16 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

17 Jij bent van God mijn kind: 1, 2, 3 Jij bent van God mijn kind, je werd als pas geboren al in de kerk gebracht, God heeft aan jou gedacht Waarom schrei je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen

18 Jij bent van God mijn kind. Je mocht bij ’t doopvont horen: Mijn kind Ik was je rein; dit zal het teken zijn. Waarom schrei je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen Jij bent van God mijn kind: 1, 2, 3

19 Wij allen zijn Gods kind, het eigendom van Vader En wij vergeten niet, hoe Hij ons dopen liet Waarom schrei je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen Jij bent van God mijn kind: 1, 2, 3

20 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

21 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118:1,10 Gebed = Gezang 181d Onderwijs over de doop Zingen:Dooplied Sela Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking gemeente Gebed Kinderkerk Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3

22 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

23 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

24 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

25 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

26 ... LB 970: 1, 2, 5

27 ...

28 ...

29 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

30 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

31 .... Lezen:Kolossenzen 2: 1 - 10 Overdenking over Kolossenzen 2: 2, 3 Zingen:LB 970:1, 2, 5 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Viering:Psalm 33: 1, 5, 6 beurtzang Opwekking 378 Opweking 461 LB 103e Gebed

32 .... Psalm 33:1, 5, 8 in beurtzang Mannen: Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, Vrouwen: rechtvaardigen, brengt God uw dank. Allen: Het past oprechten Hem te eren Allen: met een nieuw lied en citerklank. Mannen: Laten stem en snaren Vrouwen: tot die lof zich paren. Allen: Looft Hem, prijst de HEER. Mannen: Psalmzing, jubelt allen, Vrouwen: laat bazuinen schallen, Allen: juichend tot Gods eer.

33 .... Psalm 33:1, 5, 6 in beurtzang Mannen: De grote schepper aller dingen Vrouwen: beziet vanuit het hemels licht Allen: de gang van alle stervelingen, Allen: niets is bedekt voor zijn gezicht. Mannen: Hij vorm alle harten, Vrouwen: kent hun vreugd en smarten, Allen: weet hoe mensen zijn. Mannen: Hij doorgrondt hun daden, Vrouwen: weet wat zij beraden, Allen: kent hen, groot en klein.

34 .... Psalm 33:1, 5, 6 in beurtzang Mannen: Geen koning kan zichzelf bevrijden Vrouwen: door legermacht of door geweld. Allen: Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden, Allen: geeft overwinning aan een held. Mannen: Maar het oog des HEREN Vrouwen: ziet hen die Hem eren, Allen: 't volk dat Hem verwacht. Mannen: Allen die Hem vrezen, Vrouwen: zal Hij altijd wezen Allen: tot een steun en kracht.

35 ... Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5

36 ...

37 ...

38 ...

39 ...

40 ... Opwekking 461: a, b, c, d

41 ...

42 ...

43 ... Opwekking 461: a, b, c, d,

44 ... LB 103e

45 .... Gebed Collecte Zingen:Gezang 169: 4, 5 Zegen

46 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 169: 4, 5

47 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor Mission En de 2 de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 169: 4, 5

48 ... Gezang 169: 4, 5

49 ...

50 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

51 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

52 Avond-volleybaltoernooi Vrijdag 20 mei 19:30 uur Geef je nu op als team of individueel via klikgkv@outlook.com Locatie: Kruitmolenlaan 60 € 15 per team - € 2,50 pp Doe je mee?!


Download ppt "We lezen: Kolossenzen 2: 1 - 10 De overdenking gaat over: Kolossenzen 2: 2,3 Voorganger: Ds. Jeroen Sytsma Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google