De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Strategische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Strategische."— Transcript van de presentatie:

1 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Strategische samenwerking van de zeven Gelderse ROC’s en de Faculteit Educatie van de HAN Régie Driessen programmamanager ILS Anne-Marieke van Loon associate lector Leren en lesgeven met ICT Loes Nobbe projectleider Gelderse ROC’s Aly Smeltdirecteur ILS

2 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt De Gelderse Professionaliseringsagenda Structureel strategisch samenwerkingsverband van zeven Gelderse ROC’s en de Faculteit Educatie van de HAN Wat waren de drijfveren (vanuit de HAN én ROC’s)

3 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Betrokken partijen

4 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Verloop Oorsprong januari 2013 Oktober 2013 impuls door ‘Lerarenagenda’ November 2014 We raken op stoom samen Maart 2015 Bestendigen én doorgroei September 2016 Start kennisgroepen

5 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt We bieden het beste mbo-onderwijs in de regio Gelderland Missie

6 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Studenten aan de lerarenopleidingen Nieuwe docenten vanuit de reguliere lerarenopleiding Nieuwe docenten vanuit het werkveld Docenten en senior docenten bij de ROC’s Lerarenopleiders en onderzoekers van de HAN Faculteit Educatie Doelgroepen

7 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Werken in de driehoek

8 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Het realiseren van voldoende en vakbekwame docenten voor het mbo in de Gelderse regio Aankomende docenten zijn goed voorbereid op lesgeven in het mbo Docenten in het mbo beschikken over nog sterkere didactische en pedagogische competenties Doelen

9 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Doelen (vervolg) Lerarenopleidingen ‘mbo-gekleurd’ en professioneel in het opleiden van docenten voor het mbo. Er is een toename van docenten in opleiding die kiezen voor lesgeven in het mbo. Er is sprake van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek waardoor de kwaliteit van het mbo-onderwijs geborgd wordt.

10 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Organisatie Regiegroep Tactische groep HR-overleg Kennisgroepen

11 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Activiteiten Gezamenlijke trajecten/ateliers (bijv. minor rekenen mbo, praktijkstages) Leer- en deelsessies, leerwerkgemeenschappen Uitvoering PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) Project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen - ontwikkeling opleidings- en samenwerkingsscholen - ontwikkeling onderwijs op vijf thema’s - ontwikkeling afstudeerrichting Beroepsonderwijs Werkconferenties (gericht op good practices) Educatieve minor beroepsonderwijs Ontwikkelen onderzoeksagenda

12 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Kennisgroepen: drie thema’s

13 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Docenten benutten het leerpotentieel van de eigen werkplek optimaal. Werkplekleren

14 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Werkplekleren/teamleren Onderzoek naar methodieken en instrumenten waarmee werkplekleren/teamleren in de eigen organisatie vorm gegeven kan worden Gezamenlijk leren in opleidingsteams en professionele leergemeenschappen

15 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Leren in opleidingsteams

16 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Beroepsgerichte didactiek is een essentieel onderdeel van het onderwijs, dankzij co- creatie met het werkveld. Beroepsgerichte didactiek

17 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt In kaart brengen van aspecten van beroepsgerichte didactiek voor opleiden van leraren en leren op de werkplek In professionele leergemeenschappen ontwikkelen van onderwijs en professionalieringstrajecten voor leraren in opleiding en docenten in het MBO Beroepsgerichte didactiek

18 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Beroepsgerichte didactiek

19 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Leren en lesgeven met ICT ROC-docenten zijn aantoonbaar competent in het leren en lesgeven met ICT. In het curriculum van de Faculteit Educatie van de HAN is lesgeven met ICT ingebed.

20 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Leren en lesgeven met ICT Designteams: onderzoeksmatig ontwerpen van ICT- rijke leerarrangementen Onderzoek naar fysieke omgeving (iXperium) Professionalisering zittende onderwijsprofessionals en lerarenopleiders Opleiden van aankomende leraren (leerlijn Leren en Lesgeven (ICT in curriculum lerarenopleidingen) Ontwikkelen leerlijn ICT mbo-studenten Monitoren van competentieontwikkeling docenten ROC’s

21 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Wat maakt dit regionaal netwerk mbo tot een succes? Kennisdeling = het sleutelwoord Op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak elkaar vinden in het gesprek én gewoon aan de slag gaan Het delen en benoemen van gezamenlijke perspectieven. Uitspreken van belangen en waarin je elkaar nodig hebt Doorzettingsvermogen én vertrouwen Professionaliseringsgelden helpen Opbrengsten vieren en delen

22 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Discussie Ben je zelf betrokken in een samenwerkingsverband waarin gewerkt wordt aan onderzoeksvragen? Wat ervaar je als succeservaringen? Wat zijn de knelpunten Hoe bewaren we de balans tussen kennisontwikkeling en de dagelijkse praktijk in de ROC’s?

23 Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Neem de folder mee! www.geldersmbo. nl info@geldersmbo.nl


Download ppt "Arial, 38pt/42pt, heading. Tekst Arial, 32 punt Tweede niveau, 28 punt Derde niveau, 24 punt –Vierde niveau, 20 punt »Vijfde niveau, 16 punt Strategische."

Verwante presentaties


Ads door Google