De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schuldhulpverlening Tijdlijn schuldhulpverlening 2011 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld 2013 (juli) start onderzoek rekenkamer in Ridderkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schuldhulpverlening Tijdlijn schuldhulpverlening 2011 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld 2013 (juli) start onderzoek rekenkamer in Ridderkerk."— Transcript van de presentatie:

1 schuldhulpverlening Tijdlijn schuldhulpverlening 2011 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld 2013 (juli) start onderzoek rekenkamer in Ridderkerk 2013 (oktober) start evaluatie beleid en uitvoering schuldhulpverlening 2014 (juni) afronding onderzoek rekenkamer 2014 (september) presentatie evaluatie voor de raad 2014 (november) definitieve besluitvorming van evaluatie en actualisatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2011 2014 (oktober) besluitvorming uitvoeringsbeleid in college dat bestaat uit: -Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Ridderkerk 2014-2015 -Beleidsregels toelating tot SHV Ridderkerk 2014 -Preventieplan Ridderkerk 2014-2015 2014 (november) raad krijgt het uitvoeringsbeleid ter kennisname 2015 Opstellen nieuw beleid schuldhulpverlening waarbij nieuwe wetgeving rondom schuldhulpverlening en de decentralisaties worden meegenomen

2 schuldhulpverlening Lopende het onderzoek was duidelijk dat het op onderdelen beter georganiseerd moet worden. Daarom zijn tijdens de evaluatie verbeteringen doorgevoerd op de volgende terreinen: 1.Communicatie 2.Uitvoering 3.Managementinfo/in control zijn

3 schuldhulpverlening Communicatie: -Structureel overleg gestart met samenwerkingspartners; -Communicatie op de website is vernieuwd, er staat veel informatie en de aanmelding via website is ook mogelijk; -Lokaal zorgnetwerk is in de drie gemeenten aanwezig en werken op dezelfde manier samen met de partners.

4 schuldhulpverlening Uitvoering: -De intakeprocedure is vernieuwd; er zijn uniforme documenten die zichtbaar zijn in GWS4ALL; -Er zijn geen wachtlijsten meer, hulp wordt snel ingezet zoals is voorgesteld in het evaluatie rapport; -Budgettrainingen worden goed voorbereid met de klant waardoor de deelname is verbeterd; -Nazorg wordt intensief ingezet en is maatwerk; -Convenanten zijn er nu met alle verhuurders en energie/water leveranciers; -Signalen van betalingsachterstanden worden gebruikt; deze mensen worden benaderd; -Er komt een extra medewerker die de preventie gaat oppakken, is tevens de verbinder met het armoedebeleid; -Vrijwilligers zijn uitgebreid; meer schuldhulpmaatjes; -Betere afstemming met partners, lokaal zorgnetwerk, vrijwilligers.

5 schuldhulpverlening Managementinfo en “in control” zijn: -Voor de managementinformatie wordt een nieuwe opzet gemaakt vanaf 2015 krijgt u twee keer per jaar een overzicht.


Download ppt "Schuldhulpverlening Tijdlijn schuldhulpverlening 2011 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld 2013 (juli) start onderzoek rekenkamer in Ridderkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google