De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Regio Twente, 10 april 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Regio Twente, 10 april 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Regio Twente, 10 april 2014 1

2 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Huidige stand van zaken binnen hulpverlening aan jeugd? Steeds duurder Te weinig bij de directe leefwereld Steeds zwaarder Wens tot kwaliteitsverbetering op inhoud 2

3 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Waar naar toe in 2015? Lichter Van zorg naar opvoedklimaat Aansluiten bij dagelijks leven: eigen kracht, cliënt centraal Niet gericht op ingrijpen bij, maar faciliteren van Toegankelijkheid naar zorg breed inclusief specialistische 3

4 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Een werkelijke transformatie door: Mindshift Cliëntenparticipatie! 4

5 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een adviseur bij! Wat is cliëntenparticipatie? Een instrument? Een uitgangspunt? 5

6 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Instrument: Kwaliteit van zorg Kijken vanuit het bestaande aanbod Er moet een zinvol resultaat gehaald worden Toetsen vanuit regel- en wetgeving binnen de wet Toetsen met bestaande cliënttevredenheidonderzoeken Taalgebruik: betrekken bij! Tijdstip van inbreng van cliënten/netwerk is vaak laat 6

7 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Uitgangspunt: Kwaliteit van bestaan Startpunt is de jeugdige, ouders/verzorgers, sociale netwerken, sociale gemeenschap Zijn inbreng is leidend en medebepalend Kijken vanuit de persoon en zijn situatie Voor de persoon en zijn leefwereld moet het zinvol zijn Gevoel van regie hebben en verantwoordelijkheid behouden Dialoog organiseren die gericht is op alle niveaus van beleid, uitvoering en opleiding middels ontwerpen, ontwikkelen en monitoren 7

8 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! participatie kan alleen met: de juiste attitude in een context waar participatie uitgangspunt is! 8

9 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Waaruit blijkt een juiste participatie? Structurele sterke inbreng van ouders, sociale netwerken en lokale gemeenschap = ervaringsdeskundigen De ervaringsdeskundigen zijn gelijkwaardige partners vanuit hun specifieke expertise m.b.t. jeugdzorg 9

10 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Hoe zet je cliëntenparticipatie in ? Gedachtevorming over beleid rond jeugdhulp Afstemming met de andere transities Vaststellen van dat beleid Uitvoeren en faciliteren van dat beleid Monitoren van beleid Evalueren van het beleid Kwaliteitstoetsing en -bewaking 10

11 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Het is een circulair proces op 3 niveaus: op beleid lokaal/regionaal niveau Instellingsniveau hulpverleningsniveau 11

12 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Wat is het resultaat? Accent op cliënt centraal: eigen regie en eigen kracht. De start en nadruk ligt bij de jeugdigen, ouders en hun netwerk als creators van hun eigen Vernieuwende kwaliteitsverbetering door inbreng van ervaringsdeskundigen. Toetsing van zorgaanbod door ervaringsdeskundigen. Transformatie van de lokale gemeenschap 12

13 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! En dan: jeugdhulp kent: diverse doelgroepen verschillende thema’s Maar…… iedereen wil gehoord en gekend worden vraagt aandacht voor zijn specifieke situatie 13

14 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Belangrijk voor cliënten is bejegening: Respect Respect = samen werken aan probleem en oplossing Respect = erkennen van het besef van verantwoordelijk-zijn Respect = jeugdigen en ouders aanspreken op eigen vermogen 14

15 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! vervolg respect Respect = ook het onvermogen onderkennen Respect = jeugdige en ouders zien als uniek Respect = maatwerk Respect = bijdragen aan eigenwaarde en oplossend vermogen 15

16 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Wat verwacht de cliënt van professionaliteit? Gedegen kennis als generalist én als specialisten Tijdig inschakelen van specialismen Kennis van kinderontwikkeling én ouderschap, sociale factoren Kennis van en kunnen opereren in de lokale netwerken 16

17 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Vervolg professionaliteit Kennis van en kunnen opereren in de sociale netwerken van de cliënten Integraal werken, ‘ontschotten’ Gericht op samenwerking of deze tot stand kunnen brengen Een goede balans tussen cliëntbelang en professionele opvatting 17

18 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Participatie: is een werkwoord! van denken in systemen naar ontmoetingen! 18

19 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Wensen van ouders en jongeren: Ik ken de plaats in mijn gemeente waar ik mijn vraag kan stellen Ik weet waarvoor ik hulp nodig heb! Mijn hulpvraag is uitgangspunt van de hulp en niet het aanbod van instellingen Ik krijg hulp die gericht is op mijn gezin/familie, en omgeving, niet alleen aan het kind. Graag zo normaal mogelijk De hulp die ik krijg is vrij van impliciete normen en waarden en is aangepast aan verschillende (culturele) opvattingen over opvoeden 19

20 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Wensen 2 Als ik 18 wodt en hulp nodig heb, gaat die door Specialistische zorg is beschikbaar en wordt in de eigen omgeving aangeboden, tenzij…. Onderzoeken voor maatregelen verlopen objectief en mijn verhaal wordt serieus genomen Er is een centraal onafhankelijk informatiepunt waar alle informatie over jeugdhulp voor jongeren en ouders beschikbaar is Trefpunt voor cliënten in ingewikkelde/moeilijke situaties Ik word gezien als een belangijke en onmisbare partner! 20

21 Vragen? 21

22 Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Informatie Flyers vanuit cliëntenperspectief: www.loc.nl  De 10 wensen van cliënten!  Waar gaan jongeren voor?  Helpen vanuit cliëntenperspectief  Cliëntenparticipatie: impuls voor kwaliteit en vernieuwing! Handreiking voor gemeenten: www.loc.nl “Zorg voor de Jeugd, begin bij de burger! Notitie van ouders: “Deze steun heb ik nodig!” www.loc.nl Handreiking van BelangenOrganisatiesOverijssel: “ De jeugdzorg gaat veranderen!!” Criteria vanuit cliëntenperspectief Passende medezeggenschap Cliëntenparticipatie Jeugdzorg Movisie 22


Download ppt "Cliëntenparticipatie: u krijgt er een partner bij! Regio Twente, 10 april 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google