De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 5. Terugblik  Wat hebben we vorige bijeenkomst besproken?  Alles gelukt met het persoonlijk profiel?  Liepen jullie nog tegen dingen aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 5. Terugblik  Wat hebben we vorige bijeenkomst besproken?  Alles gelukt met het persoonlijk profiel?  Liepen jullie nog tegen dingen aan?"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 5

2 Terugblik  Wat hebben we vorige bijeenkomst besproken?  Alles gelukt met het persoonlijk profiel?  Liepen jullie nog tegen dingen aan?

3 Pitch  Voor degene die vorige bijeenkomst niet hebben kunnen pitchen…  De vloer is voor jullie!

4 Leerdoelen  De student kan diverse concepten met elkaar verbinden  De student kan een pitch geven over zichzelf  De student kan een marktonderzoek verrichten

5 Marktonderzoek  Wat is marktonderzoek?  https://www.youtube.com/watch?v=UW14x6-M4bk https://www.youtube.com/watch?v=UW14x6-M4bk

6 Marktonderzoek  Marktonderzoek is essentieel voor het functioneren van bedrijven  Met markt onderzoek breng je de markt voor jouw nieuwe product of dienst in kaart  Marktonderzoek is een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren, die vraag en aanbod bepalen op een bepaalde markt.  Trends en ontwikkelingen, doelgroep, concurrentieanalyse

7 Functies marktonderzoek  Informatiefunctie: Op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor de onderneming  Creatieve functie: Het ontwikkelen van nieuwe ideeën, door middel van analyse en toepassing van specifieke technieken  Bewakingsfunctie: Controleren of de vooraf gestelde doelstellingen van de onderneming in de markt (kunnen) worden behaald

8 Onderdelen marktonderzoek (I)  Branche onderzoek (markt) Ontwikkelingen in de markt waarin je je begeeft - Hoe ziet de branche eruit? - Wat zijn trends en ontwikkelingen? - Wat is de gemiddelde omzet in de branche? - Wie zijn de belangrijkste spelers?  Klantenonderzoek (doelgroep) Analyse toekomstige klanten en hoe je ze bereikt - Welke klanten nemen je dienst of product af? - In welke frequentie (mate) nemen zij je product of dienst af? - Waarom nemen ze het af?

9 Onderdelen marktonderzoek (II)  Concurrentieonderzoek Als je weet wat je concurrenten doen, kun je bepalen hoe je je kunt onderscheiden. - Breng in kaart wie je concurrenten zijn - Op welke doelgroep richt je concurrent zich? - Welke producten of diensten bieden zij aan? - Hoe is hun prijs en hoe maken ze reclame?  SWOT analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths) Kan als extra toevoeging dienen. Met deze analyse kan je erachter komen wat jouw sterke en zwakke kanten zijn in de markt

10

11 Marktonderzoek methodes  Kwantitatief  Een grote groep vragen wat ze van jouw product, idee of dienst vinden.  Online, telefonisch, enquêtes  Dit levert een groot aantal cijfers op waaruit je conclusies kan trekken  Vb. Hoe vaak zou je gebruik maken van XX als dienst of product a. 1 keer b. 2 keer c. meerdere keren  Kwalitatief  Kleinere groep vragen wat ze van jouw product, idee of dienst vinden?  Persoonlijk gesprek of groepsdiscussie  Mensen kunnen uitgebreider reageren.  Je probeert achter wensen, kenmerken en motieven van klanten te komen  Vb. Wat vind je van XX als product of dienst? Waarom vind je dat?

12 Even een korte break?

13 Marktonderzoek  Pak je laptop er maar bij ;)

14 Onderdelen marktonderzoek  Het bedrijfsidee  De doelgroep  CBS – centraal bureau voor statistiek (informatie te vinden)  Rechtsvorm  http://www.ondernemersplein.nl/regel/rechtsvorm/ http://www.ondernemersplein.nl/regel/rechtsvorm/  Trends in de markt  Concurrentie analyse  Handelsregister, KvK (informatie te vinden)  SWOT

15 Hoofdstuk 2 – Marketing planOVG* 2.1 Het bedrijfsidee - Wat is je bedrijfsidee - Omschrijf de 4Ps 2.2 Doelgroep - Wie is je doelgroep - Geef een duidelijke omschrijving van je doelgroep (denk aan leeftijd, geslacht, persoonlijke achtergrond, type mens, interesses, salaris en tot welke zij groep behoren (student, werkende, etc.)) - Hoe groot is je doelgroep (maak gebruik van grafieken en gegevens) - Kijk bijvoorbeeld op de site van het Centraal Bureau van Statistiek - Hoe vaak zou jouw doelgroep gebruik maken van jouw dienst of product 2.3 De rechtsvorm - Welke rechtsvorm past het best bij jouw onderneming - Leg ook uit waarom je hiervoor kiest - Geef argumenten: neem deze niet rechtstreeks over van het internet, maar schrijf ze op in eigen woorden - Benoem ook de voor- en nadelen van je rechtsvorm

16 2.4 Trends in de markt - Benoem de trends in de markt waarin jouw dienst of product zich in bevindt - Zijn er trends waarop je kan inspelen? - Zijn er trends die een bedreiging vormen voor jouw onderneming, zo ja, welke? - Schrijf ook een korte conclusie van de resultaten 2.5 Concurrentie analyse - Wie zijn je concurrenten? - Waarom? Wat hebben ze te bieden? - Hoe groot zijn ze? (Denk bijvoorbeeld aan het geven van cijfers, benoem hierbij wel welke schaal je gebruikt: bijv. 1-5 of 1-10 en waarom je een bepaald cijfer hebt gegeven) - Schrijf ook een korte conclusie van de resultaten 2.6 SWOT (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) - Wat zijn de sterke punten van je onderneming - Wat zijn de verbeterpunten van je onderneming (zwaktes) - Wat zijn de kansen van je onderneming - Wat zijn de bedreigingen van je onderneming

17 Ter afsluiting  Morgen…  Vanaf nu elke week je laptop mee ;)  Korte pitch over je marktonderzoek en wat je van plan bent om te gaan doen  Samenwerken met coach  Tot morgen!


Download ppt "Bijeenkomst 5. Terugblik  Wat hebben we vorige bijeenkomst besproken?  Alles gelukt met het persoonlijk profiel?  Liepen jullie nog tegen dingen aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google