De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tutoropleiding PAL Rob Vierendeels OOF-Project Pal scoort op vele velden Grundtvig Blaid Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tutoropleiding PAL Rob Vierendeels OOF-Project Pal scoort op vele velden Grundtvig Blaid Project."— Transcript van de presentatie:

1 Tutoropleiding PAL Rob Vierendeels OOF-Project Pal scoort op vele velden Grundtvig Blaid Project

2 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Maak afspraken over de tijd Concentreer je op leerdoelen van de tutee Fundamenteel Leren: Wissel tussen ondersteunen en uitdagen Basis begeleidingstechniek Functioneren Tutor

3 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Maak afspraken over de tijd – Voor de tutor: Je tijd als tutor is begrensd Verdeel de tijd effectief binnen je groepje Maak onderscheid tussen effectieve tutortijd en projecttijd (plannen, rapporteren…) Maak een planning en een raming – Voor de tutee: Leren in regelmatige korte sessies is meer effectief dan in lange zittingen

4 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Concentreer je op leerdoelen van de tutee –Je taak als tutor bestaat uit coachen –Motiveren is een belangrijke deeltaak –De tutee is het meest gemotiveerd om te werken aan zijn eigen leerdoelen, gericht op de korte termijn (taak, test, examen…) –Als tutor probeer je de kortetermijnvisie te kaderen in een langere termijn

5 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Leren  Leren is een constructieve activiteit  Leren vertrekt vanuit het huidige kennisniveau of de huidige competentieontwikkeling  Tutors moeten proberen uit te vissen waar dit startpunt zich bevindt  en proberen foute opvattingen van de student te corrigeren  Leren gaat verder in kleine stapjes vanaf dit punt

6 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Fundamenteel Leren  Studiemethoden en leerstrategieën aanleren is belangrijker dan memoriseren van leerstof  Docenten hebben niet altijd voldoende tijd voor individuele gesprekken  Belangrijk : begrijpen in de diepte  door het aangeven van verbanden met andere begrippen,  analogieën,  de grenzen van de begrippen aflijnen…  Geef en exploreer verschillende voorbeelden: dit vergroot de kans dat de tutee dit kan gebruiken in verschillende contexten

7 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Fundamenteel Leren  Tutors mogen zich niet beperken  in het geven van het correcte antwoord  of het geven van een korte manier om een probleem op te lossen.  Deze aanpak heeft als nadeel dat alleen een oppervlakkig leren wordt bereikt.  De waarom-vragen (waarom is dit juist, waarom is dit de meest aangewezen methode…) zijn belangrijker.  Dus dril is niet voldoende maar soms toch noodzakelijk

8 Tutoropleiding PAL Algemene principes: Misopvattingen  Soms zul je vaststellen dat tutees verkeerde ideeën hebben over begrippen of methodes of studiemethodes.  Dan zul je de tutee op een vriendelijke en respectvolle manier hiermee moeten confronteren  en hem uitdagen om dit te veranderen. Lange termijnaanpak is natuurlijk een probleem vlak voor examens of een test

9 Tutoropleiding PAL Basis-begeleidingstechniek : –Stel een vraag –Laat de nodige bedenktijd –Reageer

10 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek : Stel vragen –Stel vooral open vragen –Stimuleer de tutee om te spreken –Probeer de gepaste moeilijkheidgraad te vinden –Probeer de tutee te stimuleren tot denken –en het begrijpen of misopvattingen te laten uiten.

11 Tutoropleiding PAL Begeleiding: Onderwerpen vragen  Probeer de tutee de concepten te laten toepassen:  analyseren,  ordenen,  verantwoorden,  synthetiseren,  rangschikken,  voorspellen,  evalueren.

12 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek  Nadenktijd. Laat de tutee rustig denken  Reageer: geef niet het juiste antwoord  geef tips  geef een teken,  maak een gebaar,  motiveer.  geef net genoeg informatie om een deel van de vraag toch zelf op te lossen  Reageer aanmoedigend op correcte antwoorden

13 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek: Fouten –Reageren op fouten: observeer prestaties wees attent voor fouten controleer of alle fouten verbeterd worden –Fouten herkennen is een mooie leerkans: Heel wat fouten zijn een teken van foutief leren of begrijpen Ze kunnen ook een teken zijn van misopvattingen Sommige fouten zijn een teken van gebrek aan concentratie…

14 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek: Reageren op fouten: Als je een fout ontdekt, reageer positief. Vermijd alleen maar “dit is fout” als feedback. –Signaleer er is een fout opgetreden is, –Moedig aan om de fout zelf te vinden. Als hij dit niet zelf vindt, probeer met hints.

15 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek: Reageren op fouten (vervolg):  Stimuleer zelfverbetering:  Stel vragen naar het waarom van de fout.  Hoe fout is het? Waarom?  Kan je het juiste antwoord zelf geven?...”  Zo geef je de kans om zelf het juiste antwoord te geven, beter is voor zowel  het leren zelf,  het zelfvertrouwen  de motivatie.

16 Tutoropleiding PAL Begeleidingstechniek: Reageren op fouten (vervolg):  Als de tutee het (juiste) antwoord na tips niet zelf vindt, moet je wel zelf verbeteren of antwoorden  Demonstreer het juiste gedrag of geef een goede oplossing(smethode).  Dan ga je ook in op het waarom van de fout  Je laat de tutee de kans om het zelf goed te doen

17 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor –discuteer –beloon –herbekijk

18 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: discuteer De gesprekken, zoals boven, helpen om  de leerstof dieper en breder te verwerking  om competenties op een hoger niveau te verwerken.  En dit zowel voor tutee als tutor.

19 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: beloon Effectief belonen. Als je een complementje geeft, zeg expliciet wat de tutee goed deed.. Varieer je beloningen: gebruik een arsenal aan woorden, toon het met je lichaamstaal… Glimlach.

20 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: beloon  Tutors belonen minder dan ze denken.  een goedkeuring van een antwoord,  een gebaar,  een compliment…  Beheers je eigen gedrag  Tutor zijn is een relatie van vertrouwen opbouwen.  Kritiek geven kan nefaste invloed hebben.  Al is het soms toch nodig.  Dus meer belonen.

21 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: beloon  Wanneer is het gepast om te belonen? –In geval van succes ( moeilijke of uitgebreide taak); –Als de tutee zichzelf kan verbeteren –Als het tijdsinterval tussen fouten groter wordt –Apprecieer ook inspanningen met weinig succes. –Prijs verbeteringen, zelfs als ze nog niet helemaal correct zijn. –Apprecieer inspanningen als de tutee echt worstelt met een probleem. –Prijs groeiende onafhankelijkheid van de tutee.. Aan het einde van een contact geef je best een positieve feedback, …

22 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: Effectief belonen Als je een complementje geeft, zeg expliciet wat de tutee goed deed Varieer je beloningen: –gebruik een arsenaal aan woorden, –toon het met je lichaamstaal… –glimlach

23 Tutoropleiding PAL Functioneren Tutor: Herbekijk Op strategische momenten (zeker afsluiting), –Vraag te herhalen wat de tutee geleerd heeft. –Alleen sleutelbegrippen of belangrijkste punten Je zou kunnen verwonderd zijn wat voor hen de belangrijkste punten zijn Misschien moet je een paar belangrijke punten toevoegen, Kort gesprek : probeer tot overeenstemming te komen Beperk het aantal belangrijkste punten Dit is een goede voorbereiding voor de volgende zitting

24 Literatuur Annis, L.F. (1983). 'The processes and effects of peer tutoring', Human Learning, 2(1), 39-47. Benware, C.A. & Deci, E.L. (1984). 'Quality of learning with an active versus passive motivational set', American Educational Research Journal, 21(4), 755-765, Bevers A., Verschueren N., Verfaillie K., (2007), ‘Studentassistentie als middel tot probleemgestuurd onderwijs in een integratieve setting binnen de bachelor psychologie’, Intern rapport, Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, KULeuven Bossaerts, B. (2007), Student tutoring. Good practices in België, Koning Boudewijnstichting. Committee on Undergraduate Science Education, Ch4, (1997), Misconceptions as Barriers to Understanding Science, http://www.nap.edu/readingroom/books/str/4.html De Boeck, P. (2003). Student-assistentie bij probleemgestuurd onderwijs in werkcolleges en practicumvakken van de tweede kandidatuur psychologie. Eindrapport OOI project (vijfde ronde)aan de KUL. Greenlee, G. (1999), Moving Beyond Black and White, http://www.nwrel.org/learns/tutor/spr1999/spr1999.pdf Greenwood, C.R., Carta, J.J., & Kamps, D. (1990). 'Teacher-mediated versus peer-mediated instruction: a review of educational advantages and disadvantages', in Foot, H.C., Morgan. Goodfellow, P., & Schofield, E. (2001). Peer tutorials amongst medical students. Med.Educ. 35:1001-1002. Hoel, T.L., & Haugalokken, O.K. (2004), Response Groups as Learning Resources when Working with Portfolios, Journal of Education for Teaching; 30 (3), 225-241. M.J. and Shute, R.H. (eds.), Children Helping Children. London and New York: John Wiley. Mynard, J. & Almarzouqi, I. (2006); Investigating Peer Tutorship, ELT Journal; 60 (1), 13-22. National Service Projects (2007), http://www.nwrel.org/learns/tutor/index.html Moseley, T et al. (2002). Clinical skills center attending: an innovative senior medical school elective. Acad.Med. Nov; 77(11):1176. Perkins, G. et al. (2002). Peer-led resuscitation training for healthcare students: a randomized controlled study. Intensive Care medicine, published online 24 april 2002). Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: the course experience questionnaire, Studies in Higher Education, 16 (2), 129-150. Saunders, D. (1992). Peer tutoring in higher education, Studies in Higher Education, 17 (2). Schaffer, J. (1990). Students teaching students: a medical school peer tutorial programme. Medical Education, 24, 336-343. Talentontwikkeling De Haagse Hogeschool, (2008), Basismodel Tutoring, Intern document, De Haagsche Hogeschool. Topping, K.J. (1996), The Effectiveness of PAL in Further and Higher Education: A Typology and Review of the Literature, Higher Education, 32 (3), p. 321-345. Topping, K., (2000), Peer Assisted Learning: A Practical Guide for Teachers, Cambridge, MA: Brookline Books. Topping, K., (2000), Tutoring, Educational practices series, International Academy of Education (IAE), Brussels, Belgium De Smet, M., Van Keer, H., & Valcke, M. (2007). PAL in het hoger onderwijs - Een studie naar tutorgedrag binnen een online en face-to-face setting, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2007/1. Wadoodi, A., & Crosby, J. (2002). Twelve tips for peer-assisted learning: a classic concept revisited. Medical Teacher, 24 (3), 241-244.

25 Tutoropleiding PAL


Download ppt "Tutoropleiding PAL Rob Vierendeels OOF-Project Pal scoort op vele velden Grundtvig Blaid Project."

Verwante presentaties


Ads door Google