De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MONITOR SOCIAAL DOMEIN Geheel 2015. Onderwerpen WMO algemeen WMO onderwerpen Financiën WMO Jeugd algemeen Jeugd onderwerpen Financiën jeugd participatiewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MONITOR SOCIAAL DOMEIN Geheel 2015. Onderwerpen WMO algemeen WMO onderwerpen Financiën WMO Jeugd algemeen Jeugd onderwerpen Financiën jeugd participatiewet."— Transcript van de presentatie:

1 MONITOR SOCIAAL DOMEIN Geheel 2015

2 Onderwerpen WMO algemeen WMO onderwerpen Financiën WMO Jeugd algemeen Jeugd onderwerpen Financiën jeugd participatiewet

3 WMO algemeen De aanvragen per maand voor een maatwerkvoorziening ligt in lijn met de voorgaande jaren. Bij de verdeling tussen PGB en ZIN zien we een afname van de PGB’s en een toename van de ZIN begeleiding. In 2015 zijn er 24 bezwaarschriften binnen gekomen. Waarvan er nog geen is toegewezen

4 Meldingen WMO Maand Melding Wmo Totaal Melding Wmo 2015 2016 Januari656412987 Februari2979972 Maart116616771 April 97 Mei 83 Juni 87 Juli 241 Augustus 69 September 103 Oktober 77 November 99 December 83 Totaal6812661334230

5 HBH aantal klanten De aantallen klanten zijn per: 1-1-2015 : 1122 1-7-2015 : 1015 1-1-2016 : 913 De gemeente Brunssum werkt hier met drie zorgaanbieders.

6 Uitgaven zorg in natura Het onderstaande bedrag is het betaalde bedrag hulp bij het huishouden. Uitgaven HBH : € 2.830.228,16 Het onderstaande bedrag is het betaalde bedrag huishoudelijke hulp toelage. Uitgaven HHT : € 4.303,16

7 Persoonsgebonden budgetten Hbh 2015 Over 2015 is er voor 364 klanten een budget toegekend van € 785.572,95 Van de toegekende budgetten is een bedrag van € 769.453,19 besteed. Er resteert een bedrag van € 16.119,76

8 Persoonsgebonden budgetten Hbh 2016 Vanaf 1-1-2016 hebben 303 klanten een persoonsgebonden budget (Hbh) Er is voor een bedrag van € 705.584,96 aan budgetten toegekend. t/m 17-05-2016 is een bedrag van 235.851,45 besteed.

9 Beëindigde voorzieningen 2e helft van 2015

10 Nader onderverdeling op eigen verzoek

11 Begeleiding en persoonlijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de begeleiding en persoonlijke verzorging, te weten de nieuwe klanten en de overgangsklanten (deze behouden hun recht op begeleiding onder dezelfde voorwaarden als onder de AWBZ tot de einddatum van de indicatie of uiterlijk tot en met 31 december 2015).

12 Nieuwe klanten ZIN 2015 Vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 bestaat de instroom uit twee soorten klanten: 1. Klanten die zich voor het eerst hebben gemeld en een aanvraag hebben ingediend; 2. Klanten waarvan het AWBZ-overgangsrecht afloopt en aansluitend een nieuw recht hebben op grond van de Wmo.

13 Aantal klanten zorg in natura 2016 Per 1-1-2016 waren er bij de 5 zorgaanbieders 278 klanten geregistreerd.

14 Uitgaven voor nieuwe klanten 2015 Via de lumpsum financiering bedragen de uitgaven voor 2015 € 615.491,03

15 Overgangsklanten ZIN 2015 Op grond van de overeenkomst Begeleiding en Kortdurend verblijf (zorg in natura) heeft er een afrekening plaatsgevonden voor de “transitieklanten”. De berekening van het bedrag waarop de afrekening per klant is gebaseerd is als volgt: Aantal dagen in 2015 x gemiddelde zorgkosten in 2013 of 2014 (afhankelijk van start hulp) x 75%

16 Overgangsklanten ZIN 2015 Vervoerskosten Zorgkosten (minus 25 % korting) Totale zorgkosten over 2015 € 79.822,59€ 1.513.490,71€ 1.593.313,29

17 Persoonsgebonden budgetten BG 2015 Over 2015 is er voor 171 klanten een budget toegekend van € 1.297.644,67 Van de toegekende budgetten is een bedrag besteed van € 1.172.345,34 Er resteert derhalve een bedrag van € 125.299,33

18 Persoonsgebonden budgetten BG 2016 Vanaf 1 januari 2016 hebben 128 klanten een persoonsgebonden budget (BG). Er is voor een totaalbedrag van € 1.051.525,78 aan budgetten toegekend. Deze klanten hebben allemaal een toekenningsbeschikking ontvangen. Tot en met 17-05-2016 is er een bedrag van € 285.116,42 besteed.

19 regeling chronisch zieken en gehandicapten 2015 Brunssum TCG Aanvragen/toekenningenabsoluutPercentueel Totaal aangevraagd waarvan: 1303100% Ambtshalve 867% Digid 62048% Digitaal via balie ISDBOL 48737% Aanvraagformulier 1108%

20 mantelzorgers Aantal ingeschreven mantelzorgers 1-1-2015: 195 Aantal ingeschreven mantelzorgers 1-1-2016: 472 Aantal aanvragen voor de 60 euro regeling: 432

21 Jeugd algemeen Op basis van de nu bekende gegevens is het beeld dat de Zware en bovenregionale jeugdhulp binnen de geraamde budgetten blijft. In 2015 zijn er geen bezwaarschriften ingediend. Na een uitvoerige controle komen de facturen van de zorgverleners en de door de gemeente opgemaakte beschikkingen voor 99,8% overeen. In 2015 zijn er 89 doorverwijzingen via de (huis)arts geweest.

22 Meldingen jeugd Maand Melding Jeugdwet 20152016 Januari1341 Februari6421 Maart5148 April47 Mei15 Juni58 Juli43 Augustus59 September16 Oktober126 November46 December61 Totaal599110

23 Resultaat Jeugd 08-04-2016 Gemeente BrunssumVoorschottenRealisatieprognose uitvalResultaatOverlopende post ZiN4.559.5825.401.859123.8885.525.747-966.165 Vrijgevestigden Jeugd GGZ192.44425.25749.65774.914117.530 JeugdzorgPlus544.023488.192 55.831 Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg869.127831.4671.744833.21135.916 Toegangsteams157.500 0 0 Toegangsteams extra inzet02.0330 -2.033 Garantiebetaling001.744 -1.744 Veilig Thuis/AMHK48.210 0 0 JB/JR629.408589.7150 39.693 SEH34.009 0 0 WSG JB/JR51.50036.7580 14.742 Leger des Heils014.9940 -14.994 Pleegzorg (bijzondere kosten) 0 5.850 -5.850 Verplichting regionaal transitiearrangement 0 5.953 -5.953 Vervoerskosten Mondriaan08.892 -8.892 Uitvoeringskosten (inkoopteam) 54.91556.8770 -1.962 Totaal Jeugd6.271.591 7.051.388-779.797

24 Zorg in natura – bevoorschotte aanbieders OpgaveRealisatieprognosePrognoseVerhuizingenVerrekeningResultaat aanbieders Q4 Match per 07-04-2016 Uitval per 07-04-2016 totaal PGB 5.157.6725.053.442104.2305.157.672-4.500-7.7795.145.393

25 Zorg in natura niet bevoorschotte aanbieders OpgaveRealisatieprognosePrognose Akkoord bevonden declaraties niet in monitoring Nog te beoordelen declaraties niet in monitoring Verrekening PGB Resultaat aanbieders Q4 Match per 07- 04-2016 Uitval per 07- 04-2016 totaal 381.334365.29916.036381.3343.623 --4.603380.355

26 Vrijgevestigden 2015 Gemeente Betaalde declaraties Onderhanden werk PrognoseSchatting Definitief Onder voorbehoud Brunssum25.2578.30041.35674.91449.657

27 Jeugdzorg Plus 2015 GemeenteVoorschotRealisatieSaldo Brunssum544.023488.19255.831

28 Financiën jeugd Voor de exacte financiële gegevens verwijzen we naar de Jaarrekening. Het beeld t/m het vierde kwartaal ligt in lijn met het eerste kwartaal. Er is sprake van een lichte overschrijding van het beschikbare budget. 99,8% van de facturen zijn goedgekeurd. De controle is gedaan aan de hand van de uitgevaardigde beschikkingen beschikkingen.

29 Vragen?


Download ppt "MONITOR SOCIAAL DOMEIN Geheel 2015. Onderwerpen WMO algemeen WMO onderwerpen Financiën WMO Jeugd algemeen Jeugd onderwerpen Financiën jeugd participatiewet."

Verwante presentaties


Ads door Google