De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie regio agenda LR Landelijke raad 11 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie regio agenda LR Landelijke raad 11 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie regio agenda LR Landelijke raad 11 december 2010

2 Agenda 1. Benoemingen 2. Voortgangsrapportage 2010 3. Meerjarenbeleid tot 2015 en activiteitenplannen 2011 4. Voorstel groepsontwikkeling 5. Financiën 6. Huishoudelijk reglement

3 1. Benoemingen Landelijk bestuur: Richard Vrieling treedt af. Nic van Holstein wordt voorgedragen. Geschillencommissie: Liesbeth Lijnzaad treedt af Commissie van Beroep: Liesbeth Lijnzaad wordt voorgedragen Financiële commissie Rob Kevenaar treedt af Vacature is open

4 2. Voortgangsrapportage Feestjaar Communicatie Spel Talentmanagement/HRM Scouting Academy Groepsontwikkeling

5 Voortgang: Feestjaar Véél bereikt in 2010: Scouts2day, Bever-Doe-Dag, JubJam100 Heel veel positieve media-aandacht Feest met/in groepen en regio’s Veel spelmaterialen Actieve ambassadeurs uit groepen RoverScoutMania volgt nog op 11-12-13 februari

6 Voortgang: communicatie Huisstijl doorontwikkeld; logo van je groep, regio of activiteit, samen met logo SN in een dubbelvak! Oneindige stromen aan publicaties. Ook groepen hebben het goed opgepakt! Samen Outdoor Uitdaging! Nieuwe media: nieuwe website, straks ook voor jeugdleden aparte pagina’s!, @scout, meer gebruik van twitter e.d., mediascouts

7 Voortgang: spelprogramma Introductie vernieuw jungle thema Introductie vernieuwd Hotsjietonia thema Na de bevergids en de jungle gids (+boek), nu ook de scoutgids! Gidsen Explorers en Roverscouts volgen komende maanden, evenals boeken voor leiding Activiteitenbank op de website, in de eerste maand al 12.000 keer bezocht! Nieuwe speltaktekens ! Voorstel LR belofte voor Bevers: “Ik beloof mijn best te doen een goede bever te zijn. Samen te spelen en samen te delen.” Succesvolle Verkoop van de boeken!!

8 Voortgang: talentmanagement/HRM Alle vrijwilligers die iets willen op landelijk niveau kunnen online hun competenties invullen Straks ook mogelijk op regio niveau Regio’s krijgen ondersteuning in het toevoegen van een talentmanager aan hun bestuur

9 Voortgang: Scouting Academy Kwalificatiekaarten voor leidinggevenden en praktijkbegeleiders ontwikkeld! Bieden handvatten om praktisch aan de slag te kunnen gaan. Functies en kwalificaties bekend van: Teamleider, begeleider, praktijkbegeleider, praktijkcoach. Ook de trainerskwalificaties: instructeur, competentietrainer. Zie Scouts Online en lees de voortgangsrapportage op de website (stukken landelijke raad).

10 Voortgang: groepsontwikkeling 20 succesvolle pilots! Alle deelnemende groepen zijn positief en vinden dat doorgang moet plaatsvinden Externe coach zeer noodzakelijk om inzicht te krijgen in eigen ontwikkelkansen Biedt aanknopingspunten voor kwantitatieve en kwalitatieve groei! Geeft groepen nieuwe energie en werkt positief op onderlinge samenwerking

11 3. Meerjarenbeleid 2011-2015 In jouw groep gebeurt het!! Focus de komende jaren: De groep centraal Het spel centraal De vrijwilliger centraal

12 Vervolg meerjarenbeleid In het spoor van de groep… Scouting als groeiende organisatie Scouting als continue lerende organisatie Scouting als relevante en zichtbare organisatie Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie

13 Activiteitenplannen 2011 Vernieuwingen 2010 komen naar je groep ! –Spelvisie en -materialen –Scouting Academy –Communicatiestrategie Groepsontwikkeling –5 succesfactoren die je groep helpen goed te draaien. In 2011 de eerste 50 groepen aan de beurt. De komende jaren alle groepen!! –Ook werken aan sterkere regio’s

14 4. Voorstel groepsontwikkeling De LR neemt in december een besluit over: Scenario groepsontwikkeling Hoe te financieren 5 Succesfactoren voor gezonde groepen: Bestuur en organisatie Vrijwilligers (beleid) Scoutingactiviteiten Accommodatie en materiaal Financiën

15 Scenario groepsontwikkeling Voorstel aan LR: Alle groepen krijgen de komende jaren groepsontwikkeling 50 groepen in 2011 150 groepen in 2012 250 groepen in 2013 300 groepen vanaf 2014 Niet alleen groepen in crisis, maar ook florerende groepen (hoe blijf je florerend) Toenemend met vrijwillige coaches, afnemend met betaalde coaches

16 Urgentie groepsontwikkeling Als we niets doen, lopen kwaliteit en ledenaantallen verder terug! De afgelopen 25 jaar 300 groepen verloren Jaarlijks verlies van 13 groepen!! Voordelen groepsontwikkeling: - Een spiegel voor je groep - Onafhankelijke procesbegeleiding - Feedback van ouders en je eigen groepsleden - Je weet wat je aan kunt pakken! - Nieuwe energie Groei!!

17 Hoe te financieren? Buiten investeren door groepen zijn alle mogelijkheden uitgeput: Vanaf 2007 gewerkt aan vernieuwingen 2010 met: –Landelijke reserves –Scouting Nederland Fonds –Sponsoren en Sponsor/Bingo Loterij –Bestemming landelijke ledenactiviteiten Nu wordt extra investering van groepen gevraagd (+ deel uit SN Fonds donateurs en loterij)

18 Waar gaat het om? Een investering van € 0,42 per lid per maand ( 5 euro op jaarbasis ). Deze investering bezorgt groepen een kwalitatieve en kwantitatieve ommekeer Tussentijdse evaluaties en bijstellingen In 2015 meting resultaten !

19 Voorstel LR extra investering In de landelijke raad wordt een besluit genomen over: Alle groepen in 4 jaar bereiken Extra bijdragen gaan in vanaf 2012: € 2,50 in 2012 € 5,00 vanaf 2013 SN Fonds donateurs en loterijen draagt jaarlijks € 160.000 bij Evaluatie in 2015

20 Wat wordt met dit geld gedaan? Beroepskrachten inzetten voor: Coaching van groepen Organiseren van alle afspraken en beantwoorden van telefonische vragen ICT applicaties om als groep je eigen ontwikkelingen te kunnen volgen Onderzoek en enquêtes voor groepen te kunnen realiseren Specialisten om groepen te kunnen helpen met inhoudelijke, juridische, financiële, bouwkundige en andersoortige specifieke vragen

21 5. Financiën Op de landelijke raad worden vervolgens 2 begrotingen voor 2011 voorgelegd: 1 begroting zonder groepsontwikkeling 1 begroting met groepsontwikkeling

22 6. Huishoudelijk reglement In samenwerking met een delegatie van de landelijke raad is een verder aangepast concept tot stand gekomen. Dit concept HR wordt ter goedkeuring aan de LR voorgelegd. Voortaan zal het HR 2-jaarlijks opnieuw met eventuele wijzigingen worden vastgesteld om het reglement actueel te houden. Tussentijdse door de LR vastgestelde wijzigingen worden op de website gepubliceerd en zijn per direct geldend.

23 Op naar 2015 Je eigen groep, en alle groepen vitaal in de samenleving wanneer we hier SAMEN aan werken !!!


Download ppt "Presentatie regio agenda LR Landelijke raad 11 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google